عیسای گوت
ئەرد و ئەسمان دێ پویچ بن، بەلێ چ جاران پەیڤا من پویچ نابیت.

عیسای بەرسڤا وی دا:
«.... ژ بەر هندێ ئەزێ ژ دایك بوویم، و ژ بەر ڤێ ئەزێ هاتیمە جیهانێ داكو شاهدەیێ
بۆ راستیێ بدەم.هەر كەسێ ژ راستیێ بیت دێ گوهێ خۆ دەتە دەنگێ من.»

په‌رتوکا پیرۆز
وەرگرتنا پاولۆسی ژ لایێ هنارتیان ڤە 
1
پشتی چواردە ساڵان، ئەز جارەكا دی ل گەل بارناباسی سەركەفتمە ئورشەلیمێ، من تیتۆس ژی ل گەل خۆ بر.[a]
2
ئەز ل دویڤ سرۆشا[b] خودێ سەركەفتمە وێرێ، ئەو مزگینیا ئەز د ناڤ مللەتێن نەجوهی دا رادگەهینم، من دانا بەر وان، لێ ب تنێ من دانا بەر پایەبەرزان[c] ، دا بزاڤا من كری و ئەز دكەم، ب ئاڤێ دا نەچووبیت.
3
لێ خۆ تیتۆس ژی، ئەوێ ل گەل من، هەر چەندە كو یونانی بوو، نەچار نەبوو كو بهێتە سونەت كرن.
4
ئەڤ چەندا بوری ژ بەر هندەك برایێن درەوین چێبوو، یێن ب دزی ڤە ئیناینە د ناڤ مە دا، ئەو ب نهێنی هاتبوون، دا سیخوڕیێ ل سەر ئازادیا مە بكەن، ئەوا مە ب رێكا مەسیح عیسای وەرگرتی و هۆسا مە بكەنە بەنی،
5
لێ مە دەمژمێرەكا ب تنێ ژی خۆ نەدا دەستێ وان، داكو راستیا مزگینیێ ل گەل هەوە بمینیت.
6
لێ ئەوێن ب پایەبەرز دهێنە نیاسین، (ئەو ب راستی چ بن، بۆ من نە گرنگە، خودێ بەرێ خۆ نادەتە پایەبەرزیا مرۆڤان) ئەوان كەسان چ ل من زێدە نەكر.
7
لێ بەروڤاژی ڤێ چەندێ، ئەو وەسا تێگەهشتن كو بەرپرسیاری بۆ من یا هاتیە دان، دا ئەز مزگینیێ بدەمە ئەوێن سونەتنەكری[d] ، هەروەكو بۆ پەترۆسی هاتیە دان كو مزگینیێ بدەتە ئەوێن سونەتكری[e] .
8
چنكو خودێ ئەوێ كو پەترۆس وەك هنارتی بۆ خەلكێ سونەتكری ب كار ئینای، ئەز ژی بۆ مللەتێن نەجوهی ب كار ئینام.
9
دەمێ یەعقوب، كیفاس[f] و یوحەننای ئەوێن كو ب ‹ستوین›[g] دهاتنە نیاسین، زانی كو ئەڤ كەرەمە بۆ من یا هاتیە دان، هنگی ئەوان دەستێ خۆ یێ راستێ بۆ من و بارناباسی درێژ كر، وەك نیشانا پشكداریێ، داكو ئەم بچینە ناڤ مللەتێن نەجوهی و ئەو بچنە ناڤ سونەتكریان.
10
ب تنێ وان هیڤیەك ژ مە هەبوو كو هەژاران ژ بیر نەكەین[h] ، ئەڤە ژی هەر ئەو تشت بوو یێ من ب خۆ دڤیا ئەز بكەم.
ل ئەنتاكیایێ پاولۆس ل پەترۆسی دحەیتینیت 
11
لێ دەمێ كیفاس هاتیە باژێڕێ ئەنتاكیایێ، ئەز بەرهنگاری وی بووم، ژ بەر كو یێ گونەهبار بوو،
12
چنكو بەری هندەك ژ نك یەعقوبی بهێن، پەترۆسی خوارن ل گەل نەجوهیان دخوار، لێ دەمێ ئەو هاتین، ژ ترسا لایەنگرێن سونەتكرنێ[i] وی خۆ دا پاش و خۆ ژ نەجوهیان جودا كر.
