عیسای گوت
ئەرد و ئەسمان دێ پویچ بن، بەلێ چ جاران پەیڤا من پویچ نابیت.

عیسای بەرسڤا وی دا:
«.... ژ بەر هندێ ئەزێ ژ دایك بوویم، و ژ بەر ڤێ ئەزێ هاتیمە جیهانێ داكو شاهدەیێ
بۆ راستیێ بدەم.هەر كەسێ ژ راستیێ بیت دێ گوهێ خۆ دەتە دەنگێ من.»

په‌رتوکا پیرۆز
مەردی 
1
ئەم حەز دكەین نوكە بۆ هەوە، گەلی خویشك و برایان، وێ كەرەما خودێ بدەینە نیاسین یا بۆ جڤاكێن باوەردارێن مەقدۆنیایێ هاتیە دان.[a]
2
سەرەڕای تاقیكرنەكا دژوار ب رێكا تەنگاڤیان، شادیا وان یا زێدە و هەژاریا وان یا دژوار ب دەولەمەندیا مەردینیێ د سەر دا چوو.
3
ئەز شاهدەییێ ددەم كو وان ل دویڤ شیانێ، بەلكو ژ شیانا خۆ زێدەتر ژی، ب حەزا خۆ هاریكاری دان.
4
گەلەك هیڤی ژ مە كرن كو ئەم شەرەفمەندیا پشكداریێ د هاریكاریكرنا پیرۆزكریان دا بدەینە وان.
5
وان ژ وێ یا مە چاڤەڕێ دكر بوراند، ل بەراهیێ وان خۆ رادەستی خودانی كر و پاشی ب حەزا خودێ خۆ رادەستی مە ژی كر.
6
ئەڤجا مە هیڤی ژ تیتۆسی كرن، كا چەوا وی دەست ب ڤێ كەرەمێ كریە، ئەو د ناڤ هەوە دا تەمام ژی بكەت.
7
كا چەوا هوین د هەر تشتەكی دا د پێشكەفتینە: د باوەریێ دا، د ئاخفتنێ دا، د زانینێ دا، د هەمی دلگەرمیێ دا و د حەزژێكرنا هەوە دا بۆ مە، وەسا د ڤێ كەرەما بەخشینێ ژی دا پێش بكەڤن.
8
ئەز ڤێ چەندێ وەكو فەرمان نابێژم، لێ ئەز راستیا حەزژێكرنا هەوە ب هەڤبەركرنێ ل گەل دلگەرمیا كەسێن دی تاقی دكەم.
9
چنكو هوین كەرەما خودانێ مە عیسایێ مەسیح دزانن: كو هەر چەندە ئەو یێ دەولەمەند بوو، لێ ئەو ژ پێخەمەت هەوە بوو هەژار، دا هوین ب هەژاریا وی دەولەمەند ببن.
10
ئەز ل دۆر ڤێ چەندێ ئامۆژگاریەكێ ل هەوە دكەم: بۆ هەوە مفایە، هوین یێن هەر ژ ساڵا پار ل بەراهیێ دەست پێ كری، نە ب تنێ ب كرنێ، لێ ب حەزكرنێ ژی.
11
نوكە ڤی كاری تەمام بكەن، داكو ل دویڤ شیانا هەوە، تەمامكرنا وی كاری یا هند بیت، هندی هەوە ژ دل حەز دكر وی كاری بكەن.
12
چنكو ئەگەر دلگەرمی هەبیت، بەخشین یا پەسەندە، ل دویڤ وی تشتێ مرۆڤی هەی، نە ل دویڤ وی تشتێ مرۆڤی نەی.
13
مەبەست نە ئەوە كو هندەكێن دی بكەڤنە بەرفرەهیێ و هوین بكەڤنە تەنگاڤیێ، لێ بلا وەكهەڤی هەبیت.
14
د دەمێ نوكە دا زێدەییا ل بەر دەستێ هەوە بۆ هەوجەییا وان بیت، دا ل پاشەڕۆژێ زێدەییا ل بەر دەستێ وان ژی بۆ هەوجەییا هەوە بیت، هۆسا دێ وەكهەڤی هەبیت.
15
هەروەكو هاتیە نڤیسین:
«یێ گەلەك كۆم كری، چ ژ وی زێدە نەبوو
و یێ كێم كۆم كری، چ ژ وی كێم نەبوو.»[b]
هنارتنا تیتۆسی بۆ كورنتۆسێ 
16
سوپاس بۆ خودێ، ئەوێ هەمان دلگەرمیا من بۆ هەوە هەی، كریە د دلێ تیتۆسی دا.
17
چنكو تیتۆسی نە ب تنێ داخوازا مە قەبیل كر، لێ وی ب دلگەرمیەكا زێدەتر ڤیایە و قەستا هەوە دكەت.
18
ل گەل وی ئەم وی برای دهنێرین، یێ ژ بەر كارێ وی د مزگینیدانێ دا هەمی جڤاكێن باوەرداران پەسنا[c] وی دكەن.
19
نە ب تنێ ئەڤ چەندە، لێ ئەو ژ لایێ جڤاكێن باوەرداران ڤە هاتیە هەلبژارتن ژی، دا هەڤالێ مە یێ رێڤنگیێ بیت، ل دەمێ ئەم ڤێ كەرەمێ هەلدگرین و دابەش دكەین ژ بۆ مەزناهیا خودانی و دا دیار ببیت كو نیازا مە هاریكاریە.
20
ئەم ڤێ چەندێ دكەین دا كەس دەربارەی وێ بەخشینا مەزن یا ئەم خزمەتا وێ دكەین، گازندەیان ژ مە نەكەت.
21
چنكو نیازا مە ئەوە ئەم وی تشتی بكەین یێ راست، نە ب تنێ د چاڤێن خودانی دا، لێ د چاڤێن مرۆڤان ژی دا.
22
ل گەل وان هەردوویان، ئەم وی برایێ خۆ ژی دهنێرین، ئەوێ مە گەلەك جاران د گەلەك تشتان دا تاقی كری و مە دیت یێ دلگەرمە، نوكە ئەو هێشتا پتر یێ دلگەرمە، چنكو ئەو گەلەك ژ هەوە یێ پشتڕاستە.
23
دەربارەی تیتۆسی، ئەو هەڤپشكێ منە و بۆ هەوە هەڤكارێ منە. دەربارەی هەردوو برایێن مە یێن دی ژی، ئەو هنارتیێن جڤاكێن باوەردارانە و ژ بەر وان مەسیح دهێتە مەزنكرن.
24
ئەڤجا ل پێش چاڤێن جڤاكێن باوەرداران بەلگەیێ حەزژێكرنا خۆ و هۆكارێ شانازیا مە ب هەوە نیشا وان بدەن.
  1. a. 8‏:1 رۆما 15‏:26
  2. b. 8‏:15 دەركەفتن 16‏:18
  3. c. 8‏:18 q پەسن: مەدح و سەنا