عیسای گوت
ئەرد و ئەسمان دێ پویچ بن، بەلێ چ جاران پەیڤا من پویچ نابیت.

عیسای بەرسڤا وی دا:
«.... ژ بەر هندێ ئەزێ ژ دایك بوویم، و ژ بەر ڤێ ئەزێ هاتیمە جیهانێ داكو شاهدەیێ
بۆ راستیێ بدەم.هەر كەسێ ژ راستیێ بیت دێ گوهێ خۆ دەتە دەنگێ من.»

په‌رتوکا پیرۆز
عیسایە شڤانێ باش 
1
«ب راستی ب راستی دبێژمە هەوە: ئەوێ د دەرگەهی را نەچیتە د كۆتانا پەزی ڤە، لێ د رێكەكا دی را سەربكەڤیت، ئەو دز و رێگرە.
2
لێ ئەوێ د دەرگەهی را دچیتە ژۆر، ئەو شڤانێ پەزیە.
3
بۆ وی دەرگەهڤان دەرگەهی ڤەدكەت و پەز گوهێ خۆ ددەنە دەنگێ وی، ب ناڤ گازی پەزێن خۆ دكەت و دئینیتە ژ دەرڤە.
4
دەمێ هەمی پەزێ خۆ ئینا ژ دەرڤە، ب پێش وان دكەڤیت و ئەو ددەنە دویڤ، چنكو دەنگێ وی دنیاسن.
5
ئەو چ جاران ل دویڤ یێ بیانی ناچن، لێ ژێ دڕەڤن، چنكو ئەو دەنگێ بیانیان نانیاسن.»
6
عیسای ئەڤ نموونە بۆ وان ئینا، لێ ئەو د رامانا ئاخفتنا وی نەگەهشتن.
7
لەوما دیسان عیسای گۆتە وان: «ب راستی ب راستی دبێژمە هەوە: ئەزم دەرگەهێ پەزی.
8
هەمی ئەوێن بەری من هاتین دز و رێگر بوون[a] ، لێ پەزی گوهێ خۆ نەدا وان.
9
ئەزم دەرگەه. هەر كەسێ ب رێكا من ب ژۆر دكەڤیت، دێ قورتال بیت. ئەو دێ هێتە ژۆر و دەركەڤیت و چەروانی بینیت.
10
دز ناهێت ئەگەر بۆ دزینێ و كوشتنێ و ژناڤبرنێ نەبیت، لێ ئەز یێ هاتیم دا وان ژیان هەبیت، ژیانەكا پڕ هەبیت.
11
ئەزم شڤانێ باش. شڤانێ باش ژی ژیانا خۆ گۆری پەزێ خۆ دكەت.
12
یێ ب كرێ هاتیە گرتن، كو نە شڤانە و پەز نە ملكێ ویە، دەمێ ئەو دبینیت گورگ یێ دهێت، پەزی دهێلیت و دڕەڤیت، ئەڤجا گورگ هێرشێ دكەتە پەزی و بەڵاڤ دكەت.
13
ئەو دڕەڤیت، چنكو ئەو ب كرێ هاتیە گرتن و خەما پەزی ناخۆت.
14
ئەزم شڤانێ باش. ئەز پەزێ خۆ دنیاسم و پەزێ من ژی من دنیاسیت،
15
هەروەكو باب من دنیاسیت و ئەز وی دنیاسم. ئەز ژیانا خۆ گۆری پەزێ خۆ دكەم.
16
من پەزێن دی ژی یێن هەین، كو نە ژ ڤێ كۆتانێنە، دڤێت ئەز وان ژی بینم و ئەو دێ گوهێ خۆ دەنە دەنگێ من و دێ بنە ئێك كەرێ پەزی ل گەل ئێك شڤان.
17
لەوما باب حەز ژ من دكەت، چنكو ئەز ژیانا خۆ دكەمە گۆری، دا جارەكا دی وێ ب دەست خۆ ڤە بینم.
18
كەس ژیانا من ژ من ناستینیت، لێ ئەز ژ نك خۆ دكەمە گۆری. من دەستهەلاتا هەی بكەمە گۆری و من دەستهەلاتا هەی جارەكا دی ب دەست خۆ ڤە بینم. ئەڤ فەرمانە من ژ بابێ خۆ یا وەرگرتی.»
19
ب ڤێ گۆتنێ، جارەكا دی دووبەرەكی كەفتە د ناڤ جوهیان دا.
20
گەلەك ژ وان دگۆت: «ئەجنەیەك یێ د وی دا و یێ دینە! ئەڤجا بۆچی هوین گوهێ خۆ ددەنە وی؟»
21
هندەكێن دی دگۆت: «ئەڤە نە ئاخفتنا مرۆڤەكیە ئەجنەی ئەو هنگافت بیت. ما ئەجنە دشێن چاڤێن كۆرەیان ڤەكەن؟»
عیسا ژ لایێ جوهیان ڤە دهێتە رەتكرن 
22
جەژنا پیرۆزكرنا پەرستگەهێ[b] ل ئورشەلیمێ دەست پێ كربوو و زڤستان بوو،
23
عیسا ل پەرستگەهێ د ناڤ ئەیوانا سلێمانی دا دگەڕیا.
