عیسای گوت
ئەرد و ئەسمان دێ پویچ بن، بەلێ چ جاران پەیڤا من پویچ نابیت.

عیسای بەرسڤا وی دا:
«.... ژ بەر هندێ ئەزێ ژ دایك بوویم، و ژ بەر ڤێ ئەزێ هاتیمە جیهانێ داكو شاهدەیێ
بۆ راستیێ بدەم.هەر كەسێ ژ راستیێ بیت دێ گوهێ خۆ دەتە دەنگێ من.»

په‌رتوکا پیرۆز
بەهرەیا پەیام راگەهاندنێ و ئاخفتنێ ب زمانێن دی 
1
ب دویڤ حەزژێكرنێ بكەڤن و مەرەقدارێن بەهرەیێن روحانی بن، ب تایبەتی ژی هوین پەیاما خودێ رابگەهینن.
2
ئەوێ ب زمانەكێ دی دئاخڤیت، ئەو بۆ مرۆڤان نائاخڤیت، لێ بۆ خودێ، چنكو كەس تێناگەهیت، لێ ئەو ب هێزا گیانی تشتێن نهێنی دبێژیت.
3
لێ ئەوێ پەیامێ رادگەهینیت، ئەو بۆ مرۆڤان دئاخڤیت، بۆ ئاڤاكرن و هاندان و ئارامكرنا دلێ وان.
4
ئەوێ ب زمانەكێ دی دئاخڤیت، ئەو خۆ ئاڤا دكەت. لێ ئەوێ پەیامێ رادگەهینیت، ئەو كەنیسەیێ ئاڤا دكەت.
5
ئەز حەز دكەم هوین هەمی ب زمانێن دی بئاخڤن، لێ ئەز هێشتا پتر حەز دكەم كو هوین پەیاما خودێ رابگەهینن. ئەوێ پەیامێ رادگەهینیت ژ وی مەزنترە یێ ب زمانێن دی دئاخڤیت، ژبلی كو ئەگەر ئەو وەرگێڕانێ بكەت دا كەنیسە ئاڤا ببیت.
6
ئەڤجا گەلی برا، ئەگەر ئەز بهێمە نك هەوە و ب زمانێن دی بئاخڤم، دێ چ مفای ل هەوە كەم، ئەگەر ئەز ب سرۆش[a] ، یان ب زانین، یان ب پەیام راگەهاندن، یان ژی ب فێركرنەكێ بۆ هەوە نەئاخفتم؟
7
ئەگەر تشتێن نە زیندی یێن دەنگی دەردئێخن، وەكو بلوورێ یان ژی قیسارەیێ، نۆتەیێن موزیكێ یێن ژ ئێك جودا نەدەن، چەوا بهێتە زانین ئەوا كو دهێتە ژەنین چ ئاوازە؟
8
ئەگەر بوڕیزان[b] ژی دەنگەكێ نەزەڵال دەربئێخیت، كی دێ بۆ شەڕی خۆ ئامادە كەت؟
9
هوین ژی وەسا، ئەگەر هوین ب ئەزمانێ خۆ گۆتنەكێ بێژن كو نەهێتە تێگەهشتن، خەلك دێ چەوا زانن هوین چ دبێژن؟ هەروەكو هوین بۆ بای دئاخڤن!
10
بێگۆمان گەلەك زمانێن جۆراوجۆر ل جیهانێ هەنە، چ ژ وان ژی د بێ رامان نینن.
11
ئەڤجا ئەگەر ئەز د زمانەكی نەگەهم، ئەز دێ بۆ یێ دئاخڤیت وەكو كەسەكێ بیانی بم، یێ دئاخڤیت ژی دێ بۆ من وەكو كەسەكێ بیانی بیت.
12
هەروەسا هوین ژی، مادەم هەوە مەرەقا بەهرەیێن روحانی هەیە، بزاڤێ بكەن دا د ناڤ وان بەهرەیان دا بۆ ئاڤاكرنا كەنیسەیێ هێشتا پتر پێشبكەڤن.
13
لەوما ئەوێ ب زمانەكێ دی دئاخڤیت، بلا ژ خودێ بخوازیت كو بشێت وەرگێڕیت.
14
چنكو ئەگەر ئەز ب زمانەكێ دی نڤێژێ بكەم، گیانێ من نڤێژێ دكەت، لێ زێنێ من چ مفای ژێ ناكەت.
15
ئەڤجا ئەز چ بكەم؟ ئەز دێ ب گیانێ خۆ نڤێژێ كەم و ب زێنێ خۆ ژی دێ نڤێژێ كەم. ئەز دێ ب گیانێ خۆ سروودان بێژم و ب زێنێ خۆ ژی دێ سروودان بێژم.
16
چنكو ئەگەر تۆ ب گیانێ خۆ سوپاسیا خودێ بكەی، ئەوێ فێرنەبووی، ژ بەر كو نزانیت تۆ چ دبێژی، دێ چەوا بۆ سوپاسیكرنا تە بێژیت «ئامین»؟
17
بەلكو تۆ باش سوپاسیێ دكەی، لێ یێ دی ناهێتە ئاڤاكرن.
18
ئەز سوپاسیا خودێ دكەم، كو ئەز ژ هەوە هەمیان پتر ب زمانێن دی دئاخڤم.
19
لێ د كەنیسەیێ دا، ئەز دبینم باشترە پێنج پەیڤێن جهێ تێگەهشتنێ[c] بێژم، دا یێن دی ژی فێر بكەم، نەكو دەهـ هزار پەیڤان ب زمانەكێ دی بێژم.
