عیسای گوت
ئەرد و ئەسمان دێ پویچ بن، بەلێ چ جاران پەیڤا من پویچ نابیت.

عیسای بەرسڤا وی دا:
«.... ژ بەر هندێ ئەزێ ژ دایك بوویم، و ژ بەر ڤێ ئەزێ هاتیمە جیهانێ داكو شاهدەیێ
بۆ راستیێ بدەم.هەر كەسێ ژ راستیێ بیت دێ گوهێ خۆ دەتە دەنگێ من.»

په‌رتوکا پیرۆز
كەفتنا بابلێ 
1
پشتی ڤان تشتان، من فریشتەیەكێ دی دیت، ژ ئەسمانی هاتە خوارێ. وی دەستهەلاتەكا مەزن هەبوو و ئەرد ژ بەر مەزناهیا وی روهن بوو.
2
وی ب دەنگەكێ بلند كرە گازی و گۆت:
«كەفت! بابلا مەزن كەفت!
یا بوویە جهێ ئاكنجیبوونا ئەجنان
و جهێ خۆجهبوونا هەمی گیانێن پیس،
جهێ خۆجهبوونا هەمی باڵندەیێن پیس و مرار.[a]
3
چنكو هەمی مللەتان
ژ شەرابا هار یا دەهمەنپیسیا وێ ڤەخوار
و پاشایێن ئەردی دەهمەنپیسی ل گەل وێ كریە
و بازرگانێن ئەردی ژ زێدەییا حالخۆشیا وێ دەولەمەند بوون.»[b]
4
پشتی هنگی من دەنگەكێ دی ژ ئەسمانی بهیست، دگۆت:
«ژ وێ دەركەڤن، هەی گەلێ من،
دا نەبنە پشكدارێن گونەهێن وێ
و دربێن دهێنە وێ، ژ هەوە نەگرن.[c]
5
چنكو گونەهێن وێ كەفتنە سەر ئێك تا ئەسمانی
و خودێ خرابیێن وێ ئینانە بیرا خۆ.[d]
6
وێ چەوا ڤەگەڕاندیە، هوین ژی وەسا ل وێ ڤەگەڕینن،
و دووجاركی ل دویڤ كریارێن وێ بدەنێ؛
د وێ پەرداغێ دا یا وێ تێكهەل كری، دووجاركی بۆ وێ تێكهەل بكەن.[e]
7
كا چەند خۆ مەزن كریە و ب حالخۆشی ژیایە،
هند ئەشكەنجە و كۆڤانان بدەنێ،
چنكو د دلێ خۆ دا دبێژیت:
‹ئەز وەكو شاژنێ روینشتیمە،
ئەز نە بیژنم ژی،
ئەز ئێكجار كۆڤانداریێ نابینم.›
8
لەوما دربێن وێ دێ د رۆژەكێ دا هێن،
دەرد و كۆڤانداری و كولب،
ئەو دێ ب ئاگری هێتە سۆتن ژی،
چنكو خودان خودایێ دادكرنا وێ دكەت یێ هێزدارە.»[f]
9
دەمێ پاشایێن ئەردی یێن دەهمەنپیسی ل گەل وێ كرین و ب حالخۆشی ل گەل وێ ژیاین، دویكێلا سۆتنا وێ دبینن، دێ بۆ وێ كەنە گری و شینیێ دانن.
10
ژ ترسا ئەشكەنجەیا ب وێ دكەڤیت، دێ ل دویر راوەستن و بێژن:
«ئاه، ئاه، هەی باژێڕێ مەزن!
بابل، باژێڕێ هێزدار!
سزادانا تە د دەمەكێ گەلەك كورت دا هات.»[g]
11
بازرگانێن ئەردی ل سەر وێ دكەنە گری و شینیێ ددانن، چنكو ئێدی كەس متایێن وان ناكڕیت:
12
متایێن زێڕ و زیڤ و بەرێن بهاگران و مراری و كتانێ نازك و پەڕوكێ بنەفشی و ئارمیش و پەڕوكێ سۆر، هەمی دارێن بێهنخۆش و هەمی تشتێن ژ عاجی هاتینە چێكرن و هەمی تشتێن ژ دارێن بهاگران هاتینە چێكرن و برۆنز و ئاسن و مەرمەر
13
و دارچین و بوهارات و بخویر و موڕ[h] و لبان[i] و شەراب و زەیتا زەیتونان و ئارێ سفر و گەنم و دەوار و پەز و هەسپ و گالیسكە و بەنی و گیانێ مرۆڤێن دی.
14
ئەو بازرگان دبێژن: «ئەو بەرهەمێ دلێ تە چوویێ ژ تە دەركەفت و هەمی حالخۆشی و رەونەقیێن تە ل نك تە نەمان و ئێدی چ جاران ناهێنە دیتن.»
