عیسای گوت
ئەرد و ئەسمان دێ پویچ بن، بەلێ چ جاران پەیڤا من پویچ نابیت.

عیسای بەرسڤا وی دا:
«.... ژ بەر هندێ ئەزێ ژ دایك بوویم، و ژ بەر ڤێ ئەزێ هاتیمە جیهانێ داكو شاهدەیێ
بۆ راستیێ بدەم.هەر كەسێ ژ راستیێ بیت دێ گوهێ خۆ دەتە دەنگێ من.»

په‌رتوکا پیرۆز
1
لەوما دەمێ مە نەشیای پتر خۆ بگرین، مە دیت كو باشترە ئەم ب تنێ بمینینە ل ئەسینایێ[a]
2
و مە تیمۆتاوس هنارت، كو برا و هەڤكارێ مەیە بۆ خودێ د مزگینیا مەسیحی دا، داكو هەوە د باوەریا هەوە دا قاییم بكەت و هانبدەت،
3
دا د ڤان تەنگاڤیان دا كەس ژ هەوە نەلقیێت. هوین ب خۆ دزانن كو ئەم بۆ ڤان تشتان یێن هاتینە دەستنیشانكرن،
4
چنكو دەمێ ئەم ل نك هەوە بووین، مە پێشتر دگۆتە هەوە كو ئەم دێ تووشی تەنگاڤیان بین و هەروەكو هوین دزانن وەسا چێبوو.
5
لەوما دەمێ من نەشیای خۆ پتر بگرم ژی، من ئەو هنارت دا رەوشا باوەریا هەوە بزانم، نەكو تاقیكەری[b] هوین تاقی كربن و رەنجا مە ب ئاڤێ دا چوو بیت.
دەنگوباسێن سالونیكیان د هاندەرن 
6
لێ نوكە تیمۆتاوس ژ نك هەوە زڤڕی نك مە و مزگینیا باوەری و حەزژێكرنا هەوە دایە مە. وی گۆتە مە كو هوین هەردەم مە ب باشی دئیننە بیرا خۆ و شەیدایێن دیتنا مە نە، هەروەكو ئەم ژی شەیدایێن دیتنا هەوە.[c]
7
لەوما گەلی خویشك و برایان، سەرەڕای هەمی نەخۆشی و تەنگاڤیێن مە، ب رێكا باوەریا هەوە، دلێ مە دەربارەی هەوە ئارام بوو.
8
مادەم هوین د ئێكبوونا ل گەل خودانی دا دموكمن، ئێدی ژیانا مە گەش دبیت.
9
ئەڤجا ئەم دێ شێین ژ پێخەمەت هەوە ب چ شێواز سوپاسیا خودێ كەین، ژ بەر وێ هەمی دلخۆشیا مە ب رێكا هەوە ل پێشیا خودایێ خۆ هەی؟
10
ئەم شەڤ و رۆژ ب گەرمی نڤێژان دكەین، كو ئەم رویێ هەوە ببینین و كێماسیێن باوەریا هەوە تەمام بكەین.
11
بلا بابێ مە خودێ ب خۆ و خودانێ مە عیسا بەرێ رێكا مە بدەتە هەوە.
12
بلا خودان وە بكەت كو حەزژێكرنا هەوە بۆ ئێكودوو و بۆ هەمیان وەرارێ بكەت و زێدە ببیت، هەروەكو حەزژێكرنا مە بۆ هەوە زێدە دبیت،
13
دا دلێ هەوە بێی كێماسی د پیرۆزیێ دا قاییم بكەت ل پێشیا بابێ مە خودێ، دەمێ خودانێ مە عیسا ل گەل هەمی پیرۆزكریێن خۆ دهێت.
  1. a. 3‏:1 كارێن هنارتیان 17‏:15
  2. b. 3‏:5 مەبەست پێ ئبلیسە
  3. c. 3‏:6 كارێن هنارتیان 18‏:5