عیسای گوت
ئەرد و ئەسمان دێ پویچ بن، بەلێ چ جاران پەیڤا من پویچ نابیت.

عیسای بەرسڤا وی دا:
«.... ژ بەر هندێ ئەزێ ژ دایك بوویم، و ژ بەر ڤێ ئەزێ هاتیمە جیهانێ داكو شاهدەیێ
بۆ راستیێ بدەم.هەر كەسێ ژ راستیێ بیت دێ گوهێ خۆ دەتە دەنگێ من.»

په‌رتوکا پیرۆز
عیسا ل نك پیلاتۆسی 
1
دەمێ بوویە سپێدە، سەرۆكێن كاهنان و ریهسپی و مامۆستایێن دەستووری و جڤاتا بلند هەمی كەفتنە دانوستاندنێ، پاشی عیسا گرێ دا و بر و رادەستی پیلاتۆسی كر.
2
ئینا پیلاتۆسی پرسیار ژێ كر: «ئەرێ تۆ پاشایێ جوهیانی؟» عیسای بەرسڤا وی دا: «تە ب خۆ گۆت.»
3
سەرۆكێن كاهنان ئەو ب گەلەك تشتان تاوانبار كر.
4
پیلاتۆسی جارەكا دی پرسیار ژێ كر و گۆت: «ما تۆ چ بەرسڤان نادەی؟ گوهێ خۆ بدێ یێ چەند تاوانان ئاراستەی تە دكەن!»
5
لێ عیسای چ بەرسڤێن دی نەدان و پیلاتۆس حێبەتی بوو.
دادكرنا عیسای ب مرنێ 
6
ژ نەریتێن پیلاتۆسی ئەو بوو ل هەر جەژنەكێ گرتیەكی كو خەلك دخوازیت، ئازاد بكەت.
7
زەڵامەكێ زیندانكری ب ناڤێ باراباس هەبوو ل گەل كۆمەكا تێكدەران، ئەوێن د دەمێ یاخیبوونێ دا كوشتن كری.
8
جەماوەر هات و داخواز ژ پیلاتۆسی كر، كو وێ بكەت ئەوا هەردەم بۆ وان دكر،
9
ئینا گۆتە وان: «ئەرێ هەوە دڤێت ئەز پاشایێ جوهیان بۆ هەوە ئازاد بكەم؟»
10
چنكو وی دزانی سەرۆكێن كاهنان ژ زكڕەشی عیسا رادەستی وی كریە.
11
لێ سەرۆكێن كاهنان جەماوەر ئازراند بۆ داخوازا ئازادكرنا باراباسی ل شوینا عیسای.
12
ئەڤجا پیلاتۆسی دیسان پرسیار ژ وان كر: «پا هەوە دڤێت ئەز چ ل وی بكەم یێ هوین دبێژنێ پاشایێ جوهیان؟»
13
ئینا ل قێڕیان دان و گۆتن: «ل خاچێ بدە!»
14
پیلاتۆسی گۆتە وان: «ما ئەڤی چ خرابی كریە؟» ئینا قێڕیێن وان بلندتر لێ هاتن: «ل خاچێ بدە!»
15
لێ چنكو پیلاتۆسی دڤیا جەماوەری رازی بكەت، ئینا باراباس بۆ وان ئازاد كر و عیسا قامچی دا، پاشی رادەستی وان كر داكو بهێتە خاچدان.
سەرباز تڕانەیان ب عیسای دكەن 
16
پاشی سەربازان عیسا برە د ناڤ حەوشا كۆچكا والی دا و هەمی بەتالیون[a] گازی كر، دا كۆم ببن.
17
وان كوركەكێ بنەفشی[b] كرە بەر و تانجەك ژ ستریان ڤەهاند و دانا سەر سەرێ وی
18
و دەست ب سڵاڤكرنێ ل وی كر و گۆت: «بژی پاشایێ جوهیان!»
19
ب لەڤەنەكی ددانا سەرێ وی و تف دكرێ و چۆكڤەدان و بۆ وی سوجدە دبرن.
20
پشتی تڕانە پێ كرین، كوركێ بنەفشی ژ بەر كر و جلكێن وی كرنە بەر و برە ژ دەرڤە، دا ل خاچێ بدەن.
عیسا ل سەر خاچێ 
21
زەڵامەكێ قەیرەوانی ب رێكا خۆ ژ ئاقاری دهات، ناڤێ وی شەمعون بوو و بابێ ئەسكەندەری و روفۆسی بوو. وان ئەو نەچار كر كو خاچا عیسای هەلگریت.
22
عیسا ئینا وی جهێ دبێژنێ گۆلگۆتە (كو رامانا وی كلۆخە)
23
و بۆ وی شەرابەكا تێكهەل ل گەل موڕێ[c] ئینا، لێ وی ڤەنەخوار.
24
ئەو ل خاچێ دا و جلكێن وی ل خۆ لێكڤەكرن، ب هاڤێتنا پشكێ، دا هەر ئێك بەهرا خۆ بزانیت.[d]
25
دەمژمێر نەهێ رۆژێ بوو، دەمێ ل خاچێ دای.
26
ل سەر دەپەكی تاوانا وی هۆسا هاتبوو نڤیسین: «پاشایێ جوهیان»
27
و دوو قاچاخ ژی ل گەل وی ل خاچێ دان، ئێك ل لایێ وی یێ راستێ و یێ دی ل لایێ وی یێ چەپێ.
