عیسای گوت
ئەرد و ئەسمان دێ پویچ بن، بەلێ چ جاران پەیڤا من پویچ نابیت.

عیسای بەرسڤا وی دا:
«.... ژ بەر هندێ ئەزێ ژ دایك بوویم، و ژ بەر ڤێ ئەزێ هاتیمە جیهانێ داكو شاهدەیێ
بۆ راستیێ بدەم.هەر كەسێ ژ راستیێ بیت دێ گوهێ خۆ دەتە دەنگێ من.»

په‌رتوکا پیرۆز
مەسیح پەیڤا خودێیە 
1
ل دەستپێكێ پەیڤ هەبوو. پەیڤ ل گەل خودێ بوو و پەیڤ خودێ بوو.
2
ئەو ل دەستپێكێ ل گەل خودێ بوو.
3
ب وی هەمی تشت چێبوون، تشتەك ژ ئەوێن چێبووین بێی وی چێنەبوویە.
4
ژیان د وی دا بوو[a] و ئەو ژیان بۆ مرۆڤان رۆناهی بوو.
5
رۆناهی د تاریاتیێ دا شەوقێ ددەت و تاری ب سەر رۆناهیێ نەكەفت[b] .
6
مرۆڤەك هات، خودێ ئەو هنارت بوو، ناڤێ وی یوحەننا بوو.
7
ئەڤە بۆ شاهدەییێ هاتبوو، دا شاهدەییێ بۆ رۆناهیێ بدەت، دا هەمی ب رێیا وی باوەریێ بینن.
8
ئەو ب خۆ نە رۆناهی بوو، لێ ئەو هات دا شاهدەییێ بۆ رۆناهیێ بدەت.
9
رۆناهیا راستەقینە، ئەوا هەمی مرۆڤان روهن دكەت، دهاتە جیهانێ.[c]
10
ئەو[d] ل جیهانێ بوو و جیهان ب وی چێبوو، لێ جیهانێ ئەو نەنیاسی.
11
ئەو هاتە سەر ملكێ خۆ و خەلكێ وی ئەو قەبیل نەكر،
12
لێ هەمی ئەوێن ئەو قەبیل كری، ئانكو باوەری ب ناڤێ وی ئینای، ماف دا وان كو ببنە زاڕۆكێن خودێ،
13
ئەوێن نە ژ خوینێ[e] و نە ژ حەزا لەشی و نە ب بڕیارا زەڵامەكی بووین، لێ ئەوێن ژ خودێ بووین.
14
پەیڤ ژی بوو لەش و د ناڤ مە دا ئاكنجی بوو، ئەو یێ پڕی كەرەم و راستی بوو. مە مەزناهیا وی دیت، مەزناهیا كوڕێ ئێكانەیێ بابی.
15
یوحەننای بۆ وی شاهدەیی دا و كرە گازی و گۆت: «ئەڤەیە ئەوێ من دەربارەی وی گۆتی: ئەوێ پشتی من دهێت ب پێش من كەفت، چنكو ئەو بەری من هەبوو.»
16
ژ پڕبوونا وی مە هەمیان كەرەم ل سەر كەرەمێ وەرگرت.
17
دەستوور ب رێكا مووسای هاتبوو دان، كەرەم و راستی ب رێكا عیسایێ مەسیح هاتن.
18
كەسێ چ جاران خودێ نەدیتیە، لێ كوڕێ ئێكانە، كو ئەو ب خۆ ژی خودێیە، ئەوێ د هەمبێزا بابی دا، ئەوی خودێ یێ دایە نیاسین.
شاهدەییا یوحەننایێ تافیركەر 
19
ئەڤە شاهدەییا یوحەننایە، دەمێ جوهیان[f] هندەك كاهن و لێڤی[g] ژ ئورشەلیمێ هنارتین، دا پرسیارێ ژێ بكەن: «تۆ كی؟»
20
ئینا دانپێدان كر و ماندەل[h] نەكر و گۆت: «ئەز نە مەسیحم[i]
21
وان پرسیار ژێ كر: «پا تۆ كی؟ تۆ ئلیاسی؟» وی گۆت: «ئەز نە ئەوم.» «ما تۆ ئەو پێغەمبەری[j] ؟» بەرسڤ دا: «نەخێر.»
22
ئینا وان گۆتێ: «تۆ كی، دا بەرسڤێ بدەینە وان ئەوێن ئەم هنارتین؟ تۆ دەربارەی خۆ چ دبێژی؟»
23
گۆت: «ئەز دەنگەكم ل چۆلی گازی دكەت: ‹رێكێ بۆ هاتنا خودانی راست بكەن،›[k] هەروەكو ئیشایا پێغەمبەر گۆتی.»
24
ئەوێن هاتینە هنارتن، ژ فەریسیان بوون.
