عیسای گوت
ئەرد و ئەسمان دێ پویچ بن، بەلێ چ جاران پەیڤا من پویچ نابیت.

عیسای بەرسڤا وی دا:
«.... ژ بەر هندێ ئەزێ ژ دایك بوویم، و ژ بەر ڤێ ئەزێ هاتیمە جیهانێ داكو شاهدەیێ
بۆ راستیێ بدەم.هەر كەسێ ژ راستیێ بیت دێ گوهێ خۆ دەتە دەنگێ من.»

په‌رتوکا پیرۆز
عیسا پێنج هزار زەڵامان تێر دكەت 
1
پشتی وێ چەندێ، عیسا ژ دەریاكا جەلیل، كو دبێژنێ دەریاكا تەبەریە، دەرباز بوو.
2
گەلەك خەلك ب دویڤ كەفتن، چنكو وان ئەو نیشان دیتن، ئەوێن وی ژ بۆ نەساخان دكرن.
3
عیسا سەركەفتە چیای و ل وێرێ ل گەل شاگردێن خۆ روینشت.
4
جەژنا دەربازبوونێ یا جوهیان ژی نێزیك ببوو.
5
دەمێ عیسای سەرێ خۆ بلند كری و كۆمەكا مەزن یا مرۆڤان دیتی یا بەرەڤ وی ڤە دهێت، گۆتە فیلیپۆسی: «ئەم ژ كیڤە نانی بكڕین، دا ئەڤ مرۆڤە بخۆن؟»
6
وی ئەڤە گۆت، دا فیلیپۆسی تاقی بكەت، چنكو عیسای دزانی دێ چ كەت.
7
فیلیپۆسی بەرسڤا وی دا: «بهایێ دوو سەد دیناران[a] ژی نان تێرا وان ناكەت، كو هەر ئێكی ژ وان پرتەكا بچویك ژی بگەهیتێ!»
8
ئینا ئێك ژ شاگردێن وی، كو ئەو ژی ئەندراوسێ برایێ شەمعون پەترۆسی بوو، گۆتێ:
9
«كوڕكەك یێ ل ڤێرێ پێنج نانێن جەهی و دوو ماسی یێن ڤێ هەین، لێ پا ئەڤە چیە بۆ ڤێ كۆما هندا مەزن؟»
10
عیسای گۆت: «وە بكەن كو خەلك ل ئەردی بڕویننە خوارێ!» ل وێرێ گەلەك گیا هەبوو. ئینا زەڵام روینشتن و ژمارەیا وان نێزیكی پێنج هزاران بوو.
11
پاشی عیسای نان وەرگرتن و سوپاسیا خودێ كر، پاشی ل سەر ئەوێن روینشتی بەڵاڤ كر، هەروەسا ماسی ژی، هندی وان ڤیای.
12
دەمێ تێر بووین، گۆتە شاگردێن خۆ: «بەرمایكان خڕڤە كەن، دا تشتەك ب هەروە نەچیت.»
13
ئینا وان خڕڤە كرن و ژ بەرمایكێن هەر پێنج نانێن جەهی، ئەوێن وان مرۆڤان ژێ خواری، دوازدە سەڵكێن پرتان پڕ كرن.
14
دەمێ وان مرۆڤان ئەو نیشانا عیسای كری دیتی، گۆتن: «راستە، ئەڤەیە ئەو پێغەمبەرێ[b] كو دێ هێتە جیهانێ.»
15
هنگی عیسا جارەكا دی ب تنێ ڤەگەڕیا چیای، چنكو وی زانی كو وان ل بەرە بهێن و ب خورتی وی ببەن و بكەنە پاشا.
عیسا ل سەر ئاڤێ بڕێڤە دچیت 
16
دەمێ رۆژ ئاڤا بووی، شاگردێن وی خواركەفتنە دەریاكێ،
17
ل بەلەمەكێ سیار بوون و ب رێ كەفتن، دا بچنە كەفەرناحومێ ل لایێ دی یێ دەریاكێ. تاری ب سەر وان دا هات و هێشتا عیسا نەگەهشتبوو نك وان.
18
باڕۆڤەیەكا ب هێز هات و پێل رابوون.
