عیسای گوت
ئەرد و ئەسمان دێ پویچ بن، بەلێ چ جاران پەیڤا من پویچ نابیت.

عیسای بەرسڤا وی دا:
«.... ژ بەر هندێ ئەزێ ژ دایك بوویم، و ژ بەر ڤێ ئەزێ هاتیمە جیهانێ داكو شاهدەیێ
بۆ راستیێ بدەم.هەر كەسێ ژ راستیێ بیت دێ گوهێ خۆ دەتە دەنگێ من.»

په‌رتوکا پیرۆز
ئەوێن خودێ هەلبژارتین 
1
مەسیح شاهدە كو ئەز راستیێ دبێژم و درەوان ناكەم و وژدانا من ژی ب رێیا گیانێ پیرۆز شاهدەییێ بۆ ڤێ چەندێ ددەت كو
2
خەمەكا گران و كۆڤانەكا بێ راوەستیان یا د دلێ من دا.
3
خوزی نفرین ل من هاتبانە كرن و ئەز ژ مەسیحی زڕبار ببام، ژ پێخەمەت برایێن من، هەڤمللەتێن من ل دویڤ لەشی،
4
كو ئەو ژی ئیسرائیلینە. كوڕینیا خودێ[a] ، مەزناهی، پەیمان، وەرگرتنا دەستووری، پەرستن[b] و سۆز یێن وانن.
5
بابكال یێن وانن و ل دویڤ لەشی مەسیح ژی ژ وانە، مەسیح د سەر هەمیان دایە، خودایێ هەروهەر هەژی پەسنێ[c] . ئامین.
6
لێ نە ب وێ رامانێ كو خودێ یێ ژ سۆزا خۆ لێڤەبووی، چنكو هەمی یێن ژ دویندەها ئیسرائیلی، نە ئیسرائیلینە.
7
خۆ ئەو ژ دویندەها ئیبراهیمی ژی بن، ئەو هەمی نە زاڕۆكێن وینە، لێ: «دویندەها تە دێ ژ ئیسحاقی هێتە حسابكرن.»[d]
8
ئانكو زاڕۆكێن خودێ، نە زاڕۆكێن لەشینە، لێ زاڕۆكێن سۆزێنە یێن ب دویندەهـ دهێنە هژمارتن.
9
چنكو سۆز هۆسا هاتیە گۆتن: «ساڵەكا دی، ل ڤێ دەمی، ئەز دێ زڤڕم و دێ سارایێ كوڕەك هەبیت.»[e]
10
نە ب تنێ ئەڤە، لێ رەبەكا[f] ژی ژ مێرەكی ب دوو گیان كەفت، ژ بابێ مە ئیسحاقی.
11
‏-12 دەمێ كو هێشتا جێمك ژ دایك نەببوو و چ تشتێن باش و خراب نەكربوون، خودێ گۆتە رەبەكایێ: «یێ مەزن دێ بۆ یێ بچویك بەنیاتیێ كەت.»[g] ئەڤ چەندە چێبوو، داكو مەبەستا خودێ ل دویڤ هەلبژارتنێ خۆجهـ ببیت، نە ل دویڤ كریاران، لێ ل دویڤ گازیكرنا وی.
13
هەروەكو هاتیە نڤیسین: «من حەز ژ یەعقوبی كر، لێ من كەرب ژ ئەساوی[h] ڤەبوون.»[i]
14
ئەڤجا ئەم چ بێژین؟ ما بێدادی ل نك خودێ هەیە؟ حاشا!
15
چنكو ئەو دبێژیتە مووسای:
«ئەز دلۆڤانیێ ب وی دبەم، یێ ئەز دلۆڤانیێ پێ دبەم
و دلێ خۆ ب وی دسوژم، یێ ئەز دلێ خۆ پێ دسوژم.»[j]
16
ئەڤجا ئەڤ چەندە نە ب حەز و نە ژی ب بزاڤا مرۆڤیە، لێ ژ خودێیە ئەوێ دلۆڤانیێ دبەت.
17
چنكو نڤیسارا پیرۆز دبێژیتە فیرعەونی: «من بۆ ڤێ چەندێ تۆ پایەبەرز كری، دا هێزا خۆ ل سەر تە بدەمە ئاشكراكرن و دا ناڤێ من ل سەرانسەری جیهانێ بهێتە راگەهاندن.»[k]
18
هۆسا ئەو دلۆڤانیێ ب وی دبەت یێ وی بڤێت و وی سەرڕەق دكەت یێ وی بڤێت.
