عیسای گوت
ئەرد و ئەسمان دێ پویچ بن، بەلێ چ جاران پەیڤا من پویچ نابیت.

عیسای بەرسڤا وی دا:
«.... ژ بەر هندێ ئەزێ ژ دایك بوویم، و ژ بەر ڤێ ئەزێ هاتیمە جیهانێ داكو شاهدەیێ
بۆ راستیێ بدەم.هەر كەسێ ژ راستیێ بیت دێ گوهێ خۆ دەتە دەنگێ من.»

په‌رتوکا پیرۆز
ل بێت‌عەنیا مەریەم گولاڤێ ب پێیێن عیسای دا دكەت 
1
بەری جەژنا دەربازبوونێ ب شەش رۆژان، عیسا هاتە بێت‌عەنیا، كو لەعازەر، ئەوێ عیسای ئەو ژ ناڤ مریان راكری، ئاكنجیێ وێرێ بوو.
2
ل وێرێ شیڤەك بۆ وی چێكر و مەرتایێ خزمەت دكر، لەعازەر ژی ئێك ژ وان بوو یێن ل گەل وی روینشتی.
3
مەریەمێ لیترەك[a] ژ روینێ بێهنخۆش یێ بهاگران ژ جۆرێ ناردینا خۆڕستی هەلگرت و پێیێن عیسای پێ ڤەمالین و ب پرچا خۆ پێیێن وی زوها كرن. مال ژ بێهنا خۆش تژی بوو.
4
ئینا ئێك ژ شاگردێن وی، كو یەهودایێ ئەسخەریوتی بوو، ئەوێ دێ پاشی بێبەختیێ لێ كەت، گۆت:
5
«بۆچی ئەڤ گولاڤە ب سێ سەد دیناران[b] نەهاتە فرۆتن و بهایێ وێ دابا هەژاران؟»
6
وی ئەڤ چەندە گۆت، نە چنكو دلێ وی ب هەژاران ڤە بوو، لێ چنكو ئەو دز بوو، ئەو بەرپرسێ سندوقكا پارەیان بوو و وی ژ پارەیێ دهاتە تێدا، ددزی.
7
ئەڤجا عیسای گۆت: «بهێلە، وێ ئەڤ گولاڤە بۆ رۆژا ڤەشارتنا من یا ل نك خۆ هەلگرتی.
8
هەژار هەمی دەمان یێن ل نك هەوە هەین، لێ ئەز هەمی دەمان ل نك هەوە نابم.»
پیلانا كوشتنا لەعازەری 
9
دەمێ جەماوەرەكێ مەزن ژ جوهیان زانی كو ئەو یێ ل وێرێ، ئەو هاتن، نە ب تنێ ژ بەر عیسای، لێ دا لەعازەرێ ژی، ئەوێ ژ ناڤ مریان راكری، ببینن.
10
ئەڤجا سەرۆكێن كاهنان پیلان دانا كو لەعازەری ژی بكوژن،
11
چنكو گەلەك ژ جوهیان ژ بەر وی دچوون و باوەری ب عیسای دئینا.
عیسا ب رێزگرتن دچیتە د ئورشەلیمێ ڤە 
12
ل رۆژا پاشتر، ئەو جەماوەرێ زۆر یێ هاتیە جەژنێ، بهیست كو عیسا دێ هێتە ئورشەلیمێ.
13
ئینا ئەوان چەقێن دارقەسپێ هەلگرتن و دەركەفتنە پێشوازیا وی و كرنە هەوار:
«هۆساننا! ‹یێ بەرەكەتدارە ئەوێ ب ناڤێ خودانی دهێت!›[c]
پاشایێ ئیسرائیلێ یێ بەرەكەتدارە!»
14
عیسای جانەكەرەك دیت و لێ سیار بوو، هەروەكو هاتیە نڤیسین:
15
«نەترسە سییۆنا كچ[d] ،
ئها ئەڤە پاشایێ تە یێ دهێت،
ل جانەكەرەكی یێ سیارە.»[e]
16
(ل دەستپێكێ شاگردێن وی د ڤان تشتان نەگەهشتن، لێ دەمێ عیسا هاتیە مەزنكرن، بیرا وان هات كو ئەڤ تشتە دەربارەی وی یێن هاتینە نڤیسین و وان ژ بۆ وی ئەڤ تشتە كر.)
17
ئەو جەماوەرێ ل گەل وی، دەمێ وی گازی لەعازەری كری كو ژ گۆڕی دەركەڤیت و ئەو ژ ناڤ مریان راكری، شاهدەیی ل سەر ڤێ چەندێ ددا.
