عیسای گوت
ئەرد و ئەسمان دێ پویچ بن، بەلێ چ جاران پەیڤا من پویچ نابیت.

عیسای بەرسڤا وی دا:
«.... ژ بەر هندێ ئەزێ ژ دایك بوویم، و ژ بەر ڤێ ئەزێ هاتیمە جیهانێ داكو شاهدەیێ
بۆ راستیێ بدەم.هەر كەسێ ژ راستیێ بیت دێ گوهێ خۆ دەتە دەنگێ من.»

په‌رتوکا پیرۆز
ئاخفتنا ستیڤانۆسی ل جڤاتێ 
1
ئینا سەرۆككاهنی پرسیار ژ ستیڤانۆسی كر: «ئەرێ ئەڤ چەندە راستە؟»
2
بەرسڤا وی دا: «گەلی باب و برا، گوهێ خۆ بدەنە من: دەمێ بابێ مە ئیبراهیم ل مێزۆپۆتامیا، بەری بچیتە حەڕانێ و لێ بژیت، خودایێ مەزن بۆ وی دیار بوو
3
و گۆتێ: ‹هۆز و ئەردێ خۆ بهێلە و هەڕە وی جهێ ئەز بەرێ تە ددەمێ.›[a]
4
ئینا گوهداری كر و ژ ئەردێ كلدانیان دەركەفت و ل حەڕانێ ئاكنجی بوو، ما ل وێرێ هەتا بابێ وی مری و خودێ ئینایە ڤی ئەردێ هوین نوكە لێ دژین.
5
خودێ ل وێرێ چ میرات، خۆ جهێ پێیەكی ژی نەدایێ. ل وی دەمی یێ بێ كوڕ بوو و خودێ پەیمان دایێ، كو دێ ڤی ئەردی دەتە وی و وێ دویندەها[b] ل پشتی وی دهێت.
6
خودێ گۆت كو دویندەها وی دێ ل وەڵاتەكێ بیانی ئاوارە بن و ئەو خەلك دێ وان كەنە بەنی و بۆ دەمێ چوار سەد ساڵان تەپەسەر كەن.
7
هەروەسا گۆت: ‹لێ ئەز دێ وی مللەتی سزا دەم، ئەوێ وان دكەتە بەنیێن خۆ، پشتی هنگی دێ دەركەڤن و دێ هێن ل ڤی جهی من پەرێسن.›[c]
8
ئینا خودێ پەیمانا سونەتكرنێ دا ئیبراهیمی، ئەڤجا دەمێ ئیسحاق ژێبووی، ل رۆژا هەشتێ ژ ژیێ وی سونەت كر، ئیسحاقی ژی یەعقوب ژێبوو و یەعقوبی ژی هەر دوازدە بابكال.
9
ئینا بابكالان چاڤ ب یوسڤی رانەبوون و فرۆت و ل مسرێ بوو بەنی، لێ خودێ د گەل دا بوو
10
و ژ هەمی نەخۆشیێن ب سەری هاتین قورتال كر و ئاقلمەندی و چاكی ل نك فیرعەونێ پاشایێ مسرێ دانێ، فیرعەونی ژی ئەو ل سەر مسرێ و هەمی سامانێ خۆ كرە دەستهەلاتدار.
11
پشتی هنگی كولب كەفتە د مسر و كەنعانێ دا و تەنگاڤیەكا مەزن ب سەر هەمیان دا هات، ئینا بابكالێن مە نەشیان خوارنێ پەیدا بكەن.
12
دەمێ یەعقوبی بهیستی، كو ل مسرێ گەنمێ هەی، وی بۆ جارا ئێكێ بابكالێن مە هنارتنە وێرێ.
13
دەمێ بۆ جارا دوویێ هنارتین، یوسڤی خۆ بۆ وان دا نیاسین و بنیاتێ یوسڤی بۆ فیرعەونی دیار بوو،
14
هنگی یوسڤی هنارتە ب دویڤ بابێ خۆ یەعقوبی و بنەمالا وی را، كو ئەو حەفتێ و پێنج كەس بوون.
