عیسای گوت
ئەرد و ئەسمان دێ پویچ بن، بەلێ چ جاران پەیڤا من پویچ نابیت.

عیسای بەرسڤا وی دا:
«.... ژ بەر هندێ ئەزێ ژ دایك بوویم، و ژ بەر ڤێ ئەزێ هاتیمە جیهانێ داكو شاهدەیێ
بۆ راستیێ بدەم.هەر كەسێ ژ راستیێ بیت دێ گوهێ خۆ دەتە دەنگێ من.»

په‌رتوکا پیرۆز
ئازادیا خۆ بپارێزن 
1
مەسیحی ئەم یێن ئازاد كرین، دا د ئازاد بین. ئەڤجا خۆ تێدا راگرن و جارەكا دی نەكەڤنە بن نیركێ[a] بەنیاتیێ.
2
گوهداریێ بكەن، ئەز پاولۆس دبێژمە هەوە: ئەگەر هوین بهێنە سونەتكرن، ئێدی مەسیح چ مفای ناگەهینیتە هەوە.
3
ئەز جارەكا دی، بۆ هەر مرۆڤەكێ بهێتە سونەتكرن، شاهدەییێ ددەم، كو پێدڤیە ئەو هەمی دەستووری ب جهـ بینیت.
4
هەی ئەوێن هەوە دڤێت ب رێكا دەستووری راستدار[b] دەركەڤن، هوین ژ مەسیحی ڤەقەتیان و ژ كەرەمێ كەفتن.
5
لێ ئەم ژ دەولەتسەرێ گیانێ پیرۆز ب رێكا باوەریێ د چاڤەڕێینە خودێ مە راستدار دەربئێخیت، كو هیڤیا مە ئەوە.
6
چنكو د ئێكبوونا ل گەل مەسیح عیسای دا، سونەتبوون و سونەتنەبوون هەردوو د بێ مفانە، لێ ب تنێ ئەو باوەریا ب حەزژێكرنێ كار دكەت، یا ب مفایە.
7
هوین د غاردانێ دا باش پێشڤە دچوون. كێ بۆ هەوە ئاستەنگ دانان، كو هوین گوهداریا راستیێ نەكەن؟
8
ئەڤ خۆشخۆشكێن بووینە ئاستەنگ نە ژ وینە یێ گازی هەوە كری.
9
پیچەكا هەڤیرترشی، هەمی هەڤیری ترش دكەت.
10
لێ دەربارەی هەوە، ئەز پشتا خۆ ب خودانی گەرم دكەم، كو هوین چ هزروبیرێن دی ناگرن. لێ ئەوێ هزرێن هەوە ئالۆز دكەت، ئەو كی بیت، دێ سزایێ خۆ وەرگریت.
11
لێ ئەز، گەلی خویشك و برایان، ئەگەر هێشتا راگەهاندنێ بۆ سونەتكرنێ دكەم، پا بۆچی هێشتا دهێمە تەپەسەر كرن؟ ئەگەر وەسا با، هنگی دا ئاستەنگا خاچێ یا راكری بیت.
12
خوزی ئەوێن هزرێن هەوە ئالۆز دكەن، خۆ خەساندبان!
13
هوین گەلی خویشك و برایان، ژ بۆ ئازادیێ یێن هاتینە گازی كرن، لێ وێ ئازادیێ نەكەنە بەهانە بۆ حەزێن لەشی، بەلكو ب حەزژێكرنێ خزمەتا ئێكودوو بكەن.
14
چنكو هەمی دەستوور د گۆتنەكێ دا دهێتە كۆمكرن: «حەز ژ نێزیكێ خۆ بكە، وەك چەوا تۆ حەز ژ خۆ دكەی.»[c]
15
ئەڤجا ئەگەر هوین لەقان ل ئێكودوو بدەن و ئێكودوو بخۆن، هشیار بن، ئێكودوو نەبرینن.
كارێن لەشی و بەرهەمێ گیانی 
16
ئەڤجا ئەز دبێژم: ل دویڤ گیانێ پیرۆز بڕێڤە هەڕن، هۆسا هوین چ جاران حەزێن لەشی تێر ناكەن،
17
چنكو حەزا لەشی دژی گیانێ پیرۆزە و حەزا گیانێ پیرۆز دژی لەشیە. ئەڤ هەردوویە بەرهنگاریا ئێكودوو دكەن، لەوما هوین نەشێن هەر حەزەكا هەوە بڤێت، ب جهـ بینن.
18
لێ ئەگەر هوین ژ لایێ گیانێ پیرۆز ڤە دهێنە بڕێڤەبرن، هوین نە د بن دەستهەلاتا دەستووری دانە.
19
كارێن لەشی د ئاشكرانە، ئەو ژی ئەڤەنە: دەهمەنپیسی، پویچاتی، بێدەلنگی،
20
پووتپەرێسی[d] ، جادووگەری، دوژمناتی، هەڤڕكی، چاڤپێنەڕابوون، كینداری، خۆپەرێسی، دووبەرەكی، جوداخوازی،
21
زكڕەشی، سەرخۆشی، ئاهەنگێن بێتۆرەیێ و تشتێن وەكو ڤان. ئەز هەوە ئاگەهدار دكەم، هەروەكو من بەری نوكە ژی گۆتی: ئەو كەسێن تشتێن هۆسا دكەن، نابنە میراتگرێن پاشایەتیا خودێ.
22
لێ بەرهەمێ گیانێ پیرۆز ئەڤەیە: حەزژێكرن، دلخۆشی، ئاشتی، بێهنفرەهی، جوامێری، چاكی، دلسۆزی،
23
دلنەرمی و لخۆزاڵبوون. چ دەستوور نینن دژی ڤان تشتان بن.
24
ئەو كەس ژی كو یێن مەسیح عیساینە، ئەوان لەش ل گەل حەز و ڤیانێن د لەشی دا یێن ل خاچێ داین.
25
مادەم ئەم ب گیانێ پیرۆز دژین، بلا ل دویڤ گیانێ پیرۆز بڕێڤە ژی بچین.
26
بلا ئەم د دفنبلند نەبین، ئێكودوو نەئازرینین و ل گەل ئێكودوو د زكڕەش نەبین.
  1. a. 5‏:1 ئەو دارە یێ ستۆیێ گایێن جۆتی ب هنجاڕی ڤە گرێ ددەت.
  2. b. 5‏:4 ئانكو بێگونەه
  3. c. 5‏:14 پەرستن و پیرۆزی 19‏:18
  4. d. 5‏:20 q پووتپەرێسی: صەنەمپەرێسی