عیسای گوت
ئەرد و ئەسمان دێ پویچ بن، بەلێ چ جاران پەیڤا من پویچ نابیت.

عیسای بەرسڤا وی دا:
«.... ژ بەر هندێ ئەزێ ژ دایك بوویم، و ژ بەر ڤێ ئەزێ هاتیمە جیهانێ داكو شاهدەیێ
بۆ راستیێ بدەم.هەر كەسێ ژ راستیێ بیت دێ گوهێ خۆ دەتە دەنگێ من.»

په‌رتوکا پیرۆز
1
گۆتە وان: «ب راستی دبێژمە هەوە: هندەك ژ ئەوێن ل ڤێرێ راوەستیاین، تاكو نەبینن پاشایەتیا خودێ ب هێز یا هاتی، تام ناكەنە مرنێ.»
مەزناهیا عیسای بۆ شاگردان دیار دبیت 
2
پشتی شەش رۆژان، عیسای پەترۆس، یەعقوب و یوحەننا ل گەل خۆ برن و سەرئێخستنە چیایەكێ بلند، ل وێرێ ئەو ب تنێ بوون. دیمەنێ وی ل بەر چاڤێن وان هاتە گوهۆڕین
3
و جلكێن وی سپی بوون و تەیسین، كو چ سپیكار ل سەر ئەردی نەشێن وەسا سپی بكەن.
4
بۆ وان ئلیاس و مووسا دیار بوون كو یێ ل گەل عیسای دئاخڤن.
5
پەترۆسی گۆتە عیسای: «مامۆستا، باش بوو ئەم ل ڤێرێ! ئەڤجا دا ئەم سێ كەپران چێكەین، ئێك بۆ تە، ئێك بۆ مووسای و ئێك بۆ ئلیاسی.»
6
وی نەزانی كا چ دبێژیت، چنكو ئەو دبەهتی بوون.
7
پاشی عەورەك هات و سیبەر ل وان كر، دەنگەك ژ عەوری هات: «ئەڤەیە كوڕێ من یێ خۆشتڤی، گوهێ خۆ بدەنێ!»
8
ژ نشكەكێ ڤە ل دۆر خۆ زڤڕین و ژبلی عیسای كەس ل گەل خۆ نەدیت.
9
دەمێ ئەو ژ چیای دهاتنە خوارێ، عیسای فەرمان ل وان كر كو ئەو تشتێ وان دیتی نەبێژنە كەسێ، تاكو كوڕێ مرۆڤ ژ ناڤ مریان رانەبیت.
10
وان پەیڤ د دلێ خۆ دا ژ بەر كر و پرسیار ژ ئێكودوو كر: «رابوون ژ ناڤ مریان چیە؟»
11
و پرسیار ژێ كر: «بۆچی مامۆستایێن دەستووری دبێژن پێدڤیە ل بەراهیێ ئلیاس بهێت؟»[a]
12
وی بەرسڤا وان دا: «راستە، ئلیاس دێ ل بەراهیێ هێت و هەمی تشتان رێك ئێخیتەڤە. پا چەوا دەربارەی كوڕێ مرۆڤ هاتیە نڤیسین كو ئەو دێ گەلەك ئازارێ كێشیت و هێتە كرێت كرن؟
13
لێ ئەز دبێژمە هەوە: ئلیاس یێ هاتی و وان چ تشتێ ڤیای ل گەل كر، كا چەوا دەربارەی وی هاتیە نڤیسین.»
عیسا زاڕۆكەكی ژ گیانێ پیس ساخ دكەت 
14
دەمێ ڤەگەڕیاینە نك شاگردان، دیت گەلەك یێ ل دۆران خڕڤەبووین و هندەك مامۆستایێن دەستووری گەنگەشە ل گەل دكر.
15
چەوا خڕڤەبوویان ئەو دیت، گوهشین و كرنە غار و سڵاڤ لێ كر.
