عیسای گوت
ئەرد و ئەسمان دێ پویچ بن، بەلێ چ جاران پەیڤا من پویچ نابیت.

عیسای بەرسڤا وی دا:
«.... ژ بەر هندێ ئەزێ ژ دایك بوویم، و ژ بەر ڤێ ئەزێ هاتیمە جیهانێ داكو شاهدەیێ
بۆ راستیێ بدەم.هەر كەسێ ژ راستیێ بیت دێ گوهێ خۆ دەتە دەنگێ من.»

په‌رتوکا پیرۆز
پێشكێشیێ بیژنێ 
1
بەرێ خۆ دایێ و دیت دەولەمەند یێ پێشكێشیێن خۆ دكەنە د پارەدانكا پەرستگەهێ دا،
2
هەروەسا دیت بیژنەكا هەژار یا دوو فلسان[a] دكەتە د پارەدانكێ دا.
3
ئینا گۆت: «راستیێ دبێژمە هەوە: ڤێ بیژنا هەژار ژ هەمیان پتر كرنە تێدا،
4
چنكو ڤان هەمیان ژ سامانێ خۆ یێ زێدە پارە دان، لێ وێ سەرەڕای بەلەنگازیا خۆ، هەر چ یێ وێ بۆ ژیارا خۆ هەی كرە تێدا.»
عیسا پێشوەخت بەحسێ هەڕفاندنا پەرستگەهێ دكەت 
5
دەمێ هندەكان بەحسێ پەرستگەهێ دكر، كو ب بەرێن جوان و پێشكێشیان هاتیە خەملاندن، عیسای گۆت:
6
«ئەڤ تشتێن هوین دبینن، رۆژ دێ هێن كو بەر ل سەر بەری نامینیت، هەمی دێ هێنە هەڕفاندن.»
نیشانێن دویماهیا سەردەمی 
7
ئینا وان پرسیار ژێ كر و گۆتن: «مامۆستا، ئەڤە دێ كەنگی چێبن؟ و دێ چ نیشان هەبیت، دەمێ رویدانا وان نێزیك ببیت؟»
8
عیسای گۆت: «هشیار بن نەهێنە دسەردابرن، چنكو گەلەك دێ ب ناڤێ من هێن و دێ بێژن ‹ئەز ئەوم!› و ‹ئەو دەم نێزیك بوو.› ل دویڤ وان نەچن.
9
دەمێ هەوە گوهـ ل جەنگ و نەئارامیان دبیت، نەڤەجنقن. چنكو دڤێت ل پێشیێ ئەڤ تشتە روی بدەن. لێ دویماهی ئێكسەر ناهێت.»
10
پاشی گۆتە وان: «دێ مللەتەك دژی مللەتەكی و پاشایەتیەك دژی پاشایەتیەكێ رابیت
11
و دێ بیڤەلەرزێن مەزن و ل گەلەك جهان كولب و دەردێن ڤەگر و كوژەك پەیدا بن و تشتێن ب ترس و نیشانێن مەزن دێ ژ ئەسمانی دیار بن.
12
لێ بەری ڤێ هەمیێ، ژ پێخەمەت ناڤێ من، ئەو دێ هەوە گرن و تەپەسەر كەن و دێ هەوە رادەستی كنیشتەیان كەن و هاڤێژنە د زیندانان دا و دێ هەوە راكێشنە نك پاشا و حوكمداران.
13
ئەڤ رویدانە دێ چێبن، دا هوین بۆ من شاهدەییێ بدەن.
14
ئەڤجا خۆ ئێكدل كەن و بەری هنگی خەمێ نەخۆن كا دێ چەوا بەڕەڤانیێ ژ خۆ كەن،
15
چنكو ئەز دێ دەڤ و ئاقلمەندیەكێ دەمە هەوە، هەمی بەرهنگارێن هەوە نەشێن بەرگریێ بكەن یان بەرسڤا ئاخفتنێن هەوە بدەن.
16
خۆ دایك و باب و برا و مرۆڤ و هەڤالێن هەوە ژی دێ هەوە رادەستی دەستهەلاتداران كەن و ژ هەوە دەنە كوشتن.
17
دێ ژ بەر ناڤێ من كەربێن هەمیان ژ هەوە ڤەبن،
18
لێ مویەك ژ سەرێ هەوە ژ ناڤ ناچیت،
19
ب خۆڕاگرتنا خۆ هوین دێ ژیانا خۆ ب دەست ڤە ئینن.
