عیسای گوت
ئەرد و ئەسمان دێ پویچ بن، بەلێ چ جاران پەیڤا من پویچ نابیت.

عیسای بەرسڤا وی دا:
«.... ژ بەر هندێ ئەزێ ژ دایك بوویم، و ژ بەر ڤێ ئەزێ هاتیمە جیهانێ داكو شاهدەیێ
بۆ راستیێ بدەم.هەر كەسێ ژ راستیێ بیت دێ گوهێ خۆ دەتە دەنگێ من.»

په‌رتوکا پیرۆز
دادكرنا عیسای ب خاچدانێ 
1
وی دەمی پیلاتۆسی فەرمان دا كو عیسای ببەن و قامچی دەن.
2
سەربازان ژی تانجەك ژ ستریان ڤەهاند و دانا سەر سەرێ وی و كوركەكێ بنەفشی كرە بەر
3
و دچوونە پێشیا وی و دگۆتێ: «بژی پاشایێ جوهیان!» و زللەهـ لێددان.
4
پیلاتۆس جارەكا دی دەركەفتە ژ دەرڤە و گۆتە جوهیان: «ئەڤە ئەز دێ وی بۆ هەوە ئینمە ژ دەرڤە، دا هوین بزانن كو ئەز چ ئەگەران بۆ گونەهباركرنا وی نابینم.»
5
ئینا عیسا دەركەفتە ژ دەرڤە و تانجا ستری ل سەر سەرێ وی بوو و كوركێ بنەفشی ل بەر بوو. پیلاتۆسی گۆتە وان: «ئها ئەڤە ئەو مرۆڤە!»
6
دەمێ سەرۆكێن كاهنان و زێرەڤانان ئەو دیتی، كرنە قێڕی و گۆتن: «ل خاچێ بدە! ل خاچێ بدە!» پیلاتۆسی گۆتە وان: «هوین وی ببەن و خاچ بدەن، چنكو ئەز چ ئەگەران بۆ گونەهباركرنا وی نابینم.»
7
جوهیان بەرسڤا وی دا: «مە دەستوورەكێ هەی و ل دویڤ وی دەستووری دڤێت ئەو بمریت، چنكو وی یێ خۆ كریە كوڕێ خودێ.»
8
دەمێ پیلاتۆسی ئەڤ ئاخفتنە بهیستی، ترسا وی پتر لێ هات.
9
ئەو دیسان چوو د كۆچكێ ڤە و پرسیار ژ عیسای كر: «تۆ ژ كیڤە هاتیە؟» لێ عیسای چ بەرسڤ نەدان.
10
ئینا پیلاتۆسی گۆتێ: «ئایا تۆ بۆ من نائاخڤی؟ ما تۆ نزانی كو من دەستهەلاتا هەی تە ئازاد بكەم و من دەستهەلاتا هەی تە خاچ بدەم؟»
11
عیسای بەرسڤا وی دا: «تە چ دەستهەلات ل سەر من نەدبوو، ئەگەر ژ ژۆری بۆ تە نەهاتبا دان. لەوما ئەوێ ئەز رادەستی تە كریم، گونەها وی هێشتا مەزنترە.»
12
پشتی ڤێ چەندێ پیلاتۆسی بزاڤ دكر كو وی ئازاد بكەت، لێ جوهیان كرە گازی و گۆت: «ئەگەر تۆ ڤی ئازاد بكەی، تۆ نە ژ هەڤالێن قەیسەری. هەر كەسێ خۆ بكەتە پاشا، ئەو ل دژی قەیسەری رادبیت.»
13
دەمێ پیلاتۆسی ئەڤ ئاخفتنە بهیستی، عیسا ئینا ژ دەرڤە و ل سەر كورسیكا دادوەریێ روینشتە خوار، ل جهەكی دگۆتنێ ‹گۆڕەپانا ب بەری رائێخستی› و ب عیبرانی ‹گاباتا›.
14
رۆژا ئامادەكرنا شیڤا دەربازبوونێ بوو، دەمژمێر دوازدەی نیڤرۆ بوو. ئینا پیلاتۆسی گۆتە جوهیان: «ئەڤەیە پاشایێ هەوە!»