18
لەوما خەلك چوو پێشوازیا وی، چنكو وان بهیستبوو كو وی ئەو نیشان یا كری.
19
ئەڤجا فەریسیان گۆتە ئێكودوو: «هوین دبینن، تشتەك ژ دەستێ مە ناهێت! ئەڤە هەمی جیهان ب دویڤ وی كەفت!»
هندەك یونانی ل عیسای دگەڕیێن 
20
د ناڤ وان دا یێن سەركەفتینە ئورشەلیمێ، دا د جەژنێ دا پەرستنێ بكەن، هندەكێن یونانی هەبوون.
21
ئەو هاتنە نك فیلیپۆسێ خەلكێ بێت‌سایدایا دەڤەرا جەلیلێ و گۆتێ: «ئەزبەنی، مە دڤێت عیسای ببینین.»
22
فیلیپۆس چوو و گۆتە ئەندراوسی، پاشی ئەندراوس و فیلیپۆس چوون و گۆتنە عیسای.
23
عیسای بەرسڤا وان دا و گۆت: «دەم هات كو كوڕێ مرۆڤ[f] بهێتە مەزنكرن.
24
ب راستی ب راستی دبێژمە هەوە: ئەگەر دندكا گەنمی نەكەڤیتە د ناڤ ئەردی دا و نەمریت، دێ مینیتە ب تنێ، لێ ئەگەر مر، دێ گەلەك بەرهەمی دەت.
25
هەر كەسێ حەز ژ ژیانا خۆ بكەت، دێ وێ ژ دەست دەت و هەر كەسێ كەرب ژ ژیانا خۆ ل ڤێ جیهانێ ڤەببن، دێ وێ بۆ ژیانا هەروهەر هەلگریت.
26
هەر كەسێ بڤێت خزمەتا من بكەت، بلا ب دویڤ من بكەڤیت، ئەز ل كیرێ بم، خزمەتكارێ من ژی دێ ل وێرێ بیت. هەر كەسێ خزمەتا من بكەت، باب دێ رێزێ ل وی گریت.
عیسا بەحسێ مرنا خۆ دكەت 
27
نوكە گەلەكێ دلتەنگم. ئەز چ بێژم؟ ‹باب، من ژ ڤێ دەمژمێرێ[g] قورتال بكە›؟ نەخێر! ژ بەر ڤێ ئەگەرێ ئەز یێ گەهشتیمە ڤێ دەمژمێرێ.
28
باب، ناڤێ خۆ مەزن بكە!» پاشی دەنگەكی ژ ئەسمانی بەرسڤ دا: «من یێ مەزن كری و دێ هێشتا مەزن كەم.»
29
ئەو جەماوەرێ ل وێرێ یێ راوەستیای و ئەو بهیستی گۆت: «گڕگڕا عەوران بوو!» هندەكێن دی گۆت: «فریشتەیەك ل گەل وی ئاخفت!»
30
عیسای بەرسڤ دا و گۆت: «ئەڤ دەنگە نە ژ بەر من چێبوو، لێ ژ بەر هەوە.
31
نوكە دەمێ دادكرنێیە ل سەر ڤێ جیهانێ، نوكە سەرۆكێ ڤێ جیهانێ[h] دێ بۆ ژ دەرڤە هێتە دەرئێخستن.
32
دەمێ ئەز ژ ئەردی هاتمە بلندكرن، دێ هەمی مرۆڤان بۆ خۆ راكێشم.»
33
ب ڤێ گۆتنێ ئەوی ئاماژە دكر كا دێ ب مرنەكا چەوا مریت.
34
ئینا جەماوەری بەرسڤا وی دا: «مە ژ دەستووری یا بهیستی كو مەسیح دێ هەتا هەتایێ مینیت. ئەڤجا چەوا تۆ دبێژی كو پێدڤیە كوڕێ مرۆڤ بهێتە بلند كرن؟ ئەڤ كوڕێ مرۆڤ كیە؟»
35
عیسای گۆتە وان: «رۆناهی بۆ دەمەكێ دی ژی یێ كورت دێ ل گەل هەوە مینیت. ئەڤجا هندی رۆناهی ل گەل هەوەیە بڕێڤە هەڕن، نەكو تاری ب سەر هەوە دا بهێت. ئەوێ ل تاریاتیێ بڕێڤە دچیت، ئەو نزانیت كیڤە دچیت.