13
باوەردارێن دی یێن جوهی ژی ل گەل وی دووڕویاتی دكر، خۆ بارناباس ژی كەفتە بن كارتێكرنا دووڕویاتیا وان.
14
لێ دەمێ من دیتی ئەو ب دروستی ل دویڤ راستیا مزگینیێ ناچن، ل پێش چاڤێن هەمی ئامادەبوویان من گۆتە كیفاسی: «ئەگەر تۆ جوهی بی و شێوازێ ژیانا تە نە وەكو جوهیان بیت، لێ وەكو مللەتێن نەجوهی بیت، ئەڤجا چەوا تۆ دشێی مللەتێن نەجوهی نەچار كەی كو وەكو جوهیان بژین؟»
جوهی و نەجوهی ب باوەریێ قورتال دبن 
15
ئەم یێن كو د بنیات دا جوهینە و نە ژ مللەتێن گونەهكارین[j] ،
16
دزانین كو مرۆڤ ب كارێن دەستووری بێگونەهـ دەرناكەڤیت، لێ ب تنێ ب رێكا باوەریێ ب عیسایێ مەسیح، لەوما مە ژی باوەری ب عیسایێ مەسیح ئینا، داكو ب رێكا باوەریێ ب مەسیحی، نە ب كارێن دەستووری، بێگونەهـ دەركەڤین. چنكو كەس ب كارێن دەستووری بێگونەهـ دەرناكەڤیت.
17
لێ ئەگەر ئەم ژی یێن بزاڤێ دكەین كو ب رێكا مەسیحی بێگونەهـ دەركەڤین، هاتینە دیتن كو گونەهكارین، ئەرێ ما مەسیح خزمەتكارێ گونەهێیە؟ حاشا!
18
ئەگەر ئەوێن من هەڕفاندین ئاڤا بكەمەڤە، ئەز دسەلمینم كو ئەز سەرپێچكارم،
19
چنكو ب رێكا دەستووری ئەز بەرامبەر دەستووری یێ مریم، دا بۆ خودێ بژیم. ل گەل مەسیحی هاتیمە خاچدان،
20
ئێدی نە ئەزم یێ دژیت، لێ مەسیحە د ناخێ من دا دژیت. ئەو ژیانا نوكە ئەز ب لەشی دژیم، ئەز ب باوەریێ ب كوڕێ خودێ دژیم، ئەوێ حەز ژ من كری و خۆ گۆری من كری.
21
ئەز پشتا خۆ نادەمە كەرەما خودێ، چنكو ئەگەر راستداری[k] ب رێكا دەستووری با، دا مرنا مەسیحی یا ژ قەستا بیت.
 1. a. 2‏:1 كارێن هنارتیان 11‏:30؛ 15‏:2
 2. b. 2‏:2 q سرۆش: ئانكو ‹وحي›
 3. c. 2‏:2 ئەوێن ب رێبەرێن باوەرداران دهاتنە نیاسین.
 4. d. 2‏:7 q سونەتنەكری: ئانكو ئەوێن نەجوهی.
 5. e. 2‏:7 q سونەتكری: ئانكو ئەوێن جوهی.
 6. f. 2‏:9 ناڤێ ئارامی یێ ‹پەترۆس›یە.
 7. g. 2‏:9 ئانكو كەسێن گرنگ د ناڤ جڤاكا باوەرداران دا.
 8. h. 2‏:10 ئانكو: هاریكاریا باوەردارێن یەهودیایێ بكەت. بنێڕە كارێن هنارتیان 11‏:27‏-30
 9. i. 2‏:12 q لایەنگرێن سونەتكرنێ: ل فەرهەنگۆكێ بنێڕە.
 10. j. 2‏:15 جوهیان خۆ وەكو پیرۆز ددیت و هەمی مللەتێن دی گونەهكار. پاولۆس ل ڤێرێ دێ بێژیت كو جوهی ژی گونەهكارن. هنگی كەسێن نەجوهی پووتپەرێس بوون و دویر ژ پەیمان و دەستوورێ مووسای دژیان.
 11. k. 2‏:21 ئانكو بێگونەهـ دەركەفتن.