15
وان كرە گازی: «ببە! ببە! وی ل خاچێ بدە!» پیلاتۆسی پرسیار ژ وان كر: «پاشایێ هەوە ل خاچێ بدەم؟» سەرۆكێن كاهنان بەرسڤا وی دا: «ژبلی قەیسەری، مە چ پاشا نینن.»
16
وی دەمی پیلاتۆسی ئەو رادەستی وان كر داكو بهێتە خاچدان.
ئەوان ژی عیسا بر.
خاچدانا عیسای 
17
ئینا وی ب خۆ خاچا خۆ هەلگرت و دەركەفتە جهەكی دبێژنێ كلۆخ، ب عیبرانی دبێژنێ گۆلگۆتە.
18
ل وێرێ ئەو ل گەل دوو كەسێن دی ل خاچێ دان، هەر ئێك ل رەخەكی و عیسا د نیڤەكێ دا.
19
هەروەسا پیلاتۆسی ل سەر دەپەكی نڤیسی و ب خاچێ ڤە كر، ل سەر نڤیسی بوو: «عیسایێ ناسیرەیی، پاشایێ جوهیان.»
20
گەلەك ژ جوهیان ئەو نڤیسین خواند، چنكو ئەو جهێ عیسا لێ خاچ دای، یێ نێزیكی باژێڕی بوو و ئەو پارچەیا داری ب عیبرانی و لاتینی و یونانی نڤیسی بوو.
21
ئینا سەرۆكێن كاهنێن جوهیان گۆتە پیلاتۆسی: «نە نڤیسە: ‹پاشایێ جوهیان،› لێ بنڤیسە: ‹ڤی مرۆڤی یێ گۆتی ئەز پاشایێ جوهیانم.›»
22
پیلاتۆسی بەرسڤا وان دا: «ئەوا من نڤیسی، من نڤیسیە.»
23
دەمێ سەربازان عیسا ل خاچێ دای، جلكێن وی برن و كرنە چوار پارچە و هەر سەربازەكی پارچەیەك بر و كراسێ وی ژی برن. كراسێ وی هەمی ئێك پارچە بوو، بێ دوریار هاتبوو راچاندن.
24
ئینا سەربازان گۆتە ئێكودوو: «بهێلن ئەم ڤی نەدڕینین، لێ دا بهاڤێژینە پشكێ، كا دێ بۆ كێ كەڤیت.» ئەڤ چەندە روی دا، دا ئەوا د نڤیسارێ دا هاتی ب جهـ بهێت:
جلكێن من د ناڤبەرا خۆ دا لێكڤە كرن
و كراسێ من هاڤێتە پشكێ.[a]
ئەڤە بوو ئەوا سەربازان كری.
25
ل نێزیكی خاچا عیسای، مەریەما دایكا وی و خالەتا وی و مەریەما ژنا كلوپاسی و مەریەما مەجدەلی د راوەستیای بوون.
26
دەمێ عیسای دایكا خۆ دیتی و ئەو شاگردێ حەز ژێ دكر یێ نێزیكی وێ راوەستیای بوو، گۆتە دایكا خۆ: «خانم، ئەڤە كوڕێ تەیە!»
27
پاشی گۆتە شاگردی: «ئەڤە دایكا تەیە!» هەر ژ وی دەمی شاگردی ئەو برە نك خۆ.
مرنا عیسای 
28
پشتی ڤێ چەندێ، عیسای دزانی كو هەمی تشت تەمام بوون، ئەڤجا دا نڤیسار[b] ب جهـ بهێت، گۆت: «ئەز یێ تێهنیمە.»
29
ل وێرێ جەڕەكێ پڕی شەرابا ترش[c] هەبوو، ئینا وان ئیسفەنجەك د شەرابێ هەلاند و دانا سەر چەقەكێ زوفایێ[d] و دانا سەر دەڤێ عیسای.
30
دەمێ عیسای تام كریە سهكێ، گۆت: «تەمام بوو!» سەرێ خۆ چەماند و گیانێ خۆ ژ دەست دا.
31
ئەو رۆژ رۆژا ئامادەكرنێ[e] بوو، ئەڤجا دا تەرم بۆ شەمبیێ ل سەر خاچێ نەمینن، چنكو ئەو شەمبی رۆژەكا گرنگ بوو، جوهیان داخواز ژ پیلاتۆسی كر كو لنگێن خاچدایان بشكێنن و تەرمێن وان ژ وێرێ راكەن.