تۆڕەبوون و دلۆڤانیا خودێ 
19
ئەڤجا تۆ دێ بێژییە من: «ئێدی بۆچی خودێ گازندەیێ ژ مرۆڤی دكەت؟ ما كی دشێت بەرهنگاریا حەزا وی بكەت؟»
20
لێ تۆ كی، هەی مرۆڤ، كو تۆ گەنگەشەیێ ل گەل خودێ دكەی؟ ما تشتێ ژ هەڕیێ هاتیە چێكرن دبێژیتە چێكەرێ خۆ: «تە بۆچی ئەز هۆسا چێكرم؟»[l]
21
ما گۆزكڤانی دەستهەلات ل سەر هەڕیێ نینە، كو ژ هەمان هەڕی ئامانەكی بۆ كارێن بەڕێز و ئامانەكی بۆ یێن بێڕێز چێكەت؟
22
ئەڤجا ما چیە ئەگەر خودێ، ژ بەر كو وی دڤێت تۆڕەبوونا خۆ ئاشكرا بكەت و هێزا خۆ دیار بكەت، ب بێهنفرەهیەكا درێژ هەدارا خۆ ل گەل وان ئامانێن هەژی تۆڕەبوونێ كێشا، یێن بۆ ژناڤچوونێ هاتینە ئامادەكرن؟
23
ما چیە ئەگەر وی ئەڤ چەندە كر؟ دا دەولەمەندەیا مەزناهیا خۆ ل سەر ئامانێن دلۆڤانیێ دیار بكەت، ئەوێن پێشوەخت بۆ مەزناهیێ ئامادە كرین،
24
خۆ ئەم ژی ئەوین، یێن وی گازی كرین، نە ب تنێ ژ ناڤ جوهیان، لێ ژ ناڤ مللەتێن دی ژی.
25
هەروەكو ئەو د پەرتووكا هۆشێیەع پێغەمبەری دا دبێژیت:
«ئەوێن نە گەلێ من، ئەز دێ بێژمێ: ‹گەلێ من›»[m]
و ئەوا نە خۆشتڤیا من، دێ بێژمێ: ‹خۆشتڤیا من.›
26
«و ل وی جهێ بۆ وان هاتیە گۆتن: ‹هوین نە گەلێ منن›،
ل وێرێ دێ ب: ‹كوڕێن خودایێ زیندی› هێنە بناڤكرن.»[n]
27
ئیشایا پێغەمبەر ژی هۆسا دەربارەی ئیسرائیلێ دكەتە گازی:
«ژمارەیا زاڕۆكێن ئیسرائیل هندی خیزێ دەریایێ ژی بیت،
ب تنێ هندەك ژ وان دێ قورتال بن.
28
چنكو خودان دێ زوی و ئێكجاركی بڕیارا خۆ یا سزادانێ ل سەر رویێ ئەردی ب جهـ ئینیت.»[o]
29
هەروەكو ئیشایای پێشبینی كری و گۆتی:
«ئەگەر خودانێ لەشكەران بۆ مە دویندەهەك نەهێلابا،
ئەم دا وەكو سەدۆمێ لێ هێین و وەكو عەمۆرایێ بین.»[p]
بێباوەریا ئیسرائیل 
30
ئەڤجا ئەم چ بێژین؟ ئەو مللەتێن ل دویڤ راستداریێ نەچووین، گەهشتنە راستداریێ، ئەو راستداریا ژ باوەریێ دهێت.
31
لێ گەلێ ئیسرائیل، ئەوێ ل دویڤ دەستووری بۆ راستداریێ بزاڤ دكر، نەگەهشتنە وێ چەندێ.
32
بۆچی؟ چنكو ئەوان ئەڤ چەندە نە ب باوەریێ كر، لێ هەروەكو ب وان كریاران بیت یێن دەستوور دسەپینیت، ئەڤجا ئەو د بەرێ هەلنگفتنێ هەلنگفتن.
33
هەروەكو هاتیە نڤیسین:
«ئەڤە ئەز یێ ل سییۆنێ بەرەكێ هەلنگفتنێ
و كەڤرەكێ كەفتنێ ددانم.
لێ یێ باوەریێ پێ بینیت، شەرمزار نابیت.»[q]
 1. a. 9‏:4 q كوڕینیا خودێ ئانكو ئەم ببینە كوڕێن خودێ و میراتگرێن وی بین.
 2. b. 9‏:4 ئانكو خزمەتكرن د پەرستگەها ئورشەلیمێ دا
 3. c. 9‏:5 q پەسن مەدح و سەنا
 4. d. 9‏:7 دەستپێكرن ‏21‏: 12 كو ئەڤە ئاخفتنا خودێیە ئاراستەی ئیبراهیم پێغەمبەری دكەت.
 5. e. 9‏:9 دەستپێكرن 18‏:10، 14
 6. f. 9‏:10 رەبەكا هەڤژینا ئیسحاقیە
 7. g. 9‏:11‏-12 دەستپێكرن 25‏:23
 8. h. 9‏:13 ئەساو برایێ یەعقوبیە
 9. i. 9‏:13 مەلاخی 1‏:2‏-3
 10. j. 9‏:15 دەركەفتن 33‏:19
 11. k. 9‏:17 دەركەفتن 9‏:16
 12. l. 9‏:20 ئیشایا 29‏:16؛ 45‏:9
 13. m. 9‏:25 هۆشێیەع 2‏:23
 14. n. 9‏:26 هۆشێیەع 1‏:10
 15. o. 9‏:27‏-28 ئیشایا 10‏:22‏-23
 16. p. 9‏:29 ئیشایا 1‏:9؛ دەستپێكرن 19
 17. q. 9‏:33 ئیشایا 8‏:14؛ 28‏:16