عیسای گوت
ئەرد و ئەسمان دێ پویچ بن، بەلێ چ جاران پەیڤا من پویچ نابیت.

عیسای بەرسڤا وی دا:
«.... ژ بەر هندێ ئەزێ ژ دایك بوویم، و ژ بەر ڤێ ئەزێ هاتیمە جیهانێ داكو شاهدەیێ
بۆ راستیێ بدەم.هەر كەسێ ژ راستیێ بیت دێ گوهێ خۆ دەتە دەنگێ من.»

په‌رتوکا پیرۆز
عیسا بۆ هندەك شاگردان ل دەریاكا تەبەریە (جەلیل) دیار دبیت 
1
پشتی ڤێ چەندێ، عیسای جارەكا دی خۆ بۆ شاگردێن خۆ ل بەر لێڤا دەریاكا تەبەریە دیار كر. وی هۆسا خۆ دیار كر:
2
شەمعون پەترۆس، توماس یێ دگۆتنێ دێدیمۆس، ناتانائێل یێ كو ژ قانایا جەلیلێ بوو، هەردوو كوڕێن زەبەدی و دوو شاگردێن دی ل گەل ئێك بوون.
3
ئینا شەمعون پەترۆسی گۆتە وان: «ئەز دێ چم ماسیان گرم.» وان گۆتێ: «ئەم ژی دێ ل گەل تە هێین.» چوون و ل بەلەمێ سیار بوون، لێ د وێ شەڤێ دا وان چ ماسی نەگرتن.
4
دەمێ بوویە سپێدە، عیسا ل سەر كناری راوەستیا، لێ شاگردان نەزانی كو ئەو عیسایە.
5
عیسای پرسیار ژ وان كر: «لاوكینۆ، هەوە چ ماسی نەگرتینە؟» وان بەرسڤا وی دا: «نەخێر.»
6
ئینا گۆتە وان: «تۆڕێ بهاڤێژنە رەخێ راستێ یێ بەلەمێ، دێ گرن.» ئەڤجا وان هاڤێت و ئێدی ژ بەر گەلەكیا ماسیان، ئەو نەشیان تۆڕێ بهەلكێشن.
7
ئەو شاگردێ عیسای حەز ژێ دكر گۆتە پەترۆسی: «ئەو خودانە!» دەمێ شەمعون پەترۆسی بهیستی كو ئەو خودانە، كوركێ خۆ د خۆ وەركر، چنكو یێ رویس بوو و خۆ هاڤێتە د دەریاكێ دا.
8
لێ شاگردێن دی ب بەلەمێ هاتن و وان تۆڕ ب ماسی ڤە رادكێشا، چنكو گەلەك ژ هشكاتیێ د دویر نەبوون، ب تنێ سەد گەزان[a] .
9
دەمێ دەركەفتینە هشكاتیێ، وان ل وێرێ پەل دیتن و ماسی ل سەر بوون و نان ژی هەبوو.
10
عیسای گۆتە وان: «هندەك ژ وان ماسیان بینن یێن هەوە نوكە گرتین!»
11
ئینا شەمعون پەترۆس ب سەركەفتە بەلەمێ و تۆڕ راكێشا سەر هشكاتیێ، یا تژی ماسیێن مەزن بوو، سەد و پێنجی و سێ بوون. سەرەڕای كو ماسی گەلەك بوون، لێ تۆڕ نەدڕیا.
12
عیسای گۆتە وان: «وەرن تێشتێ بخۆن.» كەس ژ شاگردان نەوێریا پرسیارێ ژێ بكەت: «تۆ كی؟» چنكو وان دزانی كو ئەو خودانە.
13
ئینا عیسا هات، نان هەلگرت و دا وان، هەروەسا ماسی ژی.
14
ئەڤە جارا سێیێ بوو عیسا بۆ شاگردێن خۆ دیار دبیت، پشتی ژ ناڤ مریان رابووی.