15
ئینا یەعقوب خواركەفتە مسرێ و ل وێرێ ئەو و بابكالێن مە مرن.
16
پاشی ڤەگوهاستنە شەخەمێ و ل وی گۆڕی هاتنە ڤەشارتن، ئەوێ ئیبراهیمی ژ كوڕێن حەموری ل شەخەمێ ب كۆژمەكێ پارەی كڕی.
17
دەمێ بجههاتنا سۆزا خودێ دایە ئیبراهیمی نێزیك دبوو، خەلك ل مسرێ بەرەڤ زێدەبوونێ ڤە دچوون.
18
پاشی پاشایەكێ نوی بۆ مسرێ هات و چ ژ یوسڤی نەدزانی،
19
ئینا بێبەختی ل گەلێ مە كر و بابێن مە ئێشاندن تا نەچار كرین، كو دەست ژ زاڕۆكێن خۆ بەردەن، دا بمرن.
20
ل وی دەمی مووسا ژ دایك بوو و گەلەك ژ لایێ خودێ ڤە یێ بەركەفتی بوو و دایك و بابێن وی بۆ دەمێ سێ هەیڤان ل مالا خۆ ب خودان دكر،
21
لێ ل دویماهیێ ئەو نەچار بوون، كو بهێلن. ئینا كچا فیرعەونی ئەو قورتال كر و هەروەكو كوڕێ خۆ ب خودان كر.
22
مووسا فێری هەمی زانین و ئاقلمەندیێن مسرێ بوو و د كار و ئاخفتنێن خۆ دا، مرۆڤەكێ ژێهاتی بوو.
23
دەمێ ژیێ وی بوویە چل ساڵ، دلێ وی گۆتێ سەرەدانا برایێن خۆ، مللەتێ ئیسرائیل، بكە.
24
دیت ستەم یا ل ئێكی دهێتە كرن، ئینا بەڕەڤانی ژێ كر و تۆلا وی ستاند و ئەوێ مسری كوشت.
25
مووسا د وێ هیڤیێ دا بوو، كو برایێن وی تێبگەهن، دێ خودێ وان ل سەر دەستێن وی قورتال كەت، لێ ئەو تێنەگەهشتن
26
و ل رۆژا پاشتر مووسای دوو ژ وان دیتن یێ شەڕی دكەن، ئینا بزاڤ كر وان پێك بینیت و گۆت: ‹هوین برانە، بۆچی هوین زۆرداریێ ل ئێكودوو دكەن؟›
27
ئینا ئەوێ زۆرداری ل هەڤمللەتێ خۆ دكر، مووسا پالدا رەخەكی و گۆتێ: ‹كێ تۆ ل سەر مە كریە سەرۆك و دادڤان؟
28
تە دڤێت من ژی بكوژی هەروەكو تە دوهی ئەوێ مسری كوشتی؟›
29
دەمێ مووسای ئەڤە بهیستی، رەڤی و چوو دەڤەرا مەدیەنێ و وەكو بیانیەك ل وێرێ ژیا و دوو كوڕ بوون.
30
پشتی چل ساڵ بورین، دەمێ مووسا ل بیابانا چیایێ سینا، فریشتەیەك بۆ وی د ناڤ گوڕیا ئاگرێ تڕاشەكێ را دیار بوو،
31
دەمێ مووسای ئەڤ دیمەنە دیتی، حێبەتی بوو و خۆ نێزیك كر دا بزانیت كا ئەو چیە، ئینا گوهـ لێ بوو دەنگێ خودانی یێ گازی دكەتێ:
32
‹ئەز خودایێ بابكالێن تەمە، خودایێ ئیبراهیمی و ئیسحاقی و یەعقوبی،› ئەڤجا مووسا لەرزی و نەوێریا بەرێ خۆ بدەتێ.