32
ئەڤجا سەرباز هاتن و ل بەراهیێ لنگێن یێ ئێكێ شكاندن و پاشی لنگێن یێ دی، ئەوێن ل گەل عیسای هاتینە خاچدان.
33
لێ دەمێ گەهشتینە عیسای و دیتی كو یێ مریە، لنگێن وی نەشكاندن.
34
لێ ئێك ژ سەربازان رمەك ل كێلەكا وی دا و د گاڤێ دا خوین و ئاڤ دەركەفتن.
35
یێ كو ئەڤە دیتی، وی شاهدەیی دایە، (شاهدەییا وی ژی یا دروستە و ئەو دزانیت كو ئەو یێ راستیێ دبێژیت،) دا هوین ژی باوەریێ بینن.
36
ئەڤێ چەندێ روی دا، دا نڤیسار ب جهـ بهێت:
چ هەستیێن وی ناهێنە شكاندن.[f]
37
هەروەسا نڤیسارەكا دی دبێژیت:
دێ بەرێ خۆ دەنە وی یێ وان رم لێ دای.[g]
ڤەشارتنا تەرمێ عیسای 
38
پشتی ڤێ چەندێ یوسڤێ ئاریمەتیایی[h] ، كو شاگردێ عیسای بوو، لێ ب نهێنی، چنكو ئەو ژ جوهیان[i] دترسیا، داخواز ژ پیلاتۆسی كر كو بهێلیت ئەو تەرمێ عیسای ببەت. پیلاتۆسی ژی دەستویری دایێ، ئینا ئەو هات و تەرمێ عیسای بر.
39
نیكودیمۆس ژی هات، ئەوێ بەری هنگی ب شەڤێ هاتیە نك عیسای، ئەوی نێزیكی سەد لیترێن[j] موڕێ[k] یێن تێكهەل ل گەل عودی[l] ئینان.
40
ئینا وان تەرمێ عیسای بر و ل دویڤ داب و نەریتێن جوهیان یێن كفنكرنێ، بێهنێن خۆش لێ كرن و ب پارچەیێن كتانی پێچا.
41
ل وی جهی یێ عیسا لێ ل خاچێ دای، باغچەیەك هەبوو، د باغچەی دا گۆڕەكێ[m] نوی هەبوو و كەسەك تێدا نەهاتبوو ڤەشارتن.
42
وان عیسا د وی گۆڕی دا ڤەشارت، چنكو رۆژا ئامادەكرنێ یا جوهیان بوو، گۆڕ ژی یێ نێزیك بوو.
 1. a. 19‏:24 زەبوور 22‏:18
 2. b. 19‏:28 زەبوور 69‏:21
 3. c. 19‏:29 ڤەخوارنەكا بەربەڵاڤ و ئەرزان بوو ژ شەرابێ و سهكێ (خەلێ) و ئاڤێ پێك دهات.
 4. d. 19‏:29 q زوفا: ب یونانی دبێژنێ: ‹هوسسۆپ›. ل فەرهەنگۆكێ ل هوسسۆپ* بنێڕە.
 5. e. 19‏:31 خۆ ئامادەكرن بۆ رۆژا شەمبیێ. ل فەرهەنگۆكێ بنێڕە رۆژا ئامادەكرنێ*.
 6. f. 19‏:36 دەركەفتن 12‏:46؛ زەبوور 34‏:20
 7. g. 19‏:37 زەكەریا 12‏:10
 8. h. 19‏:38 q ئاریمەتیا: ناڤێ كەڤنێ باژێڕێ ‹رامە›یە.
 9. i. 19‏:38 مەبەست پێ رێبەرێن جوهیانن.
 10. j. 19‏:39 ئانكو نێزیكی سیهـ كیلۆگرامان، هەر لیترەكا وی سەردەمی نێزیكی 325 گرامێن ئەڤرۆنە.
 11. k. 19‏:39 q موڕ: روینەكێ بێهنخۆشە. ل فەرهەنگۆكێ بنێڕە.
 12. l. 19‏:39 جۆرەكێ داری یێ بێهنخۆشە، بۆ چێكرنا هندەك جۆرێن بخویرێ دهێتە بكارئینان.
 13. m. 19‏:41 ل فەرهەنگۆكێ بنێڕە گۆڕ*.