19
دەمێ شاگرد نێزیكی پێنج شەش كیلۆمەتران[c] پێشڤە چووین، دیت عیسا یێ ل سەر ئاڤێ بڕێڤە دچیت و نێزیكی بەلەمێ دبیت، ئینا ترسیان.
20
لێ وی گۆتە وان: «ئەزم، نەترسن!»
21
ئەڤجا ئەو دلخۆش بوون كو وی ل بەلەمێ سیار بكەن، ئینا ئێكسەر بەلەم گەهشتە وی جهێ ئەو دچوونێ.
خەلك ل عیسای دگەڕن 
22
ل رۆژا پاشتر، ژ بۆ وی خەلكێ مایە ل رەخێ دی یێ دەریاكێ یا ئاشكرا بوو، كو بەلەمەك ب تنێ ل وێرێ هەبوو، ئەوا شاگردێن وی لێ سیار بووین، عیسا ژی ل گەل وان ل بەلەمێ سیار نەببوو، لێ شاگردێن وی ب تنێ چووبوون.
23
هندەك بەلەمێن دی ژ تەبەریە هاتنە نێزیكی وی جهی، ئەوێ خەلكی نان لێ خواری، پشتی كو خودانی سوپاسیا خودێ كری.
24
ئەڤجا دەمێ خەلكی دیتی، كو نە عیسا ل وێرێیە و نە شاگردێن وی، ل وان بەلەمان سیار بوون و چوونە كەفەرناحومێ، ل عیسای دگەڕیان.
عیسا نانێ ژیانێیە 
25
دەمێ ئەو ل رەخێ دی یێ دەریاكێ دیتی، گۆتنێ: «رابی[d] ، تۆ كەنگی گەهشتیە ڤێرێ؟»
26
عیسای بەرسڤا وان دا: «ب راستی ب راستی دبێژمە هەوە: هوین ل من دگەڕیێن، نە ژ بەر كو هەوە نیشان دیتن، لێ چنكو هەوە ژ وی نانی خوار و هوین تێر بوون.
27
ژ بۆ وێ خوارنا درزیت كار نەكەن، لێ ژ بۆ وێ خوارنێ كار بكەن، ئەوا بۆ ژیانا هەروهەر دمینیت، ئەو خوارنا كوڕێ مرۆڤ دێ دەتە هەوە، چنكو خودایێ باب ئەو یێ موهر كری.»
28
ئینا وان پرسیار ژێ كر: «ئەم چ بكەین، دا كارێن خودێ ب جهـ بینین؟»
29
عیسای بەرسڤا وان دا و گۆت: «كارێ خودێ ئەڤەیە: هوین باوەریێ ب وی بینن، ئەوێ كو وی هنارتی.»
30
ئەڤجا وان گۆتێ: «ئەگەر وەسایە، چ نیشانە تۆ دێ كەی، دا ئەم ببینین و باوەر ژ تە بكەین؟ تۆ دێ چ كەی؟
31
بابێن مە ل بیابانێ مەننا[e] یا خواری، هەروەكو هاتیە نڤیسین: ‹ژ ئەسمانی نان دا وان، دا بخۆن!›»[f]
32
ئینا عیسای گۆتە وان: «ب راستی ب راستی دبێژمە هەوە: ئەو نە مووسا بوو یێ كو نان ژ ئەسمانی دایە هەوە، لێ بابێ من بوو. نوكە ژی ئەو نانێ راستەقینە ژ ئەسمانی ددەتە هەوە.
33
چنكو نانێ خودێ ئەوە یێ ژ ئەسمانی دهێتە خوارێ و ژیانێ ددەتە جیهانێ.»
34
ئینا وان گۆتێ: «ئەزبەنی، ل هەمی دەمان ڤی نانی بدە مە.»
35
عیسای بەرسڤا وان دا: «ئەزم نانێ ژیانێ، ئەوێ بهێتە نك من چ جاران برسی نابیت و ئەوێ باوەریێ ب من بینیت، چ جاران تێهنی نابیت.
36
لێ من گۆتە هەوە: هەوە ئەز دیتم، لێ هوین هێشتا باوەریێ نائینن.