33
ئینا خودانی گۆتێ: ‹پێلاڤێن خۆ بئێخە، چنكو ئەو جهێ تۆ لێ راوەستیایی ئەردەكێ پیرۆزە،
34
من باش تەپەسەریا گەلێ خۆ د مسرێ دا دیت و گوهـ ل نالینێن وان بوو، ئینا ئەز هاتمە خوار، دا وان رزگار بكەم. هلۆ، ئەز دێ تە هنێرمە مسرێ.›[d]
35
ئەڤە ئەو مووسایە ئەوێ وان رەتكری و گۆتیێ: ‹كێ تۆ ل سەر مە كریە سەرۆك و دادڤان؟› هەر ئەوە یێ خودێ وەك سەرۆك و رزگاركەر هنارتی، ب رێكا فریشتەیێ بۆ وی د ناڤ تڕاشێ را دیار بووی.
36
ئەوی گەلێ خۆ دەرئینا، ل مسرێ و ل دەریایا سۆر و چل ساڵان ل بیابانێ نیشان و مەندەهۆشی دكرن.
37
ئەڤە ئەو مووسایە ئەوێ گۆتیە ئیسرائیلیان: ‹خودێ دێ پێغەمبەرەكێ وەكو من ژ ناڤ برایێن هەوە هنێریت›[e]
38
و ئەڤە ئەو بوو ئەوێ د جڤاتێ دا ل بیابانێ، فریشتە ل سەر چیایێ سینا ل گەل وی ئاخفتی و ل گەل بابێن مە بوو، ئەوێ پەیڤێن ژیاندار وەرگرتین، داكو بگەهینیتە مە.
39
لێ بابێن مە نەدڤیا گوهداریا وی بكەن، بەلكو ئەوان ئەو لادا و دلێ وان دچوویێ بۆ مسرێ ڤەگەڕنەڤە.
40
گۆتنە هارونی: ‹بۆ مە هندەك خوداوەندان چێكە، داكو ل پێشیا مە بچن، چنكو ئەم نزانین چ ل مووسای هاتیە، ئەوێ ئەم ژ ئەردێ مسرێ دەرئێخستین!›
41
ل وان رۆژان پووتەكێ[f] ل سەر شێوەیێ گۆلكی چێكر و قوربانەك بۆ پێشكێش كر و شادی ب كارێ دەستێن خۆ كر.
42
ئینا خودێ پشتا خۆ دا وان و هێلا ستێرێن ئەسمانی بپەرێسن، هەروەكو د پەرتووكا پێغەمبەران دا هاتیە نڤیسین:
‹گەلی ئیسرائیلیان، ئەرێ هەوە ب درێژاهیا ڤان چل ساڵان د بیابانێ دا قوربان و پێشكێشی بۆ من داینە؟
43
نەخێر، لێ هەوە خیڤەتا مۆلەخی[g] و ستێرا خوداوەندێ خۆ رەمفانی[h] هەلگرتن،
ئەو پەیكەرێن هەوە چێكرین داكو بپەرێسن،
لەوما ئەز دێ هەوە بۆ وێڤەتر ژ بابل دویر ئێخم.›[i]
44
خیڤەتا شاهدەییێ ژی ل بیابانێ ل گەل بابێن مە بوو. ئەو وەسا هاتبوو چێكرن، هەروەكو خودێ فەرمان ل مووسای كری، كو ل دویڤ وێ نموونەیا وی دیتی چێبكەت.
45
ئەڤجا ئەو بۆ بابێن مە ما و وان ل گەل یەشوعی برە د ناڤ ئەردێ وان مللەتان دا، ئەوێن خودێ ل بەر سینگێ بابێن مە دەرئێخستین. ئەو تا سەردەمێ داوودی ل وێرێ ما.
46
داوودی كەرەم ژ دەڤ خودێ وەرگرت و دەستویری خواست كو ئەو جهەكێ ئاكنجیبوونێ بۆ خودایێ یەعقوبی پەیدا بكەت.
47
لێ یێ خانیەك بۆ خودێ ئاڤاكری سلێمان بوو.
