عیسای گوت
ئەرد و ئەسمان دێ پویچ بن، بەلێ چ جاران پەیڤا من پویچ نابیت.

عیسای بەرسڤا وی دا:
«.... ژ بەر هندێ ئەزێ ژ دایك بوویم، و ژ بەر ڤێ ئەزێ هاتیمە جیهانێ داكو شاهدەیێ
بۆ راستیێ بدەم.هەر كەسێ ژ راستیێ بیت دێ گوهێ خۆ دەتە دەنگێ من.»

په‌رتوکا پیرۆز
بێبەختیا یەهودای 
1
جەژنا نانێ شكەڤا[a] نێزیك بوو، یا كو دبێژنێ جەژنا دەربازبوونێ.
2
سەرۆكێن كاهنان و مامۆستایێن دەستووری ل رێكەكێ دگەڕیان كا چەوا عیسای بكوژن، چنكو ئەو ژ مللەتی دترسیان.
3
ئینا ئبلیس كەفتە د دلێ یەهودای دا، یێ كو دگۆتنێ ‹ئەسخەریوتی› و ئەو ئێك ژ دوازدە شاگردان بوو.
4
ئەو چوو و ل گەل سەرۆكێن كاهنان و سەركردەیێن زێرەڤانێن پەرستگەهێ ئاخفت، كا دێ چەوا عیسای رادەستی وان كەت.
5
ئینا كەیفا وان هات و بڕیار دا هندەك پارەیان بدەنێ.
6
ئەو ژی ب وێ چەندێ رازی بوو و ل دەلیڤەیەكێ دگەڕیا، دا وی ل دویری خەلكی رادەستی وان بكەت.
ئامادەكرنا شیڤا دەربازبوونێ 
7
رۆژا جەژنا نانێ شكەڤا هات، كو پێدڤی بوو تێدا بەرخێ دەربازبوونێ سەرژێ كەن.
8
ئینا عیسای، پەترۆس و یوحەننا هنارتن و گۆت: «هەڕن و بۆ مە شیڤا جەژنا دەربازبوونێ ئامادە بكەن، داكو ئەم بخۆین.»
9
ئینا پرسیار ژێ كر: «تە دڤێت ئەم ل كیرێ ئامادە بكەین؟»
10
وی گۆتە وان: «گوهێ خۆ بدەنێ: دەمێ هوین دچنە ناڤ باژێڕی، دێ زەڵامەك هێتە پێشیا هەوە، جەڕەكێ ئاڤێ یێ هەلگرتی، ئەڤجا ل دویڤ وی هەڕنە وێ مالا ئەو دچیتە د ژۆرڤە
11
و بێژنە خودانێ وێ مالێ: ‹مامۆستا دبێژیتە تە: كانێ ئەو ژۆرا مێڤانان یا ئەز دێ ل گەل شاگردێن خۆ تێڤە شیڤا دەربازبوونێ خۆم؟›
12
ئەو دێ ل قاتێ سەری ژۆرەكا مەزن، یا رائێخستی نیشا هەوە دەت. ل وێرێ ئامادە بكەن.»
13
چوون و هەروەكو گۆتبوویێ وەسا دیت. ئەڤجا شیڤا دەربازبوونێ ئامادە كر.
شیڤا خودانی 
14
گاڤا ئەو دەم هاتی، ئەو ل گەل هنارتیان ل سەر سفرێ روینشت
15
و گۆتە وان: «من گەلەك حەز دكر، ڤێ شیڤا دەربازبوونێ ل گەل هەوە بخۆم، بەری ئازارێ بكێشم.
16
چنكو ئەز دبێژمە هەوە: ئێدی وێ ناخۆم تاكو د پاشایەتیا خودێ دا تەمام دبیت.»