25
وان پرسیار ژێ كر و گۆتێ: «ئەگەر تۆ نە مەسیح بی و نە ئلیاس بی و نە ئەو پێغەمبەر بی، پا تۆ بۆچی تافیركرنێ[l] دكەی؟»
26
یوحەننای بەرسڤ دا: «ئەز ب ئاڤێ تافیركرنێ دكەم، لێ ئێك یێ د ناڤ هەوە دا ئامادەیە، هوین وی نانیاسن،
27
ئەوە یێ پشتی من دهێت كو ئەز نە یێ هەژیمە بەندكێن پێلاڤا وی ڤەكەم.»
28
ئەڤێ چەندێ ل بێت‌عەنیا روی دا، ل لایێ دی یێ رویبارێ ئوردن[m] ، ل جهێ یوحەننای تافیركرن دكر.
عیسا بەرخێ خودێیە 
29
ل رۆژا د دویڤ دا، یوحەننای دیت عیسا یێ بەرەڤ وی ڤە دهێت، ئینا گۆت: «ئەڤەیە بەرخێ خودێ[n] ئەوێ گونەها جیهانێ رادكەت.
30
ئەڤەیە ئەوێ من دەربارەی وی گۆتی: كەسەك پشتی من دهێت، یێ ب پێش من كەفتی، چنكو ئەو بەری من هەبوو.
31
من ئەو نەدنیاسی، لێ ئەز هاتم ب ئاڤێ تافیركرنێ بكەم، دا ئەو بۆ ئیسرائیلێ بهێتە دیاركرن.»
32
هنگی یوحەننای شاهدەیی دا و گۆت: «من گیان[o] دیت وەكو كووترەكێ ژ ئەسمانی دهاتە خوار و ل سەر وی دادا و ما.
33
من ئەو نەدنیاسی، لێ ئەڤێ ئەز هنارتیم ب ئاڤێ تافیركرنێ بكەم گۆتە من: ‹ئەوێ تۆ دبینی، گیان دهێتە خوارێ و ل سەر وی داددەت و دمینیت، ئها ئەوە یێ ب گیانێ پیرۆز تافیركرنێ دكەت.›
34
من ژی دیت و شاهدەیی دا، كو ئەڤەیە كوڕێ خودێ.»
شاگردێن ئێكەمین 
35
ل رۆژا پاشتر، دیسان یوحەننا ل گەل دوو شاگردێن خۆ یێ راوەستیای بوو.
36
وی بەرێ خۆ دا عیسای یێ بڕێڤە دچیت و گۆت: «ئەڤەیە بەرخێ خودێ.»
37
دەمێ هەردوو شاگردان گوهـ ل ئاخفتنا وی بووی، ل دویڤ عیسای چوون.
38
عیسا ل خۆ زڤڕی، دیت كو ئەو یێ ل دویڤ وی دچن، ژ وان پرسی: «هەوە چ دڤێت؟» گۆتن: «رابی،» ئەوا وەرگێڕانا وێ مامۆستا، «تۆ ل كیرێ یێ ئاكنجی؟»
39
ئینا گۆتە وان: «وەرن، هوین دێ بینن.» ئەو چوون و دیت ل كیرێ یێ ئاكنجیە و وێ رۆژێ ل نك وی مان، دەم نێزیكی دەمژمێر چوارێ ئێڤاری بوو.
40
ئەندراوس برایێ شەمعون پەترۆسی، ئێك ژ وان هەردوویان بوو یێن گوهـ ل یوحەننای بووی و ل دویڤ عیسای چووین.
41
ئەو ئێكسەر ل برایێ خۆ شەمعونی گەڕیا و دیت، گۆتێ: «مە ‹مەسیح[p] › دیت» ئەوێ كو وەرگێڕانا وی ‹یێ زەیتكری›[q] یە،
42
ئەو ئینا نك عیسای. عیسای بەرێ خۆ دا شەمعونی و گۆت: «تۆ شەمعونێ كوڕێ یوحەننای، تۆ دێ ب كیفاس[r] هێیە بناڤكرن» كو وەرگێڕانا وێ ‹پەترۆس›ە.
عیسا داخوازا فیلیپۆس و ناتانائێلی دكەت 
43
ل رۆژا د دویڤ دا، عیسای بڕیار دابوو بچیتە جەلیل، ئەو ل فیلیپۆسی گەڕیا و دیت و گۆتێ: «ل دویڤ من وەرە.»
44
فیلیپۆس ژ بێت‌سایدا بوو، باژێڕێ ئەندراوسی و پەترۆسی.
45
پاشی فیلیپۆس ل ناتانائێلی گەڕیا و دیت و گۆتێ: «مە ئەو دیت یێ مووسای د دەستووری دا و پێغەمبەران دەربارەی وی نڤیسی، كو ئەو عیسایێ كوڕێ یوسڤیە، ئەوێ ژ ناسیرە.»
46
ناتانائێلی گۆت: «ما تشتەكێ باش ژ ناسیرە دەردكەڤیت؟» فیلیپۆسی بەرسڤا وی دا: «وەرە و ببینە.»