24
جوهی[c] ل دۆر وی كۆم بوون و پرسیار ژێ كر: «هەتا كەنگی دێ مە هێلیە هەلاویستی؟ ئەگەر تۆی مەسیح، ب ئاشكرایی بێژە مە.»
25
عیسای بەرسڤا وان دا: «من گۆتە هەوە، لێ هەوە باوەر نەكر. ئەو كارێن ئەز ب ناڤێ بابێ خۆ دكەم، ئەو بۆ من شاهدەییێ ددەن،
26
لێ هەوە باوەر نەكر، چنكو هوین نە ژ پەزێ منن.
27
پەزێ من گوهێ خۆ ددەتە دەنگێ من و ئەز وان دنیاسم و ئەو ل دویڤ من دهێن.
28
ئەز ژیانا هەروهەر ددەمێ و ئەو قەت ژ ناڤ ناچن، كەس ژی وان ژ دەستێ من دەرنائێخیت.
29
بابێ من یێ كو ئەو داینە من، ژ هەمیان مەزنترە و كەس نەشێت وان ژ دەستێ بابی دەربئێخیت.
30
ئەز و باب ئێكین.»
31
جارەكا دی جوهیان بەر راكرن دا وی بەرباران بكەن.
32
عیسای گۆتە وان: «من گەلەك كارێن باش ژ لایێ بابی ڤە نیشا هەوە دان. ژ بەر كیژان كاری ژ وان هوین دێ من بەرباران كەن؟»
33
جوهیان بەرسڤا وی دا: «ئەم نە ژ بەر كارەكێ باش دێ تە بەرباران كەین، لێ ژ بەر كوفریێ، چنكو تۆ مرۆڤی و خۆ دكەیە خودێ.»
34
عیسای بەرسڤا وان دا: «ما د دەستوورێ هەوە دا نە نڤیسیە: ‹من یێ گۆتی هوین خوداوەندن›؟[d]
35
ئەگەر وی گۆتبیتە وان یێن پەیڤا خودێ بۆ هاتی: ‹خوداوەند›، نڤیسار ژی ناهێتە ژ كارئێخستن،
36
ئەڤجا ئەوێ بابی پیرۆز كری و بۆ جیهانێ هنارتی، هوین چەوا دبێژنە وی: ‹تۆ كوفریان دكەی،› چنكو من گۆت: ‹ئەز كوڕێ خودێمە›؟
37
ئەگەر ئەز كارێن بابێ خۆ ناكەم، باوەر ژ من نەكەن.
38
لێ ئەگەر ئەز كارێن وی دكەم، خۆ ئەگەر هوین باوەر ژ من ژی نەكەن، باوەر ژ وان كاران بكەن، دا هوین بزانن و تێبگەهن كو باب یێ د ناڤ من دا و ئەز یێ د ناڤ وی دا.»
39
ئینا وان بزاڤ كرەڤە كو وی بگرن، لێ ئەو ژ دەستێن وان دەركەفت.
40
ئەڤجا عیسا جارەكا دی چوو لایێ دی یێ رویبارێ ئوردن[e] و ل وێرێ ما، ل وی جهێ یوحەننای بەری هنگی تافیركرن لێ دكر.
41
ئینا گەلەك كەس هاتنە نك وی و وان دگۆت: «یوحەننای چ نیشان نەكرن، لێ هەر تشتێ وی دەربارەی ڤی زەڵامی گۆتی، راست بوو.»
42
ل وێرێ گەلەكان باوەری ب وی ئینا.
  1. a. 10‏:8 ئەو فێلبازێن بەری هاتنا عیسای گۆتیە خەلكی ‹ئەز مەسیحم›. بنێڕە كارێن هنارتیان 5‏:36‏-37
  2. b. 10‏:22 q جەژنا پیرۆزكرنا پەرستگەهێ: ئانكو جەژنا نویكرنا پەرستگەهێ ل ساڵا 164 ب. ز. ل فەرهەنگۆكێ بنێڕە.
  3. c. 10‏:24 مەبەست پێ رێبەرێن جوهیانن.
  4. d. 10‏:34 هەروەكو د زەبوور 82‏:6 دا هاتی، ئەڤ گۆتنە ژ لایێ خودێ ڤەیە.
  5. e. 10‏:40 رویبارێ ئوردن دكەڤیتە رۆژهەلاتێ ئورشەلیمێ و ‹لایێ دی یێ رویبارێ ئوردن› رۆژهەلاتێ رویباریە.