عیسای گوت
ئەرد و ئەسمان دێ پویچ بن، بەلێ چ جاران پەیڤا من پویچ نابیت.

عیسای بەرسڤا وی دا:
«.... ژ بەر هندێ ئەزێ ژ دایك بوویم، و ژ بەر ڤێ ئەزێ هاتیمە جیهانێ داكو شاهدەیێ
بۆ راستیێ بدەم.هەر كەسێ ژ راستیێ بیت دێ گوهێ خۆ دەتە دەنگێ من.»

په‌رتوکا پیرۆز
راستداری (بێگونەهی) ب رێكا دەستووری یان باوەریێیە؟ 
1
گەلی گالاتیایی یێن بێئاقل، كێ سەرێ هەوە تژی كریە؟ چنكو مرنا عیسایێ مەسیح بۆ هەوە هند ب زەڵالی هاتیە راگەهاندن، هەروەكو هەوە ب چاڤێن خۆ دیتبیت كو ئەو یێ ل خاچێ دای.
2
من دڤێت ئەز ڤی تشتی ب تنێ ژ هەوە بزانم: ئایا هەوە گیانێ خودێ[a] ب رێكا كریارێن دەستووری وەرگرتییە یان ژی ب رێكا باوەریئینانێ ب وێ مزگینیا هەوە بهیستی؟
3
تا ڤی رادەی هوین د بێئاقلن؟ ئایا پشتی هەوە ب گیانێ خودێ دەست پێ كری، ئێدی دێ ب هێزا خۆ[b] تەمام كەن؟
4
ئایا ئەو هەمی ئازار هەوە ژ قەستا كێشان؟ ئەگەر ب راستی ژ قەستا بن!
5
ئەوێ گیانێ پیرۆز ددەتە هەوە و حنێران[c] د ناڤ هەوە دا دكەت، ما ڤێ چەندێ ژ ئەنجامێ كریارێن دەستووری یان ژی ژ ئەنجامێ بهیستن و باوەریێ دكەت؟
6
وەكو ئیبراهیمی «باوەر ژ خودێ كر، ئەڤە ژی بۆ وی وەكو راستداری هاتە هژمارتن.»[d]
7
ئەڤجا بزانن كو ئەوێن باوەریێ دئینن، ئەون كوڕێن ئیبراهیمی.
8
نڤیسارا پیرۆز هەر ژ كەڤن دا دیتبوو كو خودێ دێ مللەتێن نەجوهی ب باوەریێ راستدار هژمێریت و وێ پێشوەخت مزگینی دا ئیبراهیمی و گۆتێ: «هەمی مللەت ب رێكا تە دێ هێنە بەرەكەتدار كرن.»[e]
9
ژ بەر هندێ ئەوێن باوەریێ دئینن، ل گەل ئیبراهیمێ باوەردار دهێنە بەرەكەتداركرن.
10
هەمی ئەوێن پشتا خۆ ب كارێن دەستووری گەرم دكەن، د نفرین لێكرینە، چنكو یا هاتیە نڤیسین: «نفرین لێ كریە یێ بێكێماسی هەمی تشتێن د پەرتووكا دەستووری دا هاتینە نڤیسین ب جهـ نەئینیت و كار پێ نەكەت.»[f]
11
ئاشكرایە كو كەسەك ل نك خودێ ب دەستووری ناهێتە راستداركرن[g] ، چنكو «یێ راستدار دێ ب باوەریێ ژیت.»[h]
12
دەستوور نە ب باوەریێیە، لێ «هەر كەسێ ڤان تشتان ب جهـ بینیت، دێ پێ ژیت.»[i]
13
مەسیح پێخەمەت مە كەفتە بن نفرینێ و هۆسا ئەم ژ نفرینا دەستووری رزگار كرین، چنكو یا هاتیە نڤیسین: «نفرین لێ كریە، هەر كەسێ ل سەر دارەكی بهێتە هەلاویستن.»[j]
14
ئەڤ چەندە چێبوو، دا ب رێكا مەسیح عیسای بەرەكەتا ئیبراهیمی بگەهیتە مللەتێن نەجوهی، كو ب رێكا باوەریێ ئەم گیانێ پیرۆز یێ سۆزپێدای وەرگرین.
سۆزا خودێ دایە ئیبراهیمی و دەستوور 
15
گەلی خویشك و برایان، ئەز دێ نموونەیەكێ ژ ژیانا رۆژانە بۆ هەوە ئینم: ئەگەر پەیمانا مرۆڤەكی یا پەسەندكری بیت، كەس نەشێت وێ ژ كار بئێخیت یان ژی ل سەر زێدە بكەت.
16
ئەڤجا سۆز بۆ ئیبراهیمی و دویندەها[k] وی هاتنە دان. نابێژیت: «و بۆ دویندەهێن تە» هەروەكو بۆ گەلەكان بیت، لێ بۆ ئێكی: «و بۆ دویندەها تە»[l] ، كو ئەو ژی مەسیحە.
