عیسای گوت
ئەرد و ئەسمان دێ پویچ بن، بەلێ چ جاران پەیڤا من پویچ نابیت.

عیسای بەرسڤا وی دا:
«.... ژ بەر هندێ ئەزێ ژ دایك بوویم، و ژ بەر ڤێ ئەزێ هاتیمە جیهانێ داكو شاهدەیێ
بۆ راستیێ بدەم.هەر كەسێ ژ راستیێ بیت دێ گوهێ خۆ دەتە دەنگێ من.»

په‌رتوکا پیرۆز
بەرێ خۆ بدەنە عیسای و د خۆڕاگر بن 
1
لەوما، مادەم ئەم ب جەماوەرەكێ هۆسا مەزن[a] یێ شاهدان د دەور داینە، دا هەر بارەكی و گونەهێن ب ساناهی د مە دئالیێن، بهاڤێژین و د وێ غاردانێ دا یا ل بەر مە هاتیە دانان، ب خۆڕاگری بكەینە غار.
2
بەرێ مە ل عیسای بیت، داهێنەر و تەمامكەرێ باوەریا مە، ئەوێ ژ پێخەمەت دلشادیا ل بەر وی هاتیە دانان، خۆ ل بەر خاچێ گرتی و شەرمزاریا وێ ب پشت گوهـ ڤە هاڤێتی، ئەڤجا ل رەخێ راستێ یێ تەختێ خودێ روینشتی.
3
هزرێ د وی دا بكەن یێ خۆ ل بەر ڤێ هەمی دژایەتیا گونەهكاران گرتی، داكو هوین نەوەستیێن و دلسار نەبن.
4
د خەباتا دژی گونەهێ دا، هێشتا هەوە تا خوینێ بەرخۆدان نەكریە.
5
هەوە ئەو هاندان ژ بیر كریە یا هەوە رادسپێریت، كو هەوە ب ‹كوڕ› ب ناڤ دكەت:
«كوڕێ من، سڤكاتیێ ب تەمبیكرنا خودانی نەكە،
هەروەسا دەمێ تە پاشڤە دبەت دلسار نەبە،
6
چنكو ئەوێ خودان حەز ژێ دكەت، تەمبی دكەت،
هەروەسا هەر ئێكێ خودان وی وەكو كوڕێ خۆ قەبیل دكەت، قامچی ددەت.»[b]
7
ئەڤجا خۆ ل بەر تەمبیكرنێ بگرن، خودێ وەكو كوڕێن خۆ سەرەدەریێ ل گەل هەوە دكەت. ما كیژان كوڕە بابێ وی، وی تەمبی ناكەت؟
8
لێ ئەگەر هوین ژ وێ تەمبیكرنێ د زڕبار بن، ئەوا هەمی كوڕ تێدا پشكدار دبن، هنگی هوین بیژینە، نە كوڕێن وینە.
9
زێدەباری ڤێ چەندێ، مە بابێن لەشكانی هەنە، ئەم تەمبی دكرین و مە رێز ل وان دگرت. ما ئەم هێشتا گەلەك پتر ملكەچی بابێ خۆ یێ روحانی نابین و بژین؟
10
ئەوان بۆ دەمەكێ كورت، ل دویڤ یا وان دیتی كو باشە، ئەم تەمبی كرین، لێ خودێ مە بۆ مفایێ مە تەمبی دكەت، دا ئەم پیرۆز ببین، هەروەكو ئەو یێ پیرۆزە.
11
هەر تەمبیكرنەك دەمێ دهێتە كرن یا خۆش نینە، بەلكو یا ب ژانە. لێ پشتی هنگی بەرهەمێ ئاشتیانە كو راستداریە، ددەتە وان كەسان یێن پێ هاتینە مەشقدان.
12
ئەڤجا دەستێن خۆ یێن سستبووی و چۆكێن خۆ یێن لاوازبووی پەیت بكەن،
13
بۆ پێیێن خۆ رێكێن راست چێكەن، داكو پارچەیا لەنگ ژ جهـ نەچیت، لێ ساخ ببیت.
ئاگەهداركرن ژ رەتكرنا كەرەما خودێ 
14
بۆ ئاشتیێ ل گەل هەمی كەسان بزاڤێ بكەن، هەروەسا بۆ پیرۆزیێ، ئەوا بێی وێ كەس خودانی نابینیت.
15
هەوە های ژێ هەبیت نەكو كەسەك ب كەرەما خودێ را نەگەهیت و رەهەكا تەحل د ناخێ هەوە دا وەرارێ نەكەت، كو ببیتە ئەگەرێ ئارێشەیێ و ب رێكا وێ رەهێ گەلەك كەس بهەڕمن،
16
نەكو ئێك ببیتە كەسەكێ دەهمەنپیس[c] یان رێزێ ل پیرۆزیێ ناگریت وەكو عیسۆی، ئەوێ ژ پێخەمەت خوارنەكا ب تنێ نەخریبوونا خۆ فرۆتی.