48
هەر چەندە ئەوێ هەری بلند ل خانیێن دەستێن مرۆڤان ئاڤاكری ئاكنجی نابیت، هەروەكو پێغەمبەری گۆتی:
49
‹خودان دبێژیت: ئەسمان تەختێ منە،
و ئەرد جهێ پێیێن منە.
ئەڤجا ئەو چ خانییە دێ بۆ من ئاڤا كەن؟
یان ئەو چ جهە بۆ بێهنڤەدانا من؟
50
ئەرێ ما نە دەستێن من ئەڤ تشتە هەمی چێكرینە؟›[j] »
51
پاشی ستیڤانۆسی گۆت: «گەلی سەرهشكان، هەی دل و گوهێن سونەتنەكری! هوین هەروەكو بابێن خۆنە، هەمی دەمان بەرهنگارێن گیانێ پیرۆزن!
52
ما بابێن هەوە كیژ پێغەمبەر تەپەسەر نەكریە؟ وان ئەو كوشتن ئەوێن پێشوەخت پێشبینی ب هاتنا یێ راست و دروست كری، ئەوێ هوین نوكە بووینە بێبەخت و كوژەكێن وی!
53
هوین ئەون یێن كو دەستوور ژ دەستێن فریشتەیان وەرگرتی و ب جهـ نەئینای.»
بەربارانكرنا ستیڤانۆسی 
54
دەمێ كۆمبوویان گوهـ ل ئاخفتنا ستیڤانۆسی بووی، كینێ دلێ وان گرت و ددانێن خۆ هسین.
55
لێ ستیڤانۆس ژ گیانێ پیرۆز یێ پڕ بوو، ئەوی بەرێ خۆ دا ئەسمانان، ئینا مەزناهیا خودێ دیت و دیت كو عیسا ل دەستێ خودێ یێ راستێ یێ راوەستیایە.
56
گۆت: «ئەڤە ئەز یێ ئەسمانی ڤەكری دبینم و كوڕێ مرۆڤ[k] یێ ل دەستێ خودێ یێ راستێ راوەستیایە!»
57
ئینا ئەوان ب دەنگەكێ بلند گازی كر و گوهێن خۆ گرتن و پێكڤە هێرشەك ئینانە سەر
58
و دەرئێخستە ژ دەرڤەی باژێڕی و دەست هاڤێتنە بەربارانكرنا وی و شاهدان جلكێن خۆ ل بەر پێیێن گەنجەكی دانان، ناڤێ وی شائوول بوو.
59
ل دەمێ ئەوان ستیڤانۆس بەرباران دكر، ئەوی گازی دكر «خودان عیسا، گیانێ من وەرگرە.»
60
پاشی چۆكڤەدان و ب دەنگەكێ بلند كرە گازی: «خودان، ئەڤێ گونەهێ ل سەر وان نەگرە!» ئەڤە گۆت و نڤست[l] .
 1. a. 7‏:3 دەستپێكرن 12‏:1
 2. b. 7‏:5 نەسل یان زوڕیەت
 3. c. 7‏:7 دەستپێكرن 15‏:13‏-14
 4. d. 7‏:30‏-34 دەركەفتن 3‏:1‏-10
 5. e. 7‏:37 گۆتارا مووسای 18‏:15
 6. f. 7‏:41 صەنەم
 7. g. 7‏:43 مۆلەخ پووت (صەنەم) ێ كەنعانیان بوو، خوداوەندێ رۆژ و ئەسمانی بوو.
 8. h. 7‏:43 رەمفان ئێك ژ خوداوەندێن مسریان بوو
 9. i. 7‏:43 عامۆس 5‏:25‏-27
 10. j. 7‏:50 ئیشایا 66‏:1‏-2
 11. k. 7‏:56 q كوڕێ مرۆڤ ناڤەكە بۆ مەسیحی. ل فەرهەنگۆكێ بنێڕە.
 12. l. 7‏:60 نڤستن، ل پەیمانا نوی هێمایێ مرنێ ددا.