عیسای گوت
ئەرد و ئەسمان دێ پویچ بن، بەلێ چ جاران پەیڤا من پویچ نابیت.

عیسای بەرسڤا وی دا:
«.... ژ بەر هندێ ئەزێ ژ دایك بوویم، و ژ بەر ڤێ ئەزێ هاتیمە جیهانێ داكو شاهدەیێ
بۆ راستیێ بدەم.هەر كەسێ ژ راستیێ بیت دێ گوهێ خۆ دەتە دەنگێ من.»

په‌رتوکا پیرۆز
عیسایە مێوا راستەقینە 
1
«ئەزم مێوا راستەقینە و بابێ من رەزڤانە.
2
هەر چەقەكێ من یێ بەرهەمی نەدەت، رادكەت. لێ هەر چەقەكێ بەرهەمی بدەت، دكەزێخیت و پاقژ دكەت، دا پتر بەرهەمی بدەت.
3
هوین نوكە ژ بەر وێ پەیڤا من بۆ هەوە گۆتی د پاقژن.
4
د ناڤ من دا بنەجهـ ببن و ئەز د ناڤ هەوە دا. كا چەوا چەق ب خۆ نەشێت بەرهەمی بدەت ئەگەر د مێوێ دا یا بنەجهـ نەبیت، هوین ژی هەروەسا نەشێن ئەگەر د ناڤ من دا د بنەجهـ نەبن.
5
ئەزم مێو و هوین چەقن. ئەوێ د ناڤ من دا یێ بنەجهـ بیت و ئەز د ناڤ وی دا، ئەو دێ بەرهەمەكێ زۆر دەت، چنكو بێی من هوین نەشێن تشتەكی بكەن.
6
هەر كەسێ د ناڤ من دا بنەجهـ نەبیت، وەكو چەقی بۆ ژ دەرڤە دهێتە هاڤێتن، ئەڤجا هشك دبیت و كۆم دكەن، پاشی دهاڤێژنە ناڤ ئاگری و دهێتە سۆتن.
7
ئەگەر هوین د ناڤ من دا بنەجهـ ببن و ئاخفتنێن من د ناڤ هەوە دا بنەجهـ ببن، هەوە چ دڤێت بخوازن، دێ بۆ هەوە ب جهـ هێت.
8
ب ڤێ چەندێ بابێ من دهێتە مەزنكرن: هوین گەلەك بەرهەمی بدەن و ببنە شاگردێن من.
9
كا چەوا بابی حەز ژ من كر، من ژی وەسا حەز ژ هەوە كر. ئەڤجا د ناڤ حەزژێكرنا من دا بنەجهـ ببن.
10
ئەگەر هوین فەرمانێن من ب جهـ بینن، دێ د ناڤ حەزژێكرنا من دا بنەجهـ بن، هەروەكو من فەرمانێن بابێ خۆ ب جهـ ئیناین و د ناڤ حەزژێكرنا وی دا بنەجهـ دبم.
11
من ئەڤ تشتە گۆتنە هەوە، دا دلخۆشیا من د ناڤ هەوە دا بیت و دلخۆشیا هەوە یا تەمام بیت.
12
فەرمانا من ئەڤەیە: هوین حەز ژ ئێكودوو بكەن، هەروەكو من حەز ژ هەوە كری.
13
كەسێ حەزژێكرنەكا ژ ڤێ مەزنتر نینە، كو ئێك ژیانا خۆ گۆری خۆشتڤیێن خۆ بكەت.
14
هوین خۆشتڤیێن منن، ئەگەر هوین فەرمانێن من ب جهـ بینن.
15
ئێدی ئەز نابێژمە هەوە ‹بەنی›، چنكو بەنی نزانیت خودانێ وی چ دكەت. لێ من گۆتە هەوە ‹خۆشتڤی›، چنكو هەر تشتێ من ژ بابێ خۆ بهیستی، من هوین تێگەهاندن.
16
هەوە ئەز هەلنەبژارتم، لێ من هوین هەلبژارتن و دەستنیشان كرن كو هوین بچن بەرهەمی بدەن و بەرهەمێ هەوە بمینیت، داكو هەر تشتێ هوین ب ناڤێ من ژ بابی بخوازن، ئەو بدەتە هەوە.
17
ئەز ڤێ فەرمانێ ل هەوە دكەم: هوین حەز ژ ئێكودوو بكەن.»
كەربا جیهانێ ژ عیسای و شاگردێن وی 
18
«ئەگەر جیهانێ كەرب ژ هەوە ڤەببن، هوین بزانن كو بەری هەوە وێ كەرب ژ من ڤەببوون.
19
ئەگەر هوین ژ جیهانێ بان، دا جیهان وەكو خەلكێ خۆ حەز ژ هەوە كەت. لێ چنكو هوین نە ژ جیهانێنە، بەلكو من هوین ژ جیهانێ هەلبژارتن، لەوما جیهانێ كەرب ژ هەوە ڤەدبن.
20
بیرا خۆ بیننە وێ پەیڤا من گۆتیە هەوە: بەنی ژ خودانێ خۆ مەزنتر نینە[a] . ئەگەر وان ئەز تەپەسەر كربم، دێ هەوە ژی تەپەسەر كەن و ئەگەر وان پەیڤا من ب جهـ ئینابیت، دێ پەیڤا هەوە ژی ب جهـ ئینن.
21
لێ ئەو دێ ڤان هەمی تشتان ژ بەر ناڤێ من ب سەرێ هەوە ئینن، چنكو ئەو وی نانیاسن یێ ئەز هنارتیم.
22
ئەگەر ئەز نەهاتبام و ل گەل وان نەئاخفتبام، دا د بێگونەهـ بن، لێ نوكە وان چ بەهانە بۆ گونەهێن خۆ نینە.
23
ئەوێ كەرب ژ من ڤەببن، وی كەرب ژ بابێ من ژی ڤەدبن.
24
ئەگەر من ئەو كار د ناڤبەرا وان دا نەكربان، یێن ژبلی من كەسێ نەكرین، دا د بێگونەهـ بن، لێ نوكە وان دیتن[b] و كەرب ژ من و ژ بابێ من ژی ڤەبوون.
25
لێ ئەڤ چەندە چێبوو دا ئەو پەیڤا د دەستوورێ وان دا هاتیە نڤیسین، ب جهـ بهێت: ‹وان بێی ئەگەر كەرب ژ من ڤەبوون.›[c]
26
دەمێ ئەو هاریكار[d] دهێت، یێ ئەز دێ ژ نك بابی بۆ هەوە هنێرم، گیانێ راستیێ، ئەوێ ژ نك بابی دەردكەڤیت، دێ بۆ من شاهدەییێ دەت.
27
هوین ژی دێ بۆ من شاهدەییێ دەن، چنكو هەر ژ دەستپێكێ هوین ل گەل من بوون.»
  1. a. 15‏:20 یوحەننا 13‏:16
  2. b. 15‏:24 دبیت ‹وان كار دیتن› یان ژی ‹وان ئەز و بابێ من دیتین.› بنێڕە یوحەننا 14‏:9
  3. c. 15‏:25 زەبوور 35‏:19؛ 69‏:4
  4. d. 15‏:26 q هاریكار: ب یونانی دبێژیت: ‹پاراكلێتۆس› كو مەبەست پێ گیانێ پیرۆزە. ل فەرهەنگۆكێ ل پەیڤا پاراكلێتۆس* بنێڕە.