16
عیسای پرسیار ژ وان كر: «هوین گەنگەشەیێ دەربارەی چ ل گەل دكەن؟»
17
ئینا ئێك ژ خڕڤەبوویان بەرسڤا وی دا: «مامۆستا، من كوڕێ خۆ یێ ئینایە نك تە، گیانەكێ پیس یێ تێدا وی لال دكەت،
18
ل هەر جهێ وی بهنگێڤیت تەپ دهێتێ و كەف ب سەر دەڤی دكەڤیت و ددانێن خۆ دقرچینیت و رەق دبیت. من داخواز ژ شاگردێن تە كر كو وی ژێ دەربئێخن، لێ نەشیان.»
19
ئینا بەرسڤا وان دا و گۆت: «هەی نفشێ بێباوەر، تا كەنگی دێ د ناڤ هەوە دا مینم؟ تا كەنگی دێ بێهنا خۆ ل هەوە فرەهـ كەم؟ وی بیننە نك من.»
20
ئینانە نك. دەمێ ئەو دیتی، ئێكسەر گیانێ پیس زاڕۆك ڤەهەژاند و كەفتە ئەردی و خۆ گەڤزاند و كەف ب سەر دەڤی كەفت.
21
عیسای پرسیار ژ بابێ كوڕكی كر: «ئەڤە ژ كەنگی وەرە هۆ لێ دهێتە هە؟» گۆت: «ژ بچویكاتی وەرە.
22
گەلەك جاران گیانێ پیس ئەو دهاڤێتە د ناڤ ئاگری یان ئاڤێ دا، داكو بكوژیت. ئەگەر تۆ دشێی تشتەكی بكەی، دلۆڤانیێ ب مە ببە و هاریكاریا مە بكە.»
23
عیسای گۆتێ: «تە گۆت: ‹ئەگەر تۆ بشێی؟› هەمی تشت بۆ خودان باوەری یێ بەردەستە.»
24
د جهـ دا بابێ كوڕكی گازی كر: «من باوەریا هەی، هاریكاریا بێباوەریا من بكە!»
25
دەمێ عیسای دیتی خەلك یێ دبەزنە نك و ل وێرێ خڕڤە دبن، ل گیانێ پیس حەیتاند و گۆتێ: «هەی گیانێ كەڕ و لال، ئەز فەرمانێ ل تە دكەم ژ كوڕكی دەركەڤە و ئێدی لێ نەزڤڕەڤە!»
26
گیانێ پیس كرە هەوار و زاڕۆك ب هێز ڤەهەژاند، پاشی دەركەفت و زاڕۆك وەكو مریان لێ هات، تاكو بەهرا پتر ژ خڕڤەبوویان گۆتی: «مر.»
27
لێ دەمێ عیسای دەستێ وی گرتی و راكریەڤە، ئەو رابووڤە.
28
دەمێ چوویە مال، شاگردێن وی ب تنێ پرسیار ژێ كر: «بۆچی ئەم نەشیاین گیانێ پیس دەربئێخین؟»
29
بەرسڤا وان دا: «ئەڤ توخمە ب چ تشتان دەرناكەڤن، ب تنێ ب نڤێژان نەبیت.»
عیسا جارەكا دی بەحسێ مرن و رابوونا خۆ دكەت 
30
ژ وێرێ چوون و ژ دەڤەرا جەلیل دەرباز بوون و عیسای نەدڤیا كەس پێ بزانیت،
31
چنكو وی شاگردێن خۆ فێر دكرن و دگۆتێ: «دێ كوڕێ مرۆڤ رادەستی مرۆڤان هێتە كرن و دێ وی كوژن و پشتی كوشتنا وی ل رۆژا سێیێ دێ رابیتەڤە.»
32
لێ ئەو د ڤێ ئاخفتنێ نەگەهشتن و ترسیان پرسیارێ ژێ بكەن.
كیە یێ هەری مەزن؟ 
33
گەهشتنە كەفەرناحوم و دەمێ ب ژۆر كەفتین، پرسیار ژ وان كر: «هەوە ب رێكێ ڤە گەنگەشە ل سەر چ دكر؟»
34
لێ ئەو بێدەنگ بوون، چنكو د رێكێ دا وان گەنگەشەیا هندێ دكر كا یێ هەری مەزن ژ وان كیە.