17
هوین دزانن پشتی هنگی، دەمێ وی ڤیای ببیتە میراتگرێ بەرەكەتێ، ئەو هاتە رەتكرن، چنكو دەلیڤە بۆ لخۆزڤڕینێ نەدیت، هەر چەندە وی ب رۆندكان داخواز كر.
18
هوین نەهاتنە نك چیایەكی[d] كو هوین دشێن دەست بكەنێ، ئاگرەكێ ب گوڕی، تاریێ، مژ و موورانێ، باڕۆڤەی،
19
دەنگێ بوڕیزانێ[e] و دەنگێ ئێكێ دئاخڤیت كو یێن ئەو بهیستی، هیڤی كرین ئێدی ئاخفتنەكا دی بۆ وان نەهێتە گۆتن.
20
چنكو ئەو نەشیان خۆ ل بەر وی تشتی بگرن یێ فەرمان پێ هاتی: «خۆ ئەگەر گیانەوەرەك ژی دەستێ خۆ بكەتە چیای، دڤێت بهێتە بەربارانكرن.»[f]
21
ئەو دیمەن هند یێ ب ترس بوو، تاكو مووسای گۆت: «ئەز یێ بەهتیمە و دلەرزم.»[g]
22
لێ هوین هاتنە نك چیایێ سییۆنێ، باژێڕێ خودایێ زیندی، ئورشەلیما ئەسمانی، نك ئاهەنگەكێ كو فریشتەیێن بێ هژمار خڕڤەكرین،
23
نك كەنیسەیا نەخریێن تۆماركری د ئەسمانان دا، نك خودێ، دادوەرێ هەمیان، نك گیانێ راستدارێن هاتینە كاملكرن،
24
نك عیسای، ناڤگینێ پەیمانا نوی و نك خوینا رەشاندی[h] كو تشتەكێ باشتر ژ گۆتنا خوینا هابیلی[i] دبێژیت.
25
هشیار بن ئەوێ دئاخڤیت رەت نەكەن. چنكو ئەگەر ئەو قورتال نەبن یێن ئەو رەتكری[j] یێ كو ئاگەهداری ل سەر ئەردی داینە وان، ئەڤجا چەند مسۆگەرترە كو ئەم رزگار نابین، ئەگەر ئەم پشتا خۆ بدەینە وی یێ ژ ئەسمانی مە ئاگەهدار دكەت؟
26
هنگی دەنگێ وی ئەرد هەژاند، لێ نوكە سۆز یا دای و دبێژیت: «جارا بهێت ئەز دێ ب ئێكجاری، نە ب تنێ ئەردی، لێ ئەسمانی ژی هەژینم.»[k]
27
گۆتنا «جارا بهێت ب ئێكجاری» دیار دكەت كو تشتێن دهێنە هەژاندن، ئانكو تشتێن ئافراندی، ژ ناڤ دچن، دا ب تنێ ئەو بمینن یێن ناهێنە هەژاندن.
28
لەوما، ژ بەر كو ئەم پاشایەتیەكا ناهێتە هەژاندن وەردگرین، بلا ئەم سوپاسیا خودێ بكەین و وەسا وی بپەرێسین، ب شێوازەكی كو جهێ رەزامەندیا وی بیت، ئەو شێواز یێ ب خودێترسی و سەهمگرتن بیت.
29
چنكو «خودایێ مە ئاگرەكێ خۆرەكە.»[l]
 1. a. 12‏:1 دەقێ رەسەن دبێژیت ‹عەورەكێ هۆسا مەزن›
 2. b. 12‏:6 پەند 3‏:11‏-12
 3. c. 12‏:16 د فەرهەنگۆكێ دا بنێڕە \k دەهمەنپیسیا روحانی\k*
 4. d. 12‏:18 مەبەست پێ چیایێ سینایە. بنێڕە دەركەفتن 19‏:16‏-19
 5. e. 12‏:19 q بوڕیزان ب عەرەبی دبێژنێ ‹بوق›.
 6. f. 12‏:20 دەركەفتن 19‏:12‏-13
 7. g. 12‏:21 گۆتارا مووسای 9‏:19
 8. h. 12‏:24 q خوینا رەشاندی خوینا مەسیحیە ئەوا هاتیە رشتن و ب وێ رشتنێ پەیمانا نوی كەفتە كاری. رشتنا خوینا وی وەكو رەشاندنا وێ خوینێیە ئەوا مووسای ئەنجامدای، كو ب وێ رەشاندنێ پەیمانا كەڤن كەفتە كاری. بنێڕە دەركەفتن 24‏:3‏-8؛ مەتتا 26‏:26‏-29
 9. i. 12‏:24 بنێڕە دەستپێكرن 4‏:10؛ عیبرانی 11‏:4
 10. j. 12‏:25 q یێن ئەو رەتكری ئانكو یێن مووسا رەتكری
 11. k. 12‏:26 حەگەی ‏2‏:6
 12. l. 12‏:29 گۆتارا مووسای 4‏:24