47
دەمێ عیسای ناتانائێل دیتی یێ بەرەڤ وی ڤە دهێت، دەربارەی وی گۆت: «ئەڤە ئیسرائیلیەكێ رەسەنە، چ سەختەیی تێدا نینە!»
48
ناتانائێلی گۆتێ: «تۆ ژ كیڤە من دنیاسی؟» عیسای بەرسڤا وی دا: «من تۆ ل بن دارهژیرێ دیتی، بەری فیلیپۆس گازی تە بكەت.»
49
ناتانائێلی بەرسڤا وی دا: «رابی[s] ، تۆ كوڕێ خودێی، تۆ پاشایێ ئیسرائیلێی!»
50
عیسای بەرسڤا وی دا و گۆتێ: «چنكو من گۆتە تە، من تۆ ل بن دارهژیرێ دیتی، تە باوەری ئینا؟ تۆ دێ ژ ڤێ مەزنتر بینی.»
51
پاشی گۆتێ: «ب راستی ب راستی دبێژمە هەوە: هوین دێ ئەسمانی بینن یێ ڤەكریە و فریشتەیێن خودێ ل سەر كوڕێ مرۆڤ[t] بلند دبن و دهێنە خوار!»[u]
 1. a. 1‏:4 ئانكو: سەرەكانیا ژیانێ ئەو بوو.
 2. b. 1‏:5 ل جهێ ‹ب سەر نەكەفت› پەیڤا یونانی رامانەكا دی ژی هەیە: تێنەگەهشت.
 3. c. 1‏:9 ‹ئەوێ دهێتە جیهانێ› د ناڤ جوهیان دا وەكو ناسناڤێ مەسیحی ل وی سەردەمی دهاتە ب كار ئینان. ل 6‏:14، 9‏:39، 11‏:27، 16‏:28 بنێڕە.
 4. d. 1‏:10 مەبەست پێ عیسایێ مەسیحە، كو پەیڤ و رۆناهیا خودێیە.
 5. e. 1‏:13 دەق و دەق: ‹ژ خوینان›. مەبەست پێ رێكا سرۆشتی یا ژدایكبوونێیە.
 6. f. 1‏:19 مەبەست پێ نە هەمی مللەتێ جوهیانە، لێ ب تنێ رێبەرێن وانن.
 7. g. 1‏:19 q لێڤی: بابكەكێ جوهیانە، خزمەتكارێن پەرستگەهێ بوون. ل فەرهەنگۆكێ بنێڕە.
 8. h. 1‏:20 q ماندەل: ئینكار
 9. i. 1‏:20 ل فەرهەنگۆكێ بنێڕە مەسیح*.
 10. j. 1‏:21 ئەو پێغەمبەرێ مووسای گۆتی كو دێ هێت. گۆتارا مووسای 18‏:15‏-17؛ یوحەننا 1‏:45
 11. k. 1‏:23 ئیشایا 40‏:3
 12. l. 1‏:25 q تافیركرن: ئانكو ژێرئاڤكرن كو نیشانە بۆ تۆبەكرنێ و پاقژبوونێ ژ گونەهان. ل فەرهەنگۆكێ بنێڕە.
 13. m. 1‏:28 رویبارێ ئوردن دكەڤیتە رۆژهەلاتێ ئورشەلیمێ و ‹لایێ دی یێ رویبارێ ئوردن› رۆژهەلاتێ رویباریە.
 14. n. 1‏:29 دەستپێكرن 22‏:7‏-8؛ دەركەفتن 12‏:3‏-13؛ ئیشایا 53‏:7؛ 1 پەترۆس 1‏:19؛ ئاشكراكرن 5‏:6‏-13؛ 7‏:17؛ 17‏:14
 15. o. 1‏:32 q گیان: ئانكو گیانێ پیرۆز، كو گیانێ خودێیە. ل فەرهەنگۆكێ بنێڕە گیانێ پیرۆز*.
 16. p. 1‏:41 ب یونانی ‹مەسیا›یە.
 17. q. 1‏:41 q زەیتكرن: هێمایە كو خودێ ئەو هەلبژارت و گیانێ پیرۆز رشتە سەر وی. ل فەرهەنگۆكێ بنێڕە.
 18. r. 1‏:42 q كیفاس: پەیڤەكا ئارامیە ب یونانی دبیتە ‹پەترۆس› ئانكو كەڤر.
 19. s. 1‏:49 ئانكو مامۆستا. ل یوحەننا 1‏:38 بنێڕە.
 20. t. 1‏:51 q كوڕێ مرۆڤ: ناسناڤێ مەسیحیە. ل فەرهەنگۆكێ بنێڕە.
 21. u. 1‏:51 ئانكو ئەو وەكو پێستركێیە د ناڤبەرا ئەرد و ئەسمانی دا. دەستپێكرن 28‏:12‏