37
هەمیێن كو باب ددەتە من، دێ هێنە نك من و هەر كەسێ بهێتە نك من، ئەز چ جاران وی دەرنائێخم.
38
چنكو ئەز ژ ئەسمانی هاتیمە خوارێ، نە دا ئەز ل دویڤ حەزا خۆ بكەم، لێ ل دویڤ حەزا ئەوێ ئەز هنارتیم.
39
حەزا وی یێ ئەز هنارتیم ئەوە، كو هەمی كەسێن وی داینە من، ئەز كەسێ ژێ ژ دەست نەدەم، لێ ل رۆژا دویماهیێ وان ژ مرنێ راكەم.
40
چنكو حەزا بابێ من ئەوە، كو هەر كەسێ كوڕی ببینیت و باوەریێ پێ بینیت، دێ ژیانا هەروهەر بۆ وی بیت و ل رۆژا دویماهیێ ئەز دێ وی ژ مرنێ راكەم.»
41
ئەڤجا جوهیان[g] پتەپت دەربارەی عیسای كر، چنكو وی گۆت: «ئەزم ئەو نانێ ژ ئەسمانی هاتیە خوار.»
42
وان گۆت: «ئەرێ ئەڤە نە عیسایێ كوڕێ یوسڤیە، ئەوێ ئەم دایك و بابێن وی دنیاسین؟ ئەو چەوا دبێژیت: ئەز یێ ژ ئەسمانی هاتیمە خوارێ؟»
43
عیسای بەرسڤا وان دا: «د ناڤبەرا خۆ دا پتەپتێ نەكەن.
44
كەس نەشێت بهێتە نك من، ئەگەر باب، ئەوێ ئەز هنارتیم، وی رانەكێشیت، ئەز ژی دێ ل رۆژا دویماهیێ وی ژ مرنێ راكەم.
45
د نڤیسارێن پێغەمبەران دا هاتیە نڤیسین: ‹هەمی دێ ژ لایێ خودێ ڤە هێنە فێركرن.›[h] هەر كەسەكێ ژ بابی ببهیسیت و ژێ فێر ببیت، دهێتە نك من.
46
رامانا ڤێ نە ئەوە كو ئێكی باب یێ دیتی: كەسێ نەدیتیە، ژبلی وی یێ كو ژ خودێیە، ب تنێ وی باب یێ دیتی.
47
ب راستی ب راستی دبێژمە هەوە: ئەوێ باوەریێ ب من بینیت، وی ژیانا هەروهەر هەیە.
48
ئەزم نانێ ژیانێ.
49
بابێن هەوە مەننا ل بیابانێ خوارن و مرن.
50
لێ ئەڤە ئەو نانە، یێ ژ ئەسمانی هاتیە خوارێ، دا مرۆڤ ژێ بخۆت و نەمریت.
51
ئەزم نانێ ژیانێ، یێ كو ژ ئەسمانی هاتیە خوار. ئەگەر ئێكی ژ ڤی نانی خوار، دێ هەتا هەتایێ ژیت. ئەو نانێ كو ئەز دێ بۆ ژیانا جیهانێ دەم، لەشێ منە.»
52
ئەڤجا شەڕەدەڤەك د ناڤبەرا جوهیان دا چێبوو و گۆتن: «ئەڤە چەوا دشێت لەشێ خۆ بدەتە مە، كو بخۆین؟»
53
ئینا عیسای گۆتە وان: «ب راستی ب راستی دبێژمە هەوە: ئەگەر هوین لەشێ كوڕێ مرۆڤ نەخۆن و خوینا وی ڤەنەخۆن، هەوە ژیان د ناخێ خۆ دا نینە.
54
ئەوێ لەشێ من بخۆت و خوینا من ڤەخۆت، وی ژیانا هەروهەر هەیە و ئەز دێ وی ل رۆژا دویماهیێ ژ مرنێ راكەم.
55
چنكو لەشێ من خوارنا راستەقینەیە[i] و خوینا من ڤەخوارنا راستەقینەیە.
56
هەر كەسێ لەشێ من بخۆت و خوینا من ڤەخۆت، ئەو د ناڤ من دا یێ بنەجهە و ئەز د ناڤ وی دا.