عیسا پەترۆسی بۆ خزمەتێ ڤەدگەڕینیت 
15
پشتی وان تێشت خواری، عیسای پرسیار ژ شەمعون پەترۆسی كر: «شەمعونێ كوڕێ یوحەننای، تۆ ژ ئەڤان پتر حەز ژ من دكەی؟» وی بەرسڤ دا: «بەلێ خودان، تۆ دزانی ئەز حەز ژ تە دكەم.» عیسای گۆتێ: «بەرخێن من بچەرینە.»
16
عیسای جارەكا دی پرسیار ژێ كر: «شەمعونێ كوڕێ یوحەننای، تۆ حەز ژ من دكەی؟» وی بەرسڤ دا: «بەلێ خودان، تۆ دزانی ئەز حەز ژ تە دكەم.» عیسای گۆتێ: «شڤانیێ ل پەزێ من بكە.»
17
عیسای بۆ جارا سێیێ پرسیار ژێ كر: «شەمعونێ كوڕێ یوحەننای، تۆ حەز ژ من دكەی؟» پەترۆس خەمگین بوو، چنكو جارا سێیێ گۆتێ «تۆ حەز ژ من دكەی؟» ئینا گۆتێ: «خودان، تۆ هەمی تشتان دزانی، تۆ دزانی ئەز حەز ژ تە دكەم.» عیسای گۆتێ: «پەزێ من بچەرینە.
18
ب راستی ب راستی دبێژمە تە: دەمێ تۆ یێ گەنج، تە كەمەرا خۆ گرێ ددا و هەر جهێ تە دڤیا تۆ دچوویێ. لێ دەمێ تۆ پیر دبی، دێ دەستێن خۆ درێژ كەی و ئێك دێ كەمەرا تە گرێ دەت و دێ تە بەتە وی جهی یێ تە نەڤێت بچیێ.»
19
عیسای ئەڤ چەندە گۆت و وی ئاماژە دكرە وێ مرنێ، ئەوا كو دێ پەترۆس مەزناهیا خودێ پێ دیار كەت. پشتی ئەڤ چەندە گۆتی، گۆتە وی: «ل دویڤ من وەرە!»
عیسا و شاگردێ خۆشتڤی 
20
پەترۆس ل پشت خۆ زڤڕی، دیت كو ئەو شاگردێ عیسای حەز ژێ دكر یێ ل دویڤ وان دچیت، ئەڤە هەر ئەوە یێ ل سەر شیڤێ خۆ خواركریە بەر سینگێ عیسای و گۆتیێ: «خودان، ئەو كیە دێ بێبەختیێ ل تە كەت؟»
21
ئەڤجا دەمێ پەترۆسی ئەو دیتی، پرسیار ژ عیسای كر: «خودان، دێ چ ل ڤی هێت؟»
22
عیسای بەرسڤا وی دا: «ئەگەر من بڤێت ئەو بمینیتە ساخ تاكو ئەز ڤەگەڕیێم، ما تە چ ژێیە؟ تۆ ل دویڤ من وەرە!»
23
ئەڤجا ئەڤ گۆتنە د ناڤ خویشك و برایان دا بەڵاڤ بوو كو ئەو شاگرد نامریت. لێ عیسای نەگۆتبوو كو ئەو نامریت، لێ گۆتبوو: «ئەگەر من بڤێت ئەو بمینیتە ساخ تاكو ئەز ڤەگەڕیێم، ما تە چ ژێیە؟»
24
ئەو شاگرد ژی ئەوە یێ شاهدەییێ ل سەر ڤان تشتان ددەت و ئەڤە نڤیسین و ئەم دزانین كو شاهدەییا وی راستە.
25
گەلەك تشتێن دی ژی یێن هەین كو عیسای یێن كرین. ئەگەر ئێك ئێكە هاتبانە نڤیسین، ئەز یێ ل وێ باوەریێ كو جیهانێ هەمیێ تێرا وان پەرتووكێن نڤیسی نەدكر.
  1. a. 21‏:8 یونانی: دوو سەد نیڤگەز