36
هندی رۆناهی ل گەل هەوەیە، باوەریێ ب رۆناهیێ بینن، دا ببنە كوڕێن رۆناهیێ.»
پشتی عیسای ئەڤ چەندە گۆتی، چوو و خۆ ژ وان ڤەشارت.
بێباوەریا خەلكی 
37
سەرەڕای كو وی ل بەرامبەری وان ئەڤ هەمی نیشانە كرن، وان باوەری ب وی نەئینا،
38
دا گۆتنا ئیشایا پێغەمبەری ب جهـ بهێت:
«خودان، كێ باوەر ژ پەیاما مە كر؟
زەندێ خودانی[i] بۆ كێ دیار بوو؟»[j]
39
لەوما ئەو نەشیان باوەریێ بینن، چنكو ئیشایای ئەڤە ژی یا گۆتی:
40
«وی چاڤێن وان كۆرە كرینە و مەژیێ وان هشك كریە،
دا ب چاڤێن خۆ نەبینن و ب مەژیێ خۆ تێنەگەهن
و بۆ من ڤەنەگەڕن، دا ئەز وان ساخ بكەم.»[k]
41
ئیشایای ئەڤ چەندە گۆت، چنكو مەزناهیا مەسیحی دیت و بەحسێ وی كر.
42
سەرەڕای وێ چەندێ ژی گەلەك ژ سەرۆكێن جوهیان ژی باوەری ب عیسای ئینا، لێ وان ژ بەر فەریسیان دانپێدان نەكر، دا ژ كنیشتەیێ نەهێنە دەرئێخستن،
43
چنكو وان حەز ژ وێ مەزناهیێ كر یا ژ نك مرۆڤان دهێت، پتر ژ وێ مەزناهیێ یا ژ نك خودێ دهێت.
گۆتنێن عیسای ل رۆژا دویماهیێ دادكرنێ دكەن 
44
ئینا عیسای ب دەنگەكێ بلند گۆت: «هەر كەسێ باوەریێ ب من بینیت، ئەو باوەریێ ب وی دئینیت یێ ئەز هنارتیم، نە ب من
45
و هەر كەسێ من دبینیت، وی دبینیت یێ ئەز هنارتیم.
46
ئەز وەكو رۆناهی هاتیمە جیهانێ، دا هەر كەسێ باوەریێ ب من بینیت، د تاریاتیێ دا نەمینیت.
47
ئەگەر ئێكی گۆتنا من بهیست و ب جهـ نەئینا، ئەز وی داد ناكەم، چنكو ئەز نەهاتیمە جیهانێ داد بكەم، لێ جیهانێ قورتال بكەم.
48
ئەوێ من رەت بكەت و گۆتنێن من قەبیل نەكەت، ئێك یێ هەی وی داد بكەت، ئەو گۆتنا من گۆتی، دێ ل رۆژا دویماهیێ وی داد كەت.
49
چنكو ئەز ژ نك خۆ نە ئاخفتیمە، لێ ئەو بابێ ئەز هنارتیم، وی فەرمانا ل من كری كا دێ چ بێژم و چ ئاخڤم.
50
ئەز دزانم فەرمانا وی ژیانا هەروهەرە. ئەڤجا ئەو ئاخفتنا ئەز دبێژم، ئەز وەسا دبێژم هەروەكو بابی گۆتیە من.»
 1. a. 12‏:3 لیترەكا رۆمایی یا وی سەردەمی، نێزیكی 325 گرامێن ئەڤرۆنە.
 2. b. 12‏:5 ل وی سەردەمی هەر دینارەك، كرێیا رۆژەكێ یا پالەی بوو.
 3. c. 12‏:13 q هۆساننا: د زمانێ عیبرانی دا ب رامانا ‹مە رزگار بكە› دهێت. زەبوور 118‏:25‏-26
 4. d. 12‏:15 q سییۆنا كچ: ئانكو ئورشەلیم. ل فەرهەنگۆكێ بنێڕە سییۆن*.
 5. e. 12‏:15 زەكەریا 9‏:9
 6. f. 12‏:23 ل فەرهەنگۆكێ بنێڕە.
 7. g. 12‏:27 q ڤێ دەمژمێرێ: دەمێ ئازاركێشان و مرنا وی ل سەر خاچێ.
 8. h. 12‏:31 مەبەست پێ ئبلیسە. بنێڕە 14‏:30
 9. i. 12‏:38 ئانكو هێزا خودێ.
 10. j. 12‏:38 ئیشایا 53‏:1
 11. k. 12‏:40 ئیشایا 6‏:10