57
كا چەوا بابی، یێ كو سەرەكانیا ژیانێیە، ئەز هنارتم و ئەز ب وی دژیم، هۆسا ئەوێ من بخۆت، دێ ب من ژیت.
58
ئەڤەیە ئەو نانێ ژ ئەسمانی هاتیە خوار، ئەو نە وەكو وێ مەننایێیە، ئەوا بابكالێن هەوە خواری و مرین، لێ هەر كەسێ ژ ڤی نانی بخۆت، دێ هەروهەر ژیت.»
59
عیسای ئەڤە ل كنیشتەیێ[j] گۆت، دەمێ وی ل كەفەرناحومێ فێركرن دكر.
پەیڤێن ژیانا هەروهەر 
60
گەلەك ژ شاگردێن وی، دەمێ ئەڤ چەندە بهیستی، گۆتن: «ئەڤ گۆتنە یا ب زەحمەتە! كی دشێت گوهێ خۆ بدەتێ؟»
61
عیسای زانی كو شاگردێن وی یێ پتەپتێ ل سەر ڤێ چەندێ دكەن، ئینا گۆتە وان: «ما ئەڤ چەندە دلێ هەوە سار دكەت؟
62
پا دێ چ بێژن، ئەگەر هوین كوڕێ مرۆڤ ببینن یێ ب سەر دكەڤیتە وی جهێ كو بەرێ لێ بوو؟
63
ئەوێ ژیانێ ددەت گیانێ پیرۆزە، لێ لەش چ مفای نادەت. ئەو ئاخفتنێن من بۆ هەوە گۆتین، ئەو ژ گیانێ خودێنە و ژیانێ ددەن.
64
لێ هندەك ژ هەوە هەنە باوەریێ نائینن!» چنكو عیسای ژ دەستپێكێ دزانی ئەو كینە باوەریێ پێ نائینن و ئەو كیە دێ بێبەختیێ لێ كەت.
65
پاشی گۆت: «ژ بەر وێ چەندێ من گۆتە هەوە: كەسەك نەشێت بهێتە نك من، ئەگەر باب دەستویریێ نەدەتێ.»
66
ژ بەر ڤێ چەندێ گەلەك ژ شاگردێن وی زڤڕین و ئێدی ل گەل وی نەدگەڕیان.
67
ئینا عیسای گۆتە هەر دوازدە شاگردان: «ما هوین ژی حەز دكەن بچن؟»
68
شەمعون پەترۆسی بەرسڤا وی دا: «خودان، ئەم دێ چینە نك كێ؟ پەیڤێن ژیانا هەروهەر یێ ل نك تە،
69
مە ژی باوەری ئینا و زانی كو تۆی پیرۆزێ خودێ!»
70
عیسای بەرسڤا وان دا: «ما من هوین هەر دوازدە هەلنەبژارتن؟ لێ ئێك ژ هەوە ئبلیسە!»
71
وی بەحسێ یەهودایێ كوڕێ شەمعونێ ئەسخەریوتی بوو، چنكو ئەو دێ بێبەختیێ ل عیسای كەت، هەر چەندە ئێك ژ دوازدان بوو.
  1. a. 6‏:7 ل وی سەردەمی هەر دینارەك، كرێیا رۆژەكێ یا پالەی بوو.
  2. b. 6‏:14 مەبەست پێ ئەو پێغەمبەرە یێ مووسای بەحس كری كو دێ هێت. بنێڕە گۆتارا مووسای 18‏:15‏-17؛ یوحەننا 1‏:45
  3. c. 6‏:19 دەقێ رەسەن دبێژیت: بیست و پێنج یان سیهـ ‹ستادی›یان.
  4. d. 6‏:25 q رابی: ئانكو مامۆستا
  5. e. 6‏:31 ل فەرهەنگۆكێ بنێڕە.
  6. f. 6‏:31 زەبوور 78‏:24
  7. g. 6‏:41 مەبەست پێ رێبەرێن جوهیانن.
  8. h. 6‏:45 ئیشایا 54‏:13
  9. i. 6‏:55 q راستەقینە: ب عەرەبی ‹حقيقي›
  10. j. 6‏:59 q كنیشتە: جهێ پەرستنێ یێ جوهیان. ل فەرهەنگۆكێ بنێڕە.