عیسای گوت
ئەرد و ئەسمان دێ پویچ بن، بەلێ چ جاران پەیڤا من پویچ نابیت.

عیسای بەرسڤا وی دا:
«.... ژ بەر هندێ ئەزێ ژ دایك بوویم، و ژ بەر ڤێ ئەزێ هاتیمە جیهانێ داكو شاهدەیێ
بۆ راستیێ بدەم.هەر كەسێ ژ راستیێ بیت دێ گوهێ خۆ دەتە دەنگێ من.»

په‌رتوکا پیرۆز
ژن و مێر 
1
ب هەمان شێوە گەلی ژنان، ملكەچی مێرێن خۆ بن، دا خۆ ئەگەر هندەك ژ وان گوهداریا پەیڤێ[a] ژی نەكەن، بێی گۆتنا پەیڤەكێ ژ رەوشتێ ژنان بهێنە قاییل كرن،[b]
2
دەمێ ئەو خودێترسیێ و پاكیێ د رەوشتێ هەوە دا دبینن.
3
بلا خەملا هەوە یا ب سەرڤە نەبیت، ب ڤەهاندنا پرچێ و بخۆڤەكرنا زێڕی و لبەركرنا جلكێن جوان،[c]
4
لێ بلا خەملا هەوە ناڤخۆیا دلێ هەوە بیت، بلا گیانەكێ نەرم و ئارام بیت، ئەڤەیە ئەو جوانیا پویچ نابیت و ل نك خودێ یا بهاگرانە.
5
چنكو ب ڤی شێوەی ژنكێن پیرۆز ژی، ئەوێن هیڤیا خۆ ب خودێ ڤە گرێ داین، د سەردەمێن كەڤن دا خۆ ب ملكەچی مێرێن خۆ دخەملاند،
6
هەروەكو سارایێ گوهداریا ئیبراهیمی دكر و دگۆتێ: «ئەزبەنی». ئەڤجا ئەگەر هوین باشیێ بكەن و ژ چ تشتی نەترسن، هوین كچێن وێنە.
7
ب هەمان شێوەی گەلی مێران، ل گەل ژنێن خۆ ب تێگەهشتن بژین، چنكو ئەو رەگەزێ نازكترن و رێزێ لێ بگرن وەكو هەڤمیراتێن كەرەما ژیانێ، دا ئاستەنگ بۆ نڤێژێن هەوە چێنەبن.[d]
ئازاركێشان ژ بەر راستداریێ 
8
ب كورتی، هوین هەمی هەڤهزر بن، هەڤسۆز بن، وەكو برا حەز ژ ئێكودوو بكەن، دلۆڤان و دەروونبچویك بن.
9
خرابیێ ب خرابیێ و ئاخفتنێن كرێت ب ئاخفتنێن كرێت ڤەنەگێڕن، لێ بەروڤاژی هندێ بەرەكەتێ بۆ وان بخوازن، ژ بەر كو هوین بۆ وێ چەندێ یێن هاتینە گازیكرن، كو ببنە میراتگرێن بەرەكەتێ.
10
چنكو:
«ئەوێ بڤێت خۆشیێ ژ ژیانا خۆ وەرگریت
و رۆژێن خۆش ببینیت،
بلا ئەزمانێ خۆ ژ خرابیێ بپارێزیت
و دەڤێ خۆ ژ گۆتنا فێلبازیێ.
11
بلا خۆ ژ خرابیێ دویر بئێخیت و باشیێ بكەت،
بلا ل ئاشتیێ بگەڕیێت و بزاڤێ بۆ بكەت.
12
چنكو خودان چاڤێ خۆ ددەتە راستداران[e]
و گوهێ خۆ ددەتە داخوازا وان.
لێ خودان دژی وانە[f] یێن خرابیێ دكەن.»[g]
13
ئەڤجا، كی دێ زیانێ ل هەوە كەت، ئەگەر هوین بۆ كرنا باشیێ د دلگەرم بن؟
14
لێ ئەگەر هوین ژ پێخەمەت راستداریێ هاتنە ئازاردان ژی، ئەو خوزیكێن هەوە. ژ وان كەسان نەترسن و تێكنەچن،[h]
15
لێ مەسیحی وەكو خودان د دلێ خۆ دا پیرۆز راگرن و هەمی دەمان د ئامادە بن، دا بەرسڤا هەر كەسەكی بدەن كو دەربارەی ئەگەرێ وێ هیڤیا د هەوە دا پرسیارێ ژ هەوە دكەت،[i]
16
لێ وێ چەندێ ب نەرمی و رێزگرتن بكەن. وژدانا خۆ پاقژ بپارێزن، داكو ئەوێن ب خرابی بەحسێ رەوشتێ هەوە یێ باش د ئێكبوونا ل گەل مەسیحی دا دكەن، د بوهتانێن خۆ دا شەرمزار ببن.
17
بۆ مرۆڤی باشترە، ئازارێ ل سەر كرنا باشیێ بكێشیت، ئەگەر حەزا خودێ یا وەسا بیت، نەكو ل سەر كرنا خرابیێ.
18
چنكو مەسیح ژی جارەكێ و بۆ هەروهەر ژ پێخەمەت گونەهان هاتە ئازاردان، یێ راستدار ژ پێخەمەت نەڕاستداران، دا هەوە بگەهینیتە خودێ. ئەو د لەشی دا هاتە كوشتن، لێ ژ لایێ گیانی ڤە هاتە ڤەژاندن.
19
ئەو ب گیانی چوو و بۆ گیانێن زیندانكری پەیام راگەهاند.
20
ئەو گیان ژ كەڤن دا د نەگوهدار بوون، دەمێ ل سەردەمێ نوحی خودێ ب درێژی بێهنا خۆ فرەهـ كری، گاڤا گەمی دهاتە چێكرن، د وێ گەمیێ دا هندەك كەس، ئانكو هەشت، د ئاڤێ را قورتال بوون.[j]
21
ئەڤە ژی هێمایێ وێ تافیركرنێیە یا نوكە هەوە قورتال دكەت. تافیركرن پاقژكرنا قڕێژا لەشی نینە، لێ داخوازكرنا وژدانەكا باشە ل نك خودێ، ب رێكا رابوونا عیسایێ مەسیح ژ ناڤ مریان،
22
ئەوێ چوویە ئەسمانی و ل دەستێ راستێ یێ خودێیە، فریشتە و دەستهەلاتدار و هێز ملكەچێن وینە.
  1. a. 3‏:1 مەبەست پێ ‹پەیڤا خودێ›یە و ب تایبەت مزگینیا عیسایێ مەسیح.
  2. b. 3‏:1 ئەفەسۆس 5‏:22؛ كۆلۆسی 3‏:18
  3. c. 3‏:3 1 تیمۆتاوس 2‏:9
  4. d. 3‏:7 ئەفەسۆس 5‏:25؛ كۆلۆسی 3‏:19
  5. e. 3‏:12 q راستدار: ئەوێ كو كریارا وی یا راست و دروستە
  6. f. 3‏:12 دەق و دەق: ‹رویێ خودانی دژی وانە یێن خرابیێ دكەن›.
  7. g. 3‏:10‏-12 زەبوور 34‏:12‏-16
  8. h. 3‏:14 مەتتا 5‏:10
  9. i. 3‏:14‏-15 ئیشایا 8‏:12‏-13
  10. j. 3‏:20 دەستپێكرن 6‏:9‏ تاكو 8‏:22