وێرانكرنا ئورشەلیمێ 
20
دەمێ هوین دبینن ئورشەلیم ب لەشكەران یا دۆرپێچ كریە، هنگی بزانن وێرانكرنا وێ نێزیك بوو.
21
هنگی ئەوێن ل دەڤەرا یەهودیایێ بلا بڕەڤنە چیایان، ئەوێن د ئورشەلیمێ دا بلا ژێ دەربكەڤن، ئەوێن ل گوندان بلا نەچنە باژێڕی،
22
چنكو ئەڤ رۆژێن هەنێ یێن تۆلڤەكرنێنە، داكو هەر تشتێ هاتیە نڤیسین ب جهـ بهێت،
23
ل وان رۆژان، نەخوزیكێن ژنكێن دووگیان و شیردەران! چنكو دێ تەنگاڤیەكا گران ب سەر ئەردی و تۆڕەبوونەكا مەزن ب سەر ڤی مللەتی دا هێت.
24
دێ ب دەڤێ شیری كەڤن و ب دیلی بۆ ناڤ هەمی مللەتان دێ هێنە برن و ئورشەلیم دێ ژ لایێ مللەتان ڤە هێتە بنپێ كرن، تاكو دەمێن مللەتان ب دویماهی دهێت.
هاتنا كوڕێ مرۆڤ 
25
دێ نیشان ل هەیڤ و رۆژ و ستێران پەیدا بن، ل سەر ئەردی ژی ژ بەر هورمە هورما دەریایێ و پێلێن وێ، مللەت دێ بزدیێن و شاش بن.
26
دێ مرۆڤ دلگرتی بن، ژ بەر ترس و چاڤەڕێكرنا وان تشتێن كو دێ ب سەرێ جیهانێ هێن، چنكو هێزێن ئەسمانان دێ هێنە تێكهەژاندن.
27
هنگی دێ بینن ‹كوڕێ مرۆڤ ب هێز و گەلەك مەزناهی د ناڤ عەورەكی دا یێ دهێت.›[b]
28
دەمێ ئەڤ تشتە دەست پێ دكەن، راست راوەستن و سەرێ خۆ بلند كەن، چنكو رزگاركرنا هەوە نێزیك دبیت.»
نموونەیا دارهژیرێ 
29
نموونەیەك ژی بۆ وان ئینا: «بەرێ خۆ بدەنە دارهژیرێ و دارێن دی.
30
دەمێ بەلگ دان، هوین ب خۆ دبینن و دزانن هاڤین یا نێزیكە.
31
وەسا هوین ژی، دەمێ دبینن ئەڤ تشتە روی ددەن، بزانن كو پاشایەتیا خودێ یا نێزیكە.
32
راستیێ دبێژمە هەوە: ئەڤ نفشە ژ ناڤ ناچیت تا هەمی تشت روی نەدەن.
33
ئەرد و ئەسمان دێ ژ ناڤ چن، لێ پەیڤێن من چ جاران ژ ناڤ ناچن.
هشیار بمینن و نڤێژان بكەن 
34
هشیاری خۆ بن، نەكو دلێن هەوە ب مەی ڤەخوارنێ و سەرخۆشیێ و خەمێن ژیانێ گران ببن و ئەو رۆژ ژ نشكەكێ ڤە ب سەر هەوە دا بهێت،
35
چنكو دێ وەكو خەفكەكێ، هەمی ئاكنجیێن سەر رویێ ئەردی گریت.
36
ئەڤجا هشیار بمینن و ل هەمی دەمان نڤێژان بكەن، داكو هوین بشێن خۆ ژ ڤان هەمی تشتێن كو نێزیكە دێ روی دەن قورتال بكەن و رویسپی ل بەرامبەر كوڕێ مرۆڤ راوەستن.»
37
عیسای ب رۆژ ل پەرستگەهێ فێركرن دكر و ب شەڤ دەردكەفت و ل چیایێ دبێژنێ چیایێ زەیتوونان دما.
38
خەلك هەمی ژی سپێدێ زوی رادبوون و دهاتنە پەرستگەهێ، دا گوهێ خۆ بدەنێ.
  1. a. 21‏:2 ب یونانی دوو ‹لەپتۆن›.
  2. b. 21‏:27 دانیێل 7‏:13؛ ئاشكراكرن 1‏:7