17
مەبەستا من ئەڤەیە: دەستوورێ پشتی چوار سەد و سیهـ ساڵان هاتیە دانان[m] ، پەیمانا خودێ یا ژ بەرێ وەرە پەسەندكری ژ كار نائێخیت، داكو سۆزێ بهەلوەشینیت،
18
چنكو ئەگەر میرات گرێدایی دەستووری با، ئەو گرێدای سۆزێ نەدبوو، لێ خودێ ب رێكا سۆزێ ژ كەرەما خۆ دایە ئیبراهیمی.
19
ئەڤجا بۆچی دەستوور هاتە دانان؟ ئەو ژ بۆ دیاركرنا سەرپێچیان هاتە زێدەكرن، تاكو ئەو دویندەهـ بهێت یا خودێ سۆز دایێ. دەستوور ب رێكا فریشتەیان و ل سەر دەستێ ناڤبەینكارەكی[n] هاتیە دانان.
20
لێ ناڤبەینكارەك نە پێدڤیە، ئەگەر پەیمان ژ لایێ ئێكێ ب تنێ ڤە دهێتە دان، ل ڤێرێ ئەو ئێكێ پەیمان دای خودێیە.
21
پا دەستوور دژی سۆزێن خودێیە؟ حاشا! چنكو ئەگەر دەستوورەك هاتبا دانان كو بشێت ژیانێ بدەت، دا ب دروستی راستداری ل دویڤ دەستووری بیت.
22
لێ نڤیسارا پیرۆز هەمی تشت ل بن دەستهەلاتا گونەهێ كرینە دیل، داكو باوەردار ژ بەر باوەریا خۆ ب عیسایێ مەسیح، سۆزێ وەرگرن.
23
بەری هاتنا ڤێ باوەریێ، ئەم ل بن دەستێ دەستووری د گرێدای بووین، د دەستەسەر بووین هەتا دیاربوونا وێ باوەریا كو دا هێت.
24
هۆسا دەستووری ئەم پەروەردە دكرین هەتا عیسایێ مەسیح هاتی، دا ب رێكا باوەریێ، راستدار بهێینە هژمارتن.
25
لێ پشتی باوەری هاتی، ئێدی ئەم نە ل بن دەستێ پەروەردەكەرینە.
26
د ئێكبوونا ل گەل مەسیح عیسای دا، هوین هەمی ب رێكا باوەریێ كوڕێن خودێنە،
27
چنكو هەوە هەمیان، یێن ب رێكا تافیركرنێ[o] ل گەل مەسیحی بووینە ئێك، مەسیح كریە بەر خۆ.
28
ئێدی چ جوداهی د ناڤبەرا جوهیەكی و یونانیەكی، یان بەنیەكی و ئازادەكی، یان نێرەكی و مێیەكێ دا نینە، چنكو هوین هەمی د ئێكبوونا ل گەل مەسیح عیسای دا ئێكن،
29
ئەڤجا ئەگەر هوین یێن مەسیحی بن، هۆسا هوین دویندەها ئیبراهیمینە و ل گۆر سۆزێ میراتگرن.
 1. a. 3‏:2 q گیانێ خودێ: ئانكو گیانێ پیرۆز*. ل فەرهەنگۆكێ بنێڕە.
 2. b. 3‏:3 q هێزا خۆ: ئانكو سرۆشتێ خۆ یێ لەشكانی.
 3. c. 3‏:5 q حنێر: ب عەرەبی ‹معجزة›
 4. d. 3‏:6 دەستپێكرن 15‏:6
 5. e. 3‏:8 دەستپێكرن 12‏:3؛ 18‏:18
 6. f. 3‏:10 گۆتارا مووسای 27‏:26
 7. g. 3‏:11 ئانكو: بێگونەهكرن
 8. h. 3‏:11 د شیان دایە هۆسا ژی بهێتە وەرگێڕان: ئەوێ ب باوەریێ بهێتە راستدار كرن، ئەو دێ ژیت. بنێڕە حەبەقوق 2‏:4
 9. i. 3‏:12 پەرستن و پیرۆزی 18‏:5
 10. j. 3‏:13 گۆتارا مووسای 21‏:23
 11. k. 3‏:16 q دویندەه: نەسل یان زوڕیەت
 12. l. 3‏:16 دەستپێكرن 12‏:7؛ 13‏:15؛ 24‏:7
 13. m. 3‏:17 دەركەفتن 12‏:40
 14. n. 3‏:19 ب عەرەبی ‹وسيط›
 15. o. 3‏:27 q تافیركرن: ئانكو ژێراڤكرن، نیشانە كو وی كەسی باوەری ب مەسیحی ئینا. ل فەرهەنگۆكێ بنێڕە تافیركرن*.