17
پاشی پەرداغەك هەلگرت و سوپاسیا خودێ كر و گۆت: «ڤێ بگرن و د ناڤبەرا خۆ دا لێكڤەكەن،
18
چنكو ئەز دبێژمە هەوە: ئێدی ئەز ژ بەرهەمێ مێوێ ڤەناخۆم تا پاشایەتیا خودێ بهێت.»
19
وی نان ژی هەلگرت و سوپاسی كر، كەر كر و دا وان و گۆت: «ئەڤە لەشێ منە، یێ كو پێخەمەتی هەوە دێ هێتە دان. هوین ڤێ چەندێ بۆ بیرئینانا من بكەن.»
20
هەروەسا پشتی شیڤێ پەرداغ ژی هەلگرت و گۆت: «ئەڤ پەرداغە پەیمانا نویە ب خوینا من، كو پێخەمەتی هەوە دێ هێتە رشتن.
21
لێ ئەڤە دەستێ وی كەسێ من ددەتە دەست، یێ ل گەل من ل سەر سفرێ.
22
راستە، كوڕێ مرۆڤ دێ وەسا چیت، كا چەوا بۆ هاتیە دانان، لێ نەخوزیكێن وی كەسی یێ وی رادەست بكەت.»
23
ئینا د ناڤ خۆ دا كەفتنە دانوستاندنێ، كا كێ ژ وان ل بەرە ڤێ چەندێ بكەت.
گەنگەشە دەربارەی مەزناهیێ 
24
هەروەسا گەنگەشەیەك د ناڤبەرا وان دا پەیدابوو كا د ناڤ وان دا كی ب یێ هەری مەزن بهێتە هژمارتن.
25
ئینا عیسای گۆتە وان: «پاشایێن مللەتان سەروەریێ ل وان دكەن و ئەو كەسێن دەستهەلات ل سەر وان هەی، ب چاكخواز دهێنە بناڤكرن.
26
لێ بۆ هەوە وەسا نابیت. بلا یێ هەری مەزن د ناڤ هەوە دا، وەكو یێ بچویكترین بیت و رێبەر وەكو خزمەتكاری بیت.
27
ئەڤجا یێ مەزنتر كیە: ئەوێ ل سەر سفرێ روینشتی یان ژی یێ خزمەتێ دكەت؟ ما نە ئەوە یێ روینشتی؟ لێ ئەز د ناڤ هەوە دا وەكو وی كەسیمە یێ خزمەتێ دكەت.
28
هوینن یێن كو د تاقیكرنێن من دا ل گەل من ماین.
29
ئەز ژی دێ پاشایەتیێ دەمە هەوە هەروەكو بابێ من ئەو دایە من،
30
داكو هوین د پاشایەتیا من دا ل سەر سفرا من بخۆن و ڤەخۆن و ل سەر تەختان روینن و دادوەریێ ل سەر هەر دوازدە هۆزێن ئیسرائیل بكەن.
عیسا پێشوەخت بەحسێ ماندەلكرنا پەترۆسی دكەت 
31
شەمعون، شەمعون، گوهێ خۆ بدێ: ئبلیسی داخوازا هەوە یا كری، دا وەكو گەنمی هەوە بێژینگ بكەت.
32
لێ من بۆ تە داخواز ژ خودێ كر، داكو باوەریا تە ژ ناڤ نەچیت. تۆ ژی دەمێ ڤەگەڕیای، برایێن خۆ بهێز بئێخە.»
33
ئینا شەمعونی گۆتێ: «خودان، ئەز یێ ئامادەمە ل گەل تە بۆ زیندانێ و مرنێ ژی بچم.»
34
عیسای گۆت: «پەترۆس، ئەز دبێژمە تە: ئەڤرۆ بەری دیكل بانگ بدەت، تۆ دێ سێ جاران ماندەل[b] كەی، كو تۆ من دنیاسی.»
خۆ ئامادەكرن بۆ تەنگاڤیان 
35
پاشی گۆتە وان: «دەمێ من هوین بێی كیسكێ پارەی و چانتك و پێلاڤ هنارتین، ما هەوە پێدڤی ب تشتەكی هەبوو؟» ئینا گۆتن: «نەخێر.»
