عیسای گوت
ئەرد و ئەسمان دێ پویچ بن، بەلێ چ جاران پەیڤا من پویچ نابیت.

عیسای بەرسڤا وی دا:
«.... ژ بەر هندێ ئەزێ ژ دایك بوویم، و ژ بەر ڤێ ئەزێ هاتیمە جیهانێ داكو شاهدەیێ
بۆ راستیێ بدەم.هەر كەسێ ژ راستیێ بیت دێ گوهێ خۆ دەتە دەنگێ من.»

په‌رتوکا پیرۆز
ژیان د گیانێ پیرۆز دا 
1
لەوما، ژ نوكە و پێڤە گونەهباركرن بۆ وان نینە یێن ل گەل مەسیح عیسای بووینە ئێك.
2
چنكو یاسایا گیانێ ب رێیا مەسیح عیسای ژیانێ ددەت، تۆ ژ یاسایا گونەهـ و مرنێ ئازاد كری.
3
ئەو تشتێ دەستووری ژ بەر لاوازیا سرۆشتێ لەشكانی یێ مرۆڤی نەشیای بكەت، خودێ ئەو كر: وی كوڕێ خۆ ب شێوەیێ لەشێ گونەهكار بۆ كەفارەتا گونەهان هنارت، هۆسا وی گونەهـ د لەشی دا گونەهبار كر،
4
داكو رێسایێن دادپەروەرانە یێن دەستووری د مە دا بهێنە بجهئینان، ئەم یێن كو ل دویڤ لەشی ناژین، لێ ل دویڤ گیانێ پیرۆز دژین.
5
چنكو ئەوێن ل دویڤ لەشی دژین، گرنگیێ ددەنە تشتێن لەشی و ئەوێن ل دویڤ گیانێ پیرۆز دژین، گرنگیێ ددەنە تشتێن گیانی.
6
دویماهیا وی زێنێ گرنگیێ ب لەشی ددەت، مرنە، لێ دویماهیا وی زێنێ گرنگیێ ب گیانی ددەت، ژیان و ئاشتیە.
7
ژ بەر كو ئەو زێنێ گرنگیێ ب لەشی ددەت، دوژمناتیا خودێ دكەت، ئەو خۆ ملكەچی دەستوورێ خودێ ناكەت و نەشێت ژی خۆ ملكەچ بكەت.
8
ئەوێن ل دویڤ لەشی دژین، نەشێن خودێ رازی بكەن.
9
لێ هوین ل دویڤ لەشی ناژین، بەلكو ل دویڤ گیانی دژین، ئەگەر ب راستی گیانێ خودێ د هەوە دا یێ ئاكنجی بیت. هەر كەسێ گیانێ مەسیحی تێدا نەبیت، ئەو نە یێ ویە،
10
لێ ئەگەر مەسیح د هەوە دایە، لەشێ هەوە ژ بەر گونەهێ یێ مریە، لێ گیانێ خودێ ژیانێ ددەتە هەوە، ژ بەر كو هوین هاتنە بێگونەهكرن.
11
ئەگەر گیانێ وی یێ عیسا ژ ناڤ مریان راكری، د هەوە دا یێ ئاكنجیە، ئەوێ كو مەسیح ژ ناڤ مریان راكری، دێ ب گیانێ خۆ یێ د هەوە دا ئاكنجی، لەشێن هەوە یێن مردار ژی ڤەژینیت.
12
لەوما، گەلی برا، ئەم قەردارین، لێ نە قەردارێن لەشی، داكو ل دویڤ لەشی بژین.
13
چنكو ئەگەر هوین ل دویڤ لەشی بژین، دێ مرن، لێ ئەگەر هوین ب گیانی كریارێن لەشی بمرینن، هوین دێ ژین.
14
هەمی یێن كو ب گیانێ خودێ دهێنە بڕێڤەبرن، ئەون كوڕێن خودێ.
15
چنكو هەوە گیانێ بەنیاتیێ وەرنەگرتیە كو هەوە بۆ ترسێ بزڤڕینیت، لێ هەوە ئەو گیان وەرگرتییە یێ كوڕینیا خودێ[a] ددەتە هەوە، ب رێكا وی گیانی ئەم دكەینە گازی: «ئابا[b] ، بابۆ!».
16
گیانێ پیرۆز ب خۆ ژی ل گەل گیانێ مە شاهدەییێ ددەت، كو ئەم زاڕۆكێن خودێینە.
17
ئەڤجا ئەگەر ئەم زاڕۆكێن وی بین، ئەم میراتگرین ژی، میراتگرێن خودێ و هەڤپشكێن مەسیحینە د میراتی دا، لێ پێدڤیە ئەم ل گەل وی ئازارێ بكێشین، دا ل گەل وی بهێینە مەزنكرن ژی.[c]
ئەو مەزناهیا دهێت 
18
ئەز دبینم كو ئازارێن مە ل ڤی سەردەمی ل گەل وێ مەزناهیا كو دێ بۆ مە هێتە ئاشكراكرن، ناهێنە هەڤبەركرن.
19
ئافرندە ب گەرمی چاڤەڕێیا دیاربوونا كوڕێن خودێ دكەن.
20
ژ بەر كو ئافرندە كەفتنە دبن دەستێ پویچبوونێ ڤە، نە ب حەزا خۆ، لێ ب حەزا وی یێ ئەو بندەست كرین، ب وێ هیڤیێ[d]
21
كو ئافرندە ب خۆ ژی دێ ژ بەنیاتیا رزیبوونێ هێنە ئازادكرن، بەرەڤ ئازادیا ب مەزناهی یا زاڕۆكێن خودێ.
