Isa got,
«Erd û ezman wê bibihûrin, lê peyvên min tu caran nabihûrin.»

Isa bersîv da û got:
«... Ez ji bo vê yekê ji dayik bûme û ji bo vê yekê hatime dinyayê,
da ku ez ji rastiyê re şahidiyê bikim.
Her kesê ku ji aliyê rastiyê be, guhê xwe dide dengê min.»

Încîl (Mizgînî)
Ji bo Çavdêrên Civîna Bawermendan 
1
Ev peyv dilsoz e: Eger yek ji dil çavdêriyê bixwaze, ew karekî qenc dixwaze.
2
Îcar divê çavdêr bêqusûr be, mêrê jinek tenê be, di hedê xwe de, sergiran, birêz, mêvanperwer û di hînkirinê de jêhatî be,
3
ne bindestê şerabê be, ne zordar be, lê berbiwêr be, ne şerûd be û ji peran hez neke.
4
Bila ew qenc xweyîtiyê li mala xwe bike, edeba zarokên wî tam be û peyva xwe bi wan bide kirin.
5
Çimkî eger yek nezane xweyîtiyê li mala xwe bike, ewê çawa xema civîna* bawermendan a Xwedê bixwe?
6
Bila ew ne bawermendekî nû be, da ku qure nebe û wek Îblîs neyê dîwankirin*.
7
Ji bilî vê, divê di nav yên li derve jî navê wî bi qencî derketibe, da ku lome li wî neyên kirin û ew nekeve xefika Îblîs.[a]
Ji bo Xizmetkarên Civîna Bawermendan 
8
Wusa jî bila alîkar birêz bin, ne peyvguhêr bin, xwe nedin vexwarina şerabê, li pey qezenca nerast nekevin,
9
bi wijdana paqij xwediyê sira baweriyê bin.
10
Û evên ha jî bila pêşî bên ceribandin; eger bêqusûr bin, hingê bila xizmetkariyê bikin.
11
Bi vî awayî bila jin jî birêz bin, ne buxtanker, lê di hedê xwe de bin û di her tiştî de dilsoz bin.[b]
12
Bila alîkar, mêrê jinek tenê be, qenc xweyîtiyê li mala xwe û li zarokên xwe bike.
13
Çimkî yên ku xizmetkariya qenc dikin, ji xwe re cihekî qenc û di wê baweriyê de, ku bi Mesîh Îsa ye, cesareteke mezin qezenc dikin.
Sira Mezin 
14
Ez van tiştan bi hêviya ku ezê zû bêm ba te ji te re dinivîsim,
15
da ku eger ez bi derengî bikevim jî, tu bizanî, divê çawa di mala Xwedê de bê rabûn û rûniştin. Ew, Civîna* Xwedayê jîndar e û stûn û hîmê rastiyê ye.
16
Bêguman, sira jiyana xwedayî* mezin e:
Ew di bedenê de xuya bû,
Ji aliyê Ruh ve rast hat derxistin,
Ji aliyê milyaketan ve hat dîtin,
Di nav miletan de hat danbihîstin.
Di dinyayê de hat bawerkirin
Û bi rûmet hat hilkişandin.
  1. a. 3:2-7 Tîtos 1:6-9
  2. b. 3:11 Weha jî tê fêmkirin: «Jinên ku xizmetkariyê dikin» (Romayî 16:1).