35
روینشت و گازی هەر دوازدە شاگردێن خۆ كر و گۆتێ: «ئەگەر ئێكی ڤیا خۆ بكەتە یێ پێشیێ، بلا ل دویماهیا هەمیان بیت و خزمەتكارێ هەمیان بیت.»
36
ئەوی زاڕۆكەك ئینا و د ناڤبەرا وان دا راوەستاند و هەمبێز كر و گۆتە وان:
37
هەر كەسێ زاڕۆكەكێ وەكو ڤی ب ناڤێ من قەبیل بكەت، ئەوی ئەز قەبیل كرم و یێ من قەبیل بكەت، ئەوی نە ب تنێ ئەز قەبیل كرم، لێ ئەو ژی قەبیل كر یێ ئەز هنارتیم.
ئەوێ دژی مە نەبیت د گەل مە دایە 
38
ئینا یوحەننای گۆتە وی: «مامۆستا، مە كەسەك دیت ب ناڤێ تە ئەجنە دەردئێخستن، لێ مە نەهێلا وی كاری بكەت، چنكو ئەو نە ژ مە بوو.»
39
عیسای گۆت: «رێكێ لێ نەگرن، چنكو كەس نەشێت حنێران ب ناڤێ من بكەت و بشێت زوی ب زوی ب خرابی بەحسێ من بكەت،
40
چنكو ئەوێ دژی مە نەبیت، د گەل مە دایە.
41
هەر كەسێ پەرداغەكا ئاڤێ ب ناڤێ من بدەتە هەوە چنكو هوین یێن مەسیحینە، ئەز ب راستی دبێژمە هەوە، خەلاتێ وی چ جاران بەرزە نابیت.»
هشیاركرن ژ گونەهان 
42
«هەر كەسێ ببیتە ئەگەرێ هەلنگفتنا ئێك ژ ڤان بچویكێن باوەری ب من هەی، بۆ وی باشترە بەرئاشەك ب ستۆیێ وی ڤە بهێتە گرێدان و بهاڤێژنە د دەریایێ دا.
43
ئەگەر دەستێ تە ببیتە ئەگەرێ هەلنگفتنا تە، ببڕە. باشترە تۆ دەست بڕی بچیە د ژیانێ[b] دا، ژ كو تۆ یێ ب دوو دەستان بی و بچیە د دۆزەخێ دا، د ناڤ ئاگرەكی دا، كو نەهێتە ڤەمراندن،
44
ل وی جهێ كرمێ وان نەمریت و ئاگر نەهێتە ڤەمراندن.
45
ئەگەر پێیێ تە ببیتە ئەگەرێ هەلنگفتنا تە، ببڕە. باشترە تۆ لەنگ بچیە د ژیانێ دا، ژ كو تۆ یێ ب دوو پێیان بی و بۆ دۆزەخێ بهێیە هاڤێتن،
46
ل وی جهێ كرمێ وان نەمریت و ئاگر نەهێتە ڤەمراندن.
47
ئەگەر چاڤێ تە ببیتە ئەگەرێ هەلنگفتنا تە، بینە دەر. باشترە تۆ یێ ب چاڤەكی بی و بچیە د پاشایەتیا خودێ دا، ژ كو تۆ یێ ب دوو چاڤان بی و بۆ دۆزەخێ بهێیە هاڤێتن،
48
ل وی جهێ كرمێ وان نەمریت و ئاگر نەهێتە ڤەمراندن.[c]
49
چنكو هەر كەسەك ب ئاگری دهێتە خوێ كرن.
50
خوێ یا باشە، لێ ئەگەر خوێ سویراتیا خۆ بەردا، دێ جارەكا دی ب چ سویر كەن؟ بلا خوێ د ناڤ هەوە دا هەبیت و ل گەل ئێكودوو دئاشتیخواز بن.»
  1. a. 9‏:11 مەلاخی 4‏:5
  2. b. 9‏:43 مەبەست پێ ژیانا هەروهەرە
  3. c. 9‏:48 ئیشایا 66‏:24