36
عیسای گۆتە وان: «لێ ڤێ گاڤێ هەر كەسێ كیسكەكێ پارەی یان چانتكەك هەبیت بلا هەلگریت. یێ شیر نەبیت، بلا كراسێ خۆ بفرۆشیت و شیرەكی پێ بكڕیت.
37
ئەز دبێژمە هەوە: ئەڤا هاتیە نڤیسین: ‹و ل گەل سەرپێچكاران هاتە هژمارتن›[c] پێدڤیە ب من ب جهـ بهێت، چنكو ئەو تشتێن دەربارەی من، ب جهـ دهێن.»
38
ئینا گۆتن: «خودان، ئەڤە دوو شیر یێ ل ڤێرێ هەین.» ئینا وی گۆتە وان: «بەسە.»
عیسا ل چیایێ زەیتوونان نڤێژێ دكەت 
39
پاشی دەركەفت و وەكو هەر جار چوو چیایێ زەیتوونان و شاگردێن وی ب دویڤ كەفتن.
40
دەمێ گەهشتیە وێرێ، گۆتە وان: «نڤێژان بكەن، دا هوین نەكەڤنە د تاقیكرنێ دا.»
41
ب دویراتیا هاڤێتنا بەرەكی ژ وان دویر كەفت و چۆكڤەدان و نڤێژ كر
42
و گۆت: «بابۆ، ئەگەر حەز بكەی، ڤێ پەرداغێ ژ من دەرباز كە، لێ نە ب حەزا من، بەلكو بلا ب حەزا تە بیت.»
43
ئینا فریشتەیەك ژ ئەسمانی بۆ وی دیار بوو و ئەو بهێز ئێخست.
44
عیسای د تەنگاڤیێ دا، پتر ب گەرمی نڤێژ دكر و خوها وی وەكو چپكێن خوینێ لێ هاتن و دكەفتنە ئەردی.
45
پشتی ژ نڤێژێ رابووی، هاتە نك شاگردان، دیت ئەو ژ خەمان دا یێن د خەو چووین.
46
ئینا گۆتە وان: «بۆچی هوین د نڤستینە؟ رابن و نڤێژان بكەن، دا هوین نەكەڤنە د تاقیكرنێ دا.»
گرتنا عیسای 
47
دەمێ عیسا دئاخفت، وەسا چێبوو كۆمەكا مرۆڤان ب سەر وان دا گرت و ئەوێ دبێژنێ یەهودا، كو ئێك ژ هەر دوازدان بوو، ل پێشیا وان بوو. ب پێش عیسای ڤە هات دا ماچی بكەت.
48
عیسای گۆتێ: «یەهودا، ما ب ماچەكێ تۆ كوڕێ مرۆڤ ددەیە گرتن؟»
49
دەمێ ئەوێن ل دەوروبەرێن وی زانی دێ چ روی دەت، گۆتن: «خودان، ئەم ب شیری دانینێ؟»
50
هنگی ئێكی ژ وان شیر ڤەوەشاندە بەنیێ سەرۆككاهنی و گوهێ وی یێ راستێ ژێڤە كر.
51
عیسای بەرسڤ دا و گۆت: «بەسە، بهێلن.» و دەستێ خۆ كرە گوهێ وی و ساخ كر.
52
پاشی عیسای گۆتە سەرۆكێن كاهنان و سەركردەیێن زێرەڤانێن پەرستگەهێ و ریهسپیان، ئەوێن ب سەر وی دا گرتی: «دێ بێژی هوین بۆ ب سەرداگرتنا قاچاخەكی ب شیر و داران دەركەفتین!
53
هەر رۆژ ئەز ل پەرستگەهێ د ناڤ هەوە دا بووم، هەوە دەستێ خۆ درێژ نەكرە من. لێ ئەڤەیە دەمێ هەوە و دەستهەلاتا تاریستانێ.»
