عیسای گوت
ئەرد و ئەسمان دێ پویچ بن، بەلێ چ جاران پەیڤا من پویچ نابیت.

عیسای بەرسڤا وی دا:
«.... ژ بەر هندێ ئەزێ ژ دایك بوویم، و ژ بەر ڤێ ئەزێ هاتیمە جیهانێ داكو شاهدەیێ
بۆ راستیێ بدەم.هەر كەسێ ژ راستیێ بیت دێ گوهێ خۆ دەتە دەنگێ من.»

په‌رتوکا پیرۆز
عیسا پێیێن شاگردان دشووت 
1
بەری جەژنا دەربازبوونێ، عیسای دزانی كو دەمێ وی هات دا ژ ڤێ جیهانێ بار كەت و بچیتە نك بابی. ئەوی كو حەز ژ كەسێن خۆ یێن ل ڤێ جیهانێ كربوو، ب تەمامی حەز ژ وان كر[a] .
2
شیڤ خوارنێ دەست پێ كربوو، ئبلیسی كربوو د دلێ یەهودایێ كوڕێ شەمعونێ ئەسخەریوتی دا، بێبەختیێ ل عیسای بكەت،
3
عیسای دزانی كو بابی هەمی تشت یێن كرینە د دەستێن وی دا و ئەو ژ نك خودێ یێ دەركەفتی و بۆ خودێ دێ ڤەگەڕیتە ڤە،
4
ژ سەر شیڤێ رابوو و كوركێ خۆ ژ بەر خۆ كر و خاولیەك ل ناڤتەنگا خۆ شداند،
5
پاشی ئاڤ كرە تەشتەكێ و دەست پێ كر پێیێن شاگردان شویشتن و ب وێ خاولیا ل ناڤتەنگا خۆ شداندی زوها كرن.
6
دەمێ گەهشتیە شەمعون پەترۆسی، ئەڤی گۆتێ: «خودان، تۆ پێیێن من دشووی؟»
7
عیسای بەرسڤ دا و گۆتێ: «تۆ نوكە تێناگەهی ئەز چ دكەم، لێ پاشی دێ تێگەهی.»
8
پەترۆسی گۆتێ: «تۆ چ جاران پێیێن من ناشووی!» عیسای بەرسڤا وی دا: «ئەگەر ئەز تە نەشووم، تە چ بەهر ل گەل من نینە!»
9
شەمعون پەترۆسی گۆتێ: «خودان، نە ب تنێ پێیێن من، لێ دەست و سەرێ من ژی!»
10
عیسای گۆتێ: «ئەوێ خۆ شویشتی، ژبلی پێیان نە یێ پێدڤی شویشتنێیە، لێ ئەو هەمی یێ پاقژە. هوین ژی د پاقژن، لێ نە هوین هەمی.»
11
چنكو وی دزانی كی دێ بێبەختیێ لێ كەت، ژ بەر هندێ گۆت: «نە هوین هەمی د پاقژن.»
12
پشتی پێیێن وان شویشتین، كوركێ خۆ كرە بەر خۆ و جارەكا دی ل سەر سفرێ روینشت، پرسیار ژ وان كر: «ئایا هەوە زانی من بۆ هەوە چ كر؟
13
هوین دبێژنە من مامۆستا و خودان، هوین راست دبێژن، چنكو ئەز ئەوم.
14
ئەڤجا ئەگەر ئەز خودان و مامۆستا بم و من پێیێن هەوە شویشتبن، پێدڤیە هوین ژی پێیێن ئێكودوو بشوون.
15
من نموونەیەك نیشا هەوە دا، دا ئەوا من بۆ هەوە كری، هوین ژی وێ بكەن.
16
ب راستی ب راستی دبێژمە هەوە: بەنی ژ خودانێ خۆ مەزنتر نینە، هنارتی ژی ژ وی مەزنتر نینە یێ ئەو هنارتی.
17
ئەگەر هەوە ئەڤ چەندە زانی، خوزیكێن هەوە ئەگەر هوین ب جهـ بینن.
عیسا پێشوەخت بەحس دكەت كو دێ بێبەختی لێ هێتە كرن 
18
ئەز بەحسێ هەوە هەمیان ناكەم، ئەز وان دنیاسم یێن من هەلبژارتین، لێ دڤێت ئەڤ نڤیسارە ب جهـ بهێت:
‹ئەوێ ژ نانێ من خواری،
پەحنیا خۆ ل دژی من راكر.›[b]
19
ئەز نوكە دبێژمە هەوە، بەری روی بدەت، داكو دەمێ روی ددەت، هوین باوەر بكەن كو ئەز ئەوم.
20
ب راستی ب راستی دبێژمە هەوە: ئەوێ وی قەبیل بكەت یێ ئەز دهنێرم، ئەڤە وی ئەز قەبیل كرم و ئەوێ من قەبیل بكەت، ئەوی ئەو قەبیل كر یێ ئەز هنارتیم.»