20
گەلی برا، د هزركرنێ دا وەكو زاڕۆكان نەبن. د خرابیێ دا وەكو زاڕۆكان بن، لێ د هزركرنێ دا د پێگەهشتی بن.
21
د دەستووری دا هاتیە نڤیسین: «خودان دبێژیت:
ئەز دێ ب یێن ب زمانێن دی دئاخڤن
و ب دەڤێ بیانیان بۆ ڤی گەلی ئاخڤم،
سەرەڕای هندێ ئەو هەر گوهداریا من ناكەن.[d] »
22
هۆسا زمانێن دی نیشانە، نە بۆ باوەرداران، لێ بۆ نەباوەرداران. راگەهاندنا پەیاما خودێ ژی نە بۆ نەباوەرداران، لێ بۆ باوەرداران نیشانە.
23
ئەڤجا ئەگەر هەمی كەنیسە پێكڤە كۆم ببیت و هەمی ب زمانێن دی بئاخڤن و كەسێن فێرنەبووی یان ژی یێن نەباوەردار ب ژۆر بكەڤن، ما ئەو نابێژن كو هوین یێن دین بووین؟
24
لێ ئەگەر هەمی پەیامێ رابگەهینن و نەباوەردارەك یان ژی ئێكێ فێرنەبووی بهێتە ژۆر، دێ ژ لایێ هەمیان ڤە هێتە پاشڤەبرن و دادكرن،
25
نهێنیێن دلێ وی دێ ئاشكرا بن، ئەڤجا دێ خۆ دەڤ و دەڤ هاڤێتە ئەردی و خودێ پەرێسیت و دانپێدانێ كەت كو ب راستی خودێ د ناڤ هەوە دایە.
پەرستنا رێكوپێك د كەنیسەیێ دا 
26
ئەڤجا گەلی برا، دڤێت چەوا بیت؟ دەمێ هوین كۆم دبن، هەر ئێكی سروودەكا هەی، یان فێركرنەكا هەی، یان سرۆشەكا[e] هەی، یان زمانەكێ دی یێ هەی، یان وەرگێڕانەكا هەی. بلا هەمی تشت بۆ ئاڤاكرنێ بن.
27
ئەگەر هندەك كەس ب زمانەكێ دی بئاخڤن، بلا ژ دوو یان ژی ب زێدەیی سێ كەسان پتر نەبن، ئێك ل دویڤ ئێكی بئاخڤیت، كەسەك ژی وەرگێڕیت.
28
لێ ئەگەر كەسەك نەبیت ئاخفتنا وان وەرگێڕیت، بلا ئەو د كۆمبوونا كەنیسەیێ دا بێ دەنگ بمینن، بلا ئەو د دلێ خۆ دا و بۆ خودێ بئاخڤن.
29
بلا دوو یان سێ پێغەمبەر بئاخڤن، یێن دی ژی گۆتنێن وان بهەلسەنگینن.
30
لێ ئەگەر بۆ ئێكێ دی یێ روینشتی سرۆشەك هات، بلا یێ ئێكێ بێدەنگ ببیت.
31
چنكو هوین هەمی ژی دشێن پەیامێ رابگەهینن، ئێك ل دویڤ ئێكی، دا هەمی فێر ببن و بهێنە هاندان.
32
گیانێ پێغەمبەران[f] ل ژێر دەستێ پێغەمبەرانە،
33
چنكو خودێ نە خودایێ ئالۆزیێیە، لێ یێ ئارامیێیە.
وەكو د هەمی كەنیسەیێن پیرۆزكریان دا،
34
بلا ژن د كۆمبوونان دا بێدەنگ بمینن، چنكو بۆ وان دەستویریا ئاخفتنێ نینە، لێ وەكو دەستوور ژی دبێژیت، بلا ملكەچ بن.
35
ئەگەر حەز بكەن تشتەكی فێر ببن، بلا ل مال پرسیارێ ژ مێرێ خۆ بكەن، چنكو د كۆمبوونێ دا ئاخفتن ژ بۆ ژنێ شەرمە.
36
ما پەیڤا خودێ ژ نك هەوە دەركەفتیە؟ ما پەیڤا خودێ گەهشتیە هەوە ب تنێ؟
37
ئەگەر ئێك هزر بكەت كو ئەو پێغەمبەرە یان ژی مرۆڤەكێ روحانیە، بلا بزانیت كو ئەو تشتێ من بۆ هەوە نڤیسی فەرمانا خودانیە.
38
لێ یێ ڤی تشتی ب پشت گوهـ ڤە بهاڤێژیت، دێ ب پشت گوهـ ڤە هێتە هاڤێتن.
39
ژ بەر ڤێ چەندێ گەلی برا، بلا بۆ هەوە مەرەق بیت كو پەیاما خودێ رابگەهینن و رێكێ ل ئاخفتنكرنێ ب زمانێن دی نەگرن.
40
لێ بلا هەر تشت ل جهێ خۆ و ب رێكوپێكی بیت.
  1. a. 14‏:6 سرۆش ئانكو وحي
  2. b. 14‏:8 q بوڕیزان ب عەرەبی دبێژنێ ‹بوق›.
  3. c. 14‏:19 ب یونانی دەق و دەق دبێژیت: «پێنج پەیڤان ب زێنێ خۆ بێژم»
  4. d. 14‏:21 ئیشایا 28‏:11‏-12
  5. e. 14‏:26 سرۆش ئانكو وحي
  6. f. 14‏:32 مەبەست پێ ئەو بەهرەنە یێن پێغەمبەر ب رێكا گیانێ پیرۆز وەردگرن