پەترۆس عیسای ماندەل دكەت 
54
عیسا گرت و بر و كرە د مالا سەرۆككاهنی ڤە. پەترۆس ژی ژ دویر ڤە ب دویڤ را دچوو.
55
دەمێ ئاگرەك ل نیڤا حەوشێ هەلكری و ل گەل ئێك روینشتین، پەترۆس ژی د ناڤ وان دا روینشت.
56
كچكەكا خزمەتكار پەترۆس دیت یێ ل بەر رۆناهیا ئاگری روینشتی، ئینا ب هویری بەرێ خۆ دایێ و گۆت: «ئەڤە ژی ل گەل وی بوو!»
57
لێ وی ماندەل كر و گۆت: «كچێ، ئەز وی نانیاسم!»
58
پشتی دەمەكێ كورت ئێكێ دی ئەو دیت و گۆتێ: «تۆ ژی ژ وانی!» لێ پەترۆسی گۆت: «برا، ئەز نە ژ وانم!»
59
پشتی نێزیكی دەمژمێرەكێ بوری، ئێكێ دی دووپات كر و گۆت: «ب راستی ئەڤە ژی ل گەل وان بوو، چنكو ئەو ژی جەلیلییە!»
60
پەترۆسی گۆت: «برا، ئەز نزانم تۆ چ دبێژی!» ئینا د جهـ دا دەمێ ئەو دئاخفت، دیكلی بانگ دا.
61
خودان لێ زڤڕی و رك و رك ل پەترۆسی نێڕی، ئینا ئاخفتنا خودانی هاتە بیرا پەترۆسی دەمێ گۆتیێ: «ئەڤرۆ، بەری دیكل بانگ بدەت، تۆ دێ سێ جاران من ماندەل كەی.»
62
پەترۆس دەركەفتە ژ دەرڤە و گریەكا تەحل كر.
زێرەڤان تڕانەیان ب عیسای دكەن و دقوتن 
63
ئەو زەڵامێن زێرەڤانی ل عیسای دكر تڕانە پێ دكرن و لێ ددان
64
و چاڤێن وی گرێ دان و پرسیار ژێ دكر: «ئەگەر تۆ پێغەمبەر بی، بێژە كی بوو دانایە تە؟»
65
گەلەك ئاخفتنێن دی یێن كرێت ژی دگۆتنێ.
عیسا ل بەر جڤاتا ریهسپیان 
66
دەمێ بوویە رۆژ، جڤاتا ریهسپیێن مللەتی و سەرۆكێن كاهنان و مامۆستایێن دەستووری كۆمبوون و عیسا برە پێشیا جڤاتا خۆ.
67
گۆتن: «ئەگەر تۆی مەسیح، بێژە مە.» ئینا گۆتە وان: «ئەگەر ئەز بێژمە هەوە، هوین هەر باوەر ناكەن
68
و ئەگەر ئەز پرسیارێ ژی ژ هەوە بكەم، هوین بەرسڤا من هەر نادەن.
69
لێ ژ نوكە پێڤە ‹كوڕێ مرۆڤ دێ ل دەستێ راستێ یێ خودایێ هێزدار یێ روینشتی بیت.›[d] »
70
ئینا هەمیان گۆت: «ئانكو تۆ كوڕێ خودێیی؟» ئەوی ژی گۆتە وان: «هوین ب خۆ دبێژن ئەز ئەوم.»
71
ئینا گۆتن: «ما ئێدی مە چ پێدڤی ب شاهدەییێ هەیە؟ ئەڤە مە ب خۆ ژ دەڤێ وی بهیست.»
  1. a. 22‏:1 q جەژنا نانێ شكەڤا: ل فەرهەنگۆكێ بنێڕە.
  2. b. 22‏:34 q ماندەل: ئینكار
  3. c. 22‏:37 ئیشایا 53‏:12
  4. d. 22‏:69 زەبوور 110‏:1