21
دەمێ عیسای ئەڤ چەندە گۆتی، گەلەك یێ دلتەنگ بوو، وی دیار كر و گۆت: «ب راستی ب راستی دبێژمە هەوە: ئێك ژ هەوە دێ بێبەختیێ ل من كەت.»
22
شاگردان ب مەندەهۆشی ڤە بەرێ خۆ ددا ئێكودوو و وان نەدزانی بەحسێ كێ دكەت.
23
ئێك ژ شاگردان، ئەوێ كو عیسای حەز ژێ دكر، ل بەر سینگێ عیسای پالڤە دابوو[c] .
24
ئەڤجا شەمعون پەترۆسی ئاماژەیەك دایێ كو پرسیار بكەت، كا ئەو بەحسێ كێ دكەت.
25
ئەوی ژی سەرێ خۆ ب سنگێ عیسای ڤەنا و پرسیار ژێ كر: «خودان، ئەو كیە؟»
26
عیسای بەرسڤ دا: «ئەوە یێ ئەز ڤی پاری د سێنیكێ دهەلینم و ددەمێ.» پاشی پاری تێ هەلاند و دا یەهودایێ كوڕێ شەمعونێ ئەسخەریوتی.
27
پشتی وی پاری وەرگرتی، ئبلیس كەفتە دلێ وی. ئەڤجا عیسای گۆتێ: «ئەوا تە ل بەرە بكەی، ب لەز وێ بكە.»
28
كەس ژ ئەوێن ل سەر سفرێ دروینشتی، تێنەگەهشت كا وی بۆچی ئەڤ چەندە گۆتێ.
29
لێ چنكو ئەو بەرپرسێ سندوقكا پارەیان بوو، هندەك ژ وان هزر كر كو عیسا یێ دبێژیتێ: «پێدڤیێن مە یێن جەژنێ بكڕە،» یان تشتەكی بدەتە هەژاران.
30
ئەوی ژی پشتی پاری وەرگرتی، ئێكسەر دەركەفتە ژ دەرڤە. دەم ژی شەڤ بوو.
فەرمانا نوی 
31
دەمێ یەهودا دەركەفتیە ژ دەرڤە، عیسای گۆت: «نوكە كوڕێ مرۆڤ[d] هاتە مەزن كرن و خودێ ژی ل گەل وی هاتە مەزن كرن.
32
ئەڤجا ئەگەر خودێ ل گەل وی هاتە مەزن كرن، خودێ ژی دێ وی ل گەل خۆ مەزن كەت و ئێكسەر دێ وی مەزن كەت.
33
گەلی زاڕۆكان، ئەز دێ ب تنێ بۆ دەمەكێ دی ژی یێ كورت ل گەل هەوە مینم. هوین دێ ل من گەڕیێن، لێ هەروەكو من گۆتیە جوهیان، نوكە دبێژمە هەوە ژی: ئەو جهێ ئەز دچمێ، هوین نەشێن بهێنە وێرێ.
34
ئەز دێ فەرمانەكا نوی ل هەوە كەم: حەز ژ ئێكودوو بكەن. هەروەكو من حەز ژ هەوە كری، دڤێت هوین ژی حەز ژ ئێكودوو بكەن.
35
ب ڤێ چەندێ هەمی دێ زانن كو هوین شاگردێن منن: ئەگەر هوین حەز ژ ئێكودوو بكەن.»
عیسا پێشوەخت بەحسێ ماندەلكرنا پەترۆسی دكەت 
36
ئینا شەمعون پەترۆسی گۆتێ: «خودان، دێ كیڤە چی؟» عیسای بەرسڤا وی دا: «ئەو جهێ ئەز دچمێ، نوكە تۆ نەشێی ل دویڤ من بهێیە وێرێ، لێ پاشی دێ ل دویڤ من هێی.»
37
پەترۆسی گۆتێ: «خودان، بۆچی نوكە ئەز نەشێم ل دویڤ تە بهێم؟ ئەز دێ ژیانا خۆ گۆری تە كەم.»
38
عیسای بەرسڤ دا: «تۆ دێ ژیانا خۆ گۆری من كەی؟ ب راستی ب راستی دبێژمە تە: بەری دیكل بانگ بدەت، تۆ دێ سێ جاران من ماندەل[e] كەی.»
  1. a. 13‏:1 ل یوحەننا 19‏:30 بنێڕە.
  2. b. 13‏:18 دەربڕینەكە مەبەست پێ: دژی من رابوو. زەبوور 41‏:9
  3. c. 13‏:23 شێوازێ روینشتنا جوهیان ل سەر سفرێ پالڤەدان بوو ل سەر كێلەكێ.
  4. d. 13‏:31 ل فەرهەنگۆكێ بنێڕە.
  5. e. 13‏:38 q ماندەل: ئینكار