15
بازرگانێن ڤان تشتان، ئەوێن ژ بابلێ دەولەمەند بووین، ژ ترسا ئەشكەنجەیا ب وێ دكەڤیت، دێ ل دویر راوەستن و كەنە گری و شینیێ دانن
16
و بێژن:
«ئاه، ئاه، هەی باژێڕێ مەزن!
یێ كتانێ نازك و پەڕوكێ بنەفشی و سۆر كریە بەر خۆ
و ب زێڕی و بەرێن بهاگران و مراریان خۆ خەملاندی![j]
17
د دەمەكێ گەلەك كورت دا ئەڤ دەولەمەندیا مەزن وێران بوو!»
هەمی سەرۆكێن گەمیڤانان و هەمی رێڤنگ و گەمیڤان و هەر ئێكێ ژیارا خۆ ژ دەریای پەیدا دكەت ژ دویر ڤە راوەستیان
18
و دەمێ دویكێلا سۆتنا وێ ددیت دكرنە گازی و دگۆت: «كیژان باژێڕ وەكو ڤی باژێڕێ مەزن بوو!»
19
وان خولی[k] ب سەرێ خۆ وەركر و ب دەنگەكێ بلند كرە گری و شینی دانا، دگۆت:
«ئاه، ئاه، هەی باژێڕێ مەزن!
ئەوا ژ دەولەمەندیا وێ، هەمی ئەوێن گەمی د دەریای دا هەین، دەولەمەند بووین!
د دەمەكێ گەلەك كورت دا ئەو وێران بوو.[l] »
20
هەی ئەسمان ژ بەر وی باژێڕی دلخۆش ببە!
هەروەسا هوین ژی گەلی پیرۆزكریان و هنارتیان و پێغەمبەران!
چنكو خودێ ژ بەر هەوە ئەو داد كر.
21
هنگی فریشتەیەكێ هێزدار بەرەكێ وەكو بەرئاشەكێ مەزن راكر و هاڤێتە د دەریایێ دا و گۆت:
«هۆسا بابل، باژێڕێ مەزن، دێ ب توندی هێتە هاڤێتن
و ئێدی چ جاران ناهێتە دیتن.[m]
22
ئێدی دەنگێ قیسارەژەنان و موزیكژەنان و بلوورڤانان و لێدەرێن بوڕیزانان،
چ جاران د ناڤ تە دا ناهێتە بهیستن.
ئێدی پیشەسازێ هەر پیشەسازیەكێ ژی،
چ جاران د ناڤ تە دا ناهێتە دیتن.
ئێدی دەنگێ ئاشی ژی،
چ جاران د ناڤ تە دا ناهێتە بهیستن.[n]
23
ئێدی روناهیا چرایەكێ ژی،
چ جاران د ناڤ تە دا شەوقێ نادەت.
ئێدی دەنگێ زاڤا و بویكەكێ ژی،
چ جاران د ناڤ تە دا ناهێتە بهیستن.[o]
بازرگانێن تە مەزنێن ئەردی بوون
و ب جادووگەریا تە هەمی مللەت هاتنە خاپاندن.
24
د ناڤ وێ دا، خوینا پێغەمبەر و پیرۆزكری
و هەمیێن ل سەر ئەردی هاتینە كوشتن، هاتیە دیتن.»
 1. a. 18‏:2 بنێڕە: ئیشایا 21‏:9؛ 13‏:21؛ یەرمیا 50‏:39
 2. b. 18‏:3 بنێڕە: ئیشایا 23‏:17؛ یەرمیا 51‏:7
 3. c. 18‏:4 بنێڕە: ئیشایا 52‏:11؛ یەرمیا 50‏:8؛ 51‏:6
 4. d. 18‏:5 بنێڕە: دەستپێكرن 18‏:20‏-21؛ یەرمیا 51‏:9
 5. e. 18‏:6 بنێڕە: زەبوور 137‏:8؛ یەرمیا 50‏:15
 6. f. 18‏:7‏-8 بنێڕە: ئیشایا 47‏:7‏-9
 7. g. 18‏:10 بنێڕە: حزقیێل 26‏:17
 8. h. 18‏:13 q موڕ روینەكێ بێهنخۆشە. ل فەرهەنگۆكێ بنێڕە.
 9. i. 18‏:13 لبان: جۆرەكێ تایبەت یێ بخویرێیە. ل فەرهەنگۆكێ بنێڕە.
 10. j. 18‏:16 بنێڕە: حزقیێل 28‏:13
 11. k. 18‏:19 دەقێ یونانی دبێژیت: تۆز ب سەرێ خۆ وەركر
 12. l. 18‏:17‏-19 بنێڕە: حزقیێل 27‏:27‏-34
 13. m. 18‏:21 بنێڕە: یەرمیا 51‏:63‏-64؛ حزقیێل 26‏:21
 14. n. 18‏:22 بنێڕە: ئیشایا 24‏:8؛ حزقیێل 26‏:13
 15. o. 18‏:23 بنێڕە: یەرمیا 25‏:10