عیسای گوت
ئەرد و ئەسمان دێ پویچ بن، بەلێ چ جاران پەیڤا من پویچ نابیت.

عیسای بەرسڤا وی دا:
«.... ژ بەر هندێ ئەزێ ژ دایك بوویم، و ژ بەر ڤێ ئەزێ هاتیمە جیهانێ داكو شاهدەیێ
بۆ راستیێ بدەم.هەر كەسێ ژ راستیێ بیت دێ گوهێ خۆ دەتە دەنگێ من.»

په‌رتوکا پیرۆز
خزمەتا پاولۆسی ژ بۆ مللەتان 
1
ژ بەر ڤێ چەندێ ئەز، پاولۆس، یێ ژ پێخەمەت هەوە یێن نەجوهی ژ بەر مەسیح عیسای زیندانیمە...
2
بێگۆمان هەوە بهیستیە، كو ئەڤ ئەركێ بڕێڤەبرنا كەرەما خودێ، ژ پێخەمەت هەوە بۆ من هاتیە دان،
3
كو ئەو نهێنی ب رێكا سرۆشێ بۆ من ئاشكرا كریە، هەروەكو پێشتر من ب كورتی نڤیسی.
4
گاڤا هوین وێ بخوینن، هوین دێ شێن د زانینا من ل دۆر نهێنیا مەسیحی گەهن.
5
ئەو نهێنی د دەمێ بەرەبابێن دی دا بۆ مرۆڤان ئاشكرا نەكربوو، لێ نوكە ب گیانێ پیرۆز بۆ هنارتی و پێغەمبەرێن وی یێن پیرۆز هاتە ئاشكرا كرن.
6
نهێنی ژی ئەڤەیە، كو مللەتێن نەجوهی ب رێیا مزگینیێ هەڤمیراتن و هەڤلەشن و هەڤپشكێن سۆزێنە د ئێكبوونا ل گەل مەسیح عیسای دا.[a]
7
ئەز ل دویڤ دیاریا كەرەما خودێ یا ب كاركرنا هێزا وی بۆ من هاتیە دان، بوومە خزمەتكارێ ڤێ مزگینیێ.
8
هەر چەندە د ناڤ هەمی پیرۆزكریان دا ئەز ژ یێ هەری كێم كێمترم، لێ ئەڤ كەرەمە بۆ من هاتیە دان، دا مزگینیا دەولەمەندیا مەسیحی، یا كو د شیان دا نینە ڤەكۆلین ل سەر بهێتە كرن، بدەمە مللەتێن نەجوهی و
9
نەخشەیێ نهێنیێ بۆ هەمیان روهن بكەم، ئەو نهێنیا ب درێژاهیا سەردەمێن بەرێ، ل نك خودێ یێ هەمی تشت ئافراندین، مایە ڤەشارتی،
10
دا نوكە ئاقلمەندیا خودێ یا هەمەجۆر، ب رێكا كەنیسەیێ، ل نك سەروەر و دەستهەلاتدارێن جهێن ئەسمانی بهێتە زانین.
11
ئەڤ چەندە ل دویڤ مەرەما خودێ یا هەردەمی بوو، ئەوا وی ب دەستێ خودانێ مە مەسیح عیسای ب جهـ ئینای.
12
ب ئێكبوونێ ل گەل مەسیحی و ب رێكا باوەری ئینانێ ب وی، مە دەستویریا خۆ نێزیككرنێ ژ خودێ، ب وێرەكی و پشتڕاستی، یا هەی.
13
لەوما ئەز هیڤی ژ هەوە دكەم كو هوین بێ ئومێد نەبن ژ بەر ئازارێن ئەز بۆ هەوە دكێشم، ئەو بۆ هەوە مەزناهینە.
نڤێژا پاولۆسی ژ بۆ باوەردارێن ل ئەفەسۆسێ 
14
‏ ژ بەر ڤێ چەندێ، ئەز چۆكڤەدانێ بۆ بابی دبەم،
15
ئەوێ هەر بابكەكی ل سەر ئەردی و ل ئەسمانان ناڤ ژێ وەرگرتی[b] ،
16
ئەز هیڤی ژێ دكەم كو ئەو ل دویڤ دەولەمەندیا مەزناهیا خۆ هێزێ بدەتە هەوە، كو هوین ب گیانێ وی د ناخێ خۆ دا خورت ببن،
17
ب رێكا باوەریێ مەسیح د دلێ هەوە دا ئاكنجی ببیت و هوین د حەزژێكرنێ دا ب رەهـ و ب بنیات بن،
18
دا هەوە ل گەل هەمی پیرۆزكریان شیان هەبیت د فرەهی، درێژاهی، بلنداهی و كویراتیا حەزژێكرنا مەسیحی بگەهن
19
و هوین حەزژێكرنا وی یا بلندتر ژ ئاستێ زانینا مرۆڤی بزانن، هۆسا هوین ب هەمی تژیاتیا خودێ تژی ببن.
20
مەزناهی بۆ وی بیت، یێ ب هێزا خۆ یا د مە دا كار دكەت، دشێت گەلەك پتر ژ وێ هەمیێ بكەت یا ئەم دخوازین یان هزر دكەین.
21
مەزناهی بۆ وی بیت، د كەنیسەیێ و مەسیح عیسای دا، ب درێژاهیا هەمی بەرەبابان بۆ هەتا هەتایێ. ئامین.
  1. a. 3‏:6 ئانكو هەڤپشكن ل گەل جوهیان. بنێڕە كۆلۆسی 1‏:26‏-27
  2. b. 3‏:15 مەبەست ژ ‹ناڤ ژێ وەرگرتن› ئەوە كو هەمی بابكان هەبوونا خۆ ژ خودێ وەرگرتیە