عیسای گوت
ئەرد و ئەسمان دێ پویچ بن، بەلێ چ جاران پەیڤا من پویچ نابیت.

عیسای بەرسڤا وی دا:
«.... ژ بەر هندێ ئەزێ ژ دایك بوویم، و ژ بەر ڤێ ئەزێ هاتیمە جیهانێ داكو شاهدەیێ
بۆ راستیێ بدەم.هەر كەسێ ژ راستیێ بیت دێ گوهێ خۆ دەتە دەنگێ من.»

په‌رتوکا پیرۆز
هاریكارێ مە مەسیحە 
1
گەلی زاڕۆكێن من، ئەز بۆ هەوە ڤان تشتان دنڤیسم، دا هوین گونەهان نەكەن. لێ ئەگەر كەسەك گونەهێ بكەت، مە ل نك بابی هاریكارەكێ[a] هەی، كو عیسایێ مەسیحێ راستدارە.
2
ئەوە كەفارەت بۆ گونەهێن مە، نە ب تنێ بۆ گونەهێن مە، لێ بۆ گونەهێن هەمی جیهانێ ژی.
3
ئەم ب وێ چەندێ دزانین كو ئەم وی دنیاسین، ئەگەر ئەم فەرمانێن وی ب جهـ بینین.
4
ئەوێ دبێژیت: «ئەز وی دنیاسم» و فەرمانێن وی ب جهـ نەئینیت، ئەو درەوینە و راستی د دلێ وی دا نینە.
5
لێ یێ پەیڤا وی ب جهـ بینیت، ئەڤە ب راستی حەزژێكرنا خودێ د دلێ وی دا یا كامل بووی. ب ڤێ چەندێ ئەم دزانین ئەم د ئێكبوونا ل گەل وی داینە:
6
ئەوێ دبێژیت: «ئەز د ناڤ وی دا یێ بنەجهم،» پێدڤیە وەسا بژیت، هەروەكو عیسا ژیای[b] .
فەرمانا نوی 
7
گەلی خۆشتڤیان، ئەز فەرمانەكا نوی بۆ هەوە نانڤیسم، لێ فەرمانەكا كەڤن، كو هەوە ژ دەستپێكێ هەبوو. فەرمانا كەڤن ئەو پەیڤە یا هەوە بهیستی.[c]
8
سەرەڕای هندێ ژی، ئەز فەرمانەكا نوی بۆ هەوە دنڤیسم، كو راستیا وێ د وی دا و د هەوە ژی دا هەیە، چنكو تاریاتی بەرەڤ نەمانێ دچیت و رۆناهیا راستەقینە نوكە شەوقێ ددەت.
9
ئەوێ دبێژیت: «ئەز یێ د رۆناهیێ دا» و كەربێن وی ژ خویشك یان برایێ وی ڤەدبن، ئەو هێشتا یێ د تاریاتیێ دا.
10
یێ حەز ژ خویشك و برایێن خۆ دكەت، ئەو د رۆناهیێ دا یێ بنەجهە و چ ئەگەرێن هەلنگفتنێ بۆ وی نینن.
11
لێ یێ كەربێن وی ژ خویشكا وی یان برایێ وی ڤەدبن، ئەو یێ د تاریاتیێ دا و د تاریاتیێ دا دژیت و نزانیت كیڤە دچیت، چنكو تاریاتیێ چاڤێن وی یێن كۆرە كرین.
12
ئەز بۆ هەوە دنڤیسم، گەلی زاڕۆكان،
چنكو ل سەر خاترا ناڤێ وی ل گونەهێن هەوە هاتیە بورین.
13
ئەز بۆ هەوە دنڤیسم، گەلی بابان،
چنكو هوین وی دنیاسن، ئەوێ ژ دەستپێكێ هەی.
ئەز بۆ هەوە دنڤیسم، گەلی خۆرتان،
چنكو هوین ل سەر یێ خرابكار[d] ب سەر كەفتن.
من بۆ هەوە نڤیسی، گەلی زاڕۆكان،
چنكو هوین خودایێ باب دنیاسن.
14
من بۆ هەوە نڤیسی، گەلی بابان،
چنكو هوین وی دنیاسن، ئەوێ ژ دەستپێكێ هەی.
من بۆ هەوە نڤیسی گەلی گەنجان،
چنكو هوین ب هێزن.
پەیڤا خودێ د هەوە دا یا بنەجهە
و هوین ل سەر یێ خرابكار ب سەر كەفتن.
15
نە حەز ژ جیهانێ بكەن، نە ژی تشتێن د جیهانێ دا. ئەگەر كەسەك حەز ژ جیهانێ بكەت، حەزژێكرنا بابی د دلێ وی دا نینە.
16
چنكو هەمی تشتێن د جیهانێ دا، ئارەزوویا لەشی و ئارەزوویا چاڤان و شانازیبرن ب ملك و مالێ ژیانێ، نە ژ بابینە، لێ ژ جیهانێنە.