22
ئەم دزانین، تا نوكە هەمی ئافرندە پێكڤە دنالن و ژانێن وەكو یێن زاڕۆكبوونێ دهێنێ.
23
نە ب تنێ ئافرندە، لێ ئەم ب خۆ ژی، یێن كو مە گیانێ پیرۆز وەكو خێڤە[e] وەرگرتی، د ناخێ خۆ دا دنالین و د چاڤەڕێی وێ رۆژێینە كو مافێن خۆ یێن كوڕینیێ ژ خودێ وەرگرین و لەشێ مە رزگار ببیت.
24
چنكو ئەم ب هیڤیێ قورتال بووین، لێ ئەو هیڤیا بەرچاڤ، نە هیڤیە. ما تشتێ مرۆڤ دبینیت، دێ چەوا هیڤیا وی تشتی هەبیت؟
25
لێ ئەگەر مە هیڤیا تشتەكی هەبیت كو ئەم نابینین، ئەم ب هەدارێ ل چاڤەڕێ دمینین.
26
هۆسا گیانێ پیرۆز ژی د هەوارا لاوازیا مە دهێت، چنكو ئەم نزانین كا پێدڤیە د نڤێژێ دا چ بێژین. لێ گیان ب خۆ، ب نالینێن كو نەهێنە دەربڕین، مەهدەریێ بۆ مە دكەت.
27
ئەوێ كو دلان دپشكنیت ژی، دزانیت كا هزرێن گیانێ پیرۆز چنە، چنكو گیان ل گۆر حەزا خودێ مەهدەریێ بۆ پیرۆزكریان دكەت.
28
ئەم دزانین هەمی تشت پێكڤە ژ بۆ باشیا وان كەسان كار دكەن، ئەوێن حەز ژ خودێ دكەن و ل دویڤ مەبەستا وی هاتینە گازیكرن.
29
چنكو ئەوێن خودێ ئەو پێشوەخت هەلبژارتین، وی ئەو پێشوەخت ژی دەستنیشان كرن، دا وەكو وێنەیێ كوڕێ وی لێ بهێن، دا كوڕ د ناڤ گەلەك خویشك و برایێن خۆ دا یێ نەخری بیت.
30
ئەوێن خودێ پێشوەخت دەستنیشان كرین، وی ئەو گازی كرن ژی، ئەوێن وی گازی كرین، وی ئەو بێگونەهكرن ژی، ئەوێن وی بێگونەهـ كرین، وی ئەو مەزنكرن ژی.
حەزژێكرنا خودێ بۆ مە ب رێكا مەسیحی 
31
ئەڤجا ئەم دەربارەی ڤان تشتان چ بێژین؟ ئەگەر خودێ ل گەل مە بیت، كی دشێت ل دژی مە بیت؟
32
ئەوێ دەستێ خۆ ژ كوڕێ خۆ ڤەنەگرتی، لێ ژ پێخەمەتی مە هەمیان ئەو رادەستی مرنێ كر، ئێدی چەوا ئەو هەمی تشتی ل گەل وی بێ بەرامبەر نادەتە مە؟
33
كی دێ هەلبژارتیێن خودێ تاوانبار كەت؟ خودێیە یێ وان بێگونەهـ دكەت،
34
كی دشێت وان گونەهبار بكەت؟ مەسیح عیسایە یێ كو مری، لێ ئەوە یێ ژ ناڤ مریان رابووی ژی و هەر ئەوە یێ ل دەستێ راستێ یێ خودێ بۆ مە مەهدەریێ دكەت.
35
كی دێ حەزژێكرنا مەسیحی ژ مە ڤەكەت؟ ئایا دژواری، تەنگاڤی، تەپەسەری، كولب، رویساتی، مەترسی یان شیر؟
36
هەروەكو هاتیە نڤیسین:
«رۆژێ هەمیێ ژ پێخەمەتی تە ئەم یێ ل بەر كوشتنێ،
وەكو پەزێن سەرژێكرنێ دهێینە هژمارتن.»[f]
37
لێ ب رێكا وی یێ حەز ژ مە دكەت، ئەم د ڤان هەمی تشتان دا، هێشتا پتر سەركەفتنێ ب دەست خۆ ڤە دئینین.
38
چنكو ئەز یێ پشتڕاستم كو نە مرن، نە ژیان، نە فریشتە، نە سەروەر، نە تشتێن هەیی، نە تشتێن دێ هێن، نە هێز،
39
نە بلنداهی، نە كویراتی[g] و نە ژی ئافرندەیەكێ دی دێ شێت حەزژێكرنا خودێ ژ مە ڤەكەت، ئەوا ب رێیا خودانێ مە مەسیح عیسای دهێت.
  1. a. 8‏:15 ئانكو ئەم ببینە كوڕێن خودێ و میراتگرێن وی بین.
  2. b. 8‏:15 پەیڤەكا ئارامیە ئانكو «باب»
  3. c. 8‏:15‏-17 گالاتیا 4‏:5‏-7
  4. d. 8‏:20 دەستپێكرن 3‏:17‏-19
  5. e. 8‏:23 ل فەرهەنگۆكێ بنێڕە.
  6. f. 8‏:36 زەبوور 44‏:22
  7. g. 8‏:39 ئانكو نە ئەسمان و نە ئەرد