28
ئەو نڤیسار ژی ب جهـ هات: «ل گەل تاوانباران هاتە هژمارتن.»[e]
29
یێن كو د وێرێ را دهاتن و دچوون ئەو كرێت دكر و سەرێ خۆ لێ دهەژاند و دگۆت: «ها! هەی ئەوێ دا پەرستگەهێ د سێ رۆژان دا هەڕفینیت و ئاڤا كەتەڤە!
30
ژ خاچێ وەرە خوار و خۆ قورتال بكە!»
31
هەروەسا سەرۆكێن كاهنان ل گەل مامۆستایێن دەستووری ژی تڕانە پێ دكرن و دگۆتنە ئێكودوو: «هندەكێن دی قورتال كرن، لێ نەشێت خۆ قورتال بكەت!
32
بلا مەسیح، پاشایێ ئیسرائیلێ، ژ خاچێ بهێتە خوارێ، دا ببینین و باوەریێ پێ بینین!» هەروەسا ئەوێن ل گەل وی هاتینە خاچدان ژی ئەو فهێت دكر.
مرنا عیسای 
33
دەمێ بوویە دەمژمێر دوازدەی نیڤرۆ، ژ وی دەمی تا دەمژمێر سێ، تاریاتیێ هەمی ئەرد گرت.
34
ل دەمژمێر سێ، عیسای ب دەنگەكێ بلند كرە هەوار: «ئێلۆیی، ئێلۆیی، لەما ساباختانی؟» رامانا وێ ئەوە كو: «خودایێ من، خودایێ من، بۆچی تە ئەز هێلام؟»[f]
35
هندەك ژ ئامادەبوویان گوهـ ل وی بوو و گۆتن: «ئەڤە ئەو یێ گازی ئلیاسی دكەت!»
36
ئێكی كرە غار و ئیسفەنجەك د سهكێ[g] هەلاند و دانا سەر لەڤەنەكی و گەهاندە وی دا ڤەخۆت و گۆت: «بهێلن دا ببینین كا دێ ئلیاس هێت وی ئینیتە خوار؟»
37
عیسای ب دەنگەكێ بلند كرە قێڕی و گیانێ خۆ ژ دەست دا.
38
پەردەیا پەرستگەهێ ژ سەری تا بنی شەق بوو و بوو دوو پارچە.
39
سەرلەشكەر بەرامبەر خاچێ یێ راوەستیای بوو و دەمێ دیتی كا چەوا عیسای گیان ژ دەست دا، گۆت: «ب راستی، ئەڤ مرۆڤە كوڕێ خودێ بوو.»
40
هەروەسا هندەك ژنكان ژ دویر ڤە بەرێ خۆ ددایێ، مەریەما مەجدەلی و مەریەما دایكا هەردوو برا یەعقوبێ بچویك و یوسی، هەروەسا سالومە ژی د ناڤ وان دا بوون،
41
ئەوێن ل جەلیل ب دویڤ كەفتین و خزمەتا وی كری، ژبلی وان گەلەك ژنكێن دی ژی بوون یێن ل گەل وی سەركەفتینە ئورشەلیمێ.
ڤەشارتنا عیسای 
42
دەمێ بوویە ئێڤار، ژ بەر كو رۆژا ئامادەكرنێ[h] بوو، ئانكو رۆژا بەری شەمبیێ،
43
یوسڤێ ئاریمەتیایی[i] هات، ئەو ژی ئەندامەكێ رێزدار بوو د ناڤ جڤاتا بلند دا و چاڤەڕێیا پاشایەتیا خودێ دكر، وی مێرانی كر و چوو نك پیلاتۆسی و داخوازا تەرمێ عیسای ژێ كر.
44
پیلاتۆس گوهشی بوو كو ئەو هۆسا زوی مر و گازی سەرلەشكەری كر و ژێ پرسی: «ئەرێ راستە ئەو هۆسا زوی مریە؟»
45
و دەمێ ژ سەرلەشكەری زانی، رێ دا یوسڤی تەرمێ عیسای ببەت.
46
وی پارچەیەكا كتانی كڕی و تەرم ژ خاچێ ئینا خوارێ و ب وی كتانی كفن كر و دانا د گۆڕەكێ[j] د كەڤری كۆلای دا و بەرەك گڕێل كرە بەر دەرێ گۆڕی.
47
مەریەما مەجدەلی و مەریەما دایكا یوسی دیت، كا ل كیڤە هاتە دانان.
  1. a. 15‏:16 q بەتالیون: ئانكو فەوج
  2. b. 15‏:17 ل وی سەردەمی جلكێن بنەفشی گەلەك بهاگران بوون و ژ لایێ كەسوكارێن پاشای ڤە دهاتنە ل بەر كرن.
  3. c. 15‏:23 q موڕ: روینەكێ بێهنخۆشە. ل فەرهەنگۆكێ بنێڕە.
  4. d. 15‏:24 زەبوور 22‏:18
  5. e. 15‏:28 ئیشایا 53‏:12
  6. f. 15‏:34 زەبوور 22‏:1
  7. g. 15‏:36 q سهك: ب عەرەبی ‹خەل›
  8. h. 15‏:42 ل فەرهەنگۆكێ بنێڕە رۆژا ئامادەكرنێ*.
  9. i. 15‏:43 q ئاریمەتیا: ناڤێ كەڤنێ باژێڕێ ‹رامە›یە.
  10. j. 15‏:46 ل فەرهەنگۆكێ بنێڕە گۆڕ*.