17
جیهان دچیت و ئارەزوویێن وێ ژی، لێ یێ حەزا خودێ ب جهـ دئینیت، ئەو دێ هەتا هەتایێ مینیت.
ژ دژەمەسیحان ئاگەهدار ببن 
18
گەلی زاڕۆكان، ئەڤە دەمژمێرا دویماهیێیە. هەروەكو هەوە بهیستی كو دژەمەسیح دێ هێت، نوكە گەلەك دژەمەسیح[e] یێن دەركەفتین. ژ ڤێ چەندێ ئەم دزانین دەمژمێرا دویماهیێیە.
19
ئەو ژ ناڤ مە دەركەفتن، لێ ئەو ژ مە نەبوون، چنكو ئەگەر ئەو ژ مە بان، دا ل گەل مە مینن. لێ ئەو دەركەفتن، دا دیار ببیت كو ئەو هەمی نە ژ مەنە.
20
لێ هوین ژ لایێ یێ پیرۆز ڤە هاتینە زەیتكرن[f] و هوین هەمی ژی راستیێ دزانن.
21
من بۆ هەوە نڤیسی، نە چنكو هوین راستیێ نزانن، لێ چنكو هوین راستیێ دزانن و دزانن كو چ درەو ژ راستیێ نینن.
22
درەوین كیە؟ ما نە ئەوە یێ ماندەل[g] دكەت كو عیسا ب خۆ مەسیحە. ئها ئەو دژەمەسیحە، ئەوێ بابی و كوڕی[h] ماندەل دكەت.
23
هەر كەسێ كوڕی ماندەل بكەت، وی بەهر د بابی دا نینە، لێ یێ دانپێدانێ ب كوڕی بكەت، بەهر د بابی ژی دا هەیە.
24
بلا ئەو تشتێ هەوە ژ دەستپێكێ بهیستی، د ناڤ دلێ هەوە دا یێ بنەجهـ بیت. ئەگەر ئەو تشتێ هەوە ژ دەستپێكێ بهیستی د ناڤ دلێ هەوە دا بنەجهـ ببیت، هوین ژی دێ د ناڤ كوڕی و د ناڤ بابی دا بنەجهـ بن.
25
ئەڤەیە ئەو سۆزا وی ب خۆ دایە مە، ئەو ژی ژیانا هەتا هەتاییە.
26
من ئەڤ تشتە بۆ هەوە نڤیسین، دەربارەی وان كەسان یێن بزاڤێ دكەن هەوە د سەر دا ببەن.
27
لێ هندی هوینن، ئەو زەیتكرنا هەوە ژ وی[i] وەرگرتی د دلێ هەوە دا یا بنەجهە و هوین د پێدڤی نینن كو كەسەك هەوە فێر بكەت. ئەڤجا د ناڤ مەسیحی دا بنەجهـ ببن، مادەم زەیتكرنا وی هەوە فێر دكەتە هەمی تشتان و ئەو راستە و نە درەوە، وەكو وێ زەیتكرنێ هوین فێر كرین ژی.
زاڕۆكێن خودێ 
28
نوكە ژی، گەلی زاڕۆكان، د ناڤ وی دا بنەجهـ ببن، داكو دەمێ ئەو دیار ببیت، مە پشتڕاستی هەبیت و د هاتنا وی دا شەرم ژێ نەكەین.
29
ئەگەر هوین بزانن كو ئەو یێ راستدارە، هوین دزانن كو هەر كەسێ راستداریێ بكەت، یێ ژ وی بووی.
  1. a. 2‏:1 q هاریكار: ب یونانی دبێژیت ‹پاراكلێتۆس›. ل فەرهەنگۆكێ ل پەیڤا پاراكلێتۆس* بنێڕە.
  2. b. 2‏:6 دەق و دەق: ‹پێدڤیە وەسا بڕێڤە بچیت، هەروەكو عیسا بڕێڤە چووی›.
  3. c. 2‏:7 یوحەننا 13‏:34
  4. d. 2‏:13 q خرابكار: ئانكو ئبلیس
  5. e. 2‏:18 q دژەمەسیح: مەسیحێ سەختەیە، ئەوێ خۆ ددەتە نیاسین كو مەسیحە، لێ ئەو درەوینە و خەلكی د سەر دا دبەت. مەتتا 24‏:24
  6. f. 2‏:20 q زەیتكرن: هێمایە كو خودێ مرۆڤ هەلبژارت و گیانێ پیرۆز رشتە سەر وی. ل فەرهەنگۆكێ بنێڕە زەیتكرن*.
  7. g. 2‏:22 q ماندەل: ئینكار
  8. h. 2‏:22 مەبەست ژ كوڕی: مەسیحە و مەبەست ژ بابی: خودێیە.
  9. i. 2‏:27 مەبەست پێ مەسیحە.