عیسای گوت
ئەرد و ئەسمان دێ پویچ بن، بەلێ چ جاران پەیڤا من پویچ نابیت.

عیسای بەرسڤا وی دا:
«.... ژ بەر هندێ ئەزێ ژ دایك بوویم، و ژ بەر ڤێ ئەزێ هاتیمە جیهانێ داكو شاهدەیێ
بۆ راستیێ بدەم.هەر كەسێ ژ راستیێ بیت دێ گوهێ خۆ دەتە دەنگێ من.»

په‌رتوکا پیرۆز
1
«من ئەڤ چەندە گۆتە هەوە، دا هوین نەهەلنگڤن.
2
دێ هەوە ژ كنیشتەیان دەرئێخن. دەمەك ژی دێ هێت، تێدا هەر كەسێ هەوە بكوژیت، دێ هزر كەت ئەو یێ خزمەتەكێ پێشكێشی خودێ دكەت.
3
دێ ڤان تشتان كەن، چنكو ئەو نە بابی دنیاسن و نە ژی من دنیاسن.
4
لێ من ئەڤ چەندە بۆ هەوە گۆت، داكو گاڤا ئەو دەم دهێت، ل بیرا هەوە بیت كو من یێ گۆتیە هەوە.
من ئەڤ تشتە ژ دەستپێكێ نەگۆتنە هەوە، چنكو ئەز ل گەل هەوە بووم.
كارێ گیانێ پیرۆز 
5
لێ نوكە ئەز دێ چمە نك وی یێ ئەز هنارتیم، كەس ژ هەوە ژی پرسیارێ ژ من ناكەت: ‹دێ كیڤە چی؟›
6
چنكو من ئەڤ چەندە گۆتنە هەوە، كۆڤانان دلێ هەوە تژی كر.
7
لێ ئەز راستیێ دبێژمە هەوە: بۆ هەوە باشترە كو ئەز بچم، چنكو ئەگەر ئەز نەچم، هاریكار[a] بۆ هەوە ناهێت. لێ ئەگەر ئەز بچم، دێ بۆ هەوە هنێرم.
8
دەمێ ئەو دهێت، دێ شاشبوونا جیهانێ دەربارەی گونەهێ و راستداریێ[b] و دادكرنێ دانیتە بەر رویێ وێ:
9
دەربارەی گونەهێ، چنكو ئەو باوەریێ ب من نائینن.
10
دەربارەی راستداریێ، چنكو ئەز دێ چمە نك بابی و ئێدی هوین من نابینن.
11
دەربارەی دادكرنێ، چنكو سەرۆكێ ڤێ جیهانێ[c] هاتە گونەهباركرن.
12
من گەلەك تشتێن دی ژی یێن هەین كو بۆ هەوە بێژم، لێ نوكە هوین نەشێن خۆ ل بەر بگرن.
13
ئەڤجا دەمێ ئەو، گیانێ راستیێ، هات، دێ هەوە گەهینیتە هەمی راستیێ، چنكو ئەو ژ نك خۆ نائاخڤیت، لێ یا ئەو دبهیسیت، دێ وێ بێژیت و دێ تشتێن هێشتا روی نەداین بۆ هەوە راگەهینیت.
14
ئەو دێ من مەزن كەت، چنكو ئەو دێ ژ من وەرگریت و بۆ هەوە راگەهینیت.
15
هەمیێن كو بابی هەین، یێن منن، لەو من گۆتە هەوە: ئەو دێ ژ من وەرگریت و بۆ هەوە راگەهینیت.
خەمگینیا شاگردان دێ بیتە شادی 
16
پشتی دەمەكێ كورت، ئێدی هوین من نابینن و پشتی هنگی ب دەمەكێ كورت دێ من بیننەڤە.»
17
ئینا هندەك ژ شاگردێن وی گۆتە ئێكودوو: «مەبەستا وی چیە ب ڤێ ئاخفتنا ئەو دبێژیتە مە: ‹پشتی دەمەكێ كورت هوین من نابینن و پشتی هنگی ب دەمەكێ كورت دێ من بیننەڤە،› هەروەسا: ‹چنكو دێ چمە نك بابی›؟»
18
ئەڤجا وان گۆت: «ئەو چ دەمێ كورتە، یێ كو ئەو بەحس ژێ دكەت؟ ئەم تێناگەهین چ دبێژیت.»
19
عیسای زانی كو ئەوان دڤیا پرسیارێ ژێ بكەن، ئینا گۆتە وان: «ئایا دەربارەی وێ چەندێ هوین پرسیارێ ژ ئێكودوو دكەن كو من گۆت: ‹پشتی دەمەكێ كورت هوین من نابینن و پشتی هنگی ب دەمەكێ كورت دێ من بیننەڤە›؟
20
ب راستی ب راستی دبێژمە هەوە: هوین دێ گرین و شینیێ دانن، لێ جیهان دێ شادیێ كەت. هوین دێ خەمگین بن، لێ خەمگینیا هەوە دێ بیتە شادی.
21
دەمێ ژنك دكەڤیتە بەر زاڕۆكبوونێ، تەنگاڤ دبیت، چنكو دەمێ وێ هات. لێ دەمێ وێ زاڕۆك بوو، ئێدی ژ بەر شادیێ، تەنگاڤی ناهێتە بیرا وێ، چنكو مرۆڤەك هاتە جیهانێ.
22
هوین ژی وەسا، نوكە د خەمگینن، لێ ئەز دێ هەوە بینمەڤە و دلێ هەوە دێ شاد بیت و كەس وێ شادیێ ژ هەوە ناستینیت.
23
د وێ رۆژێ دا، هوین پرسیارا چ تشتی ژ من ناكەن. ب راستی ب راستی دبێژمە هەوە: هەر تشتێ هوین ب ناڤێ من ژ بابی بخوازن، دێ دەتە هەوە.
24
تا نوكە هەوە چ تشت ب ناڤێ من نەخواستیە. بخوازن دێ وەرگرن، دا دلخۆشیا هەوە یا تەمام بیت.
عیسای سەركەفتن ل سەر جیهانێ ئینا 
25
من ئەڤ تشتە بۆ هەوە ب نموونەیان گۆتن. دەمەك دێ هێت، ئێدی ئەز بۆ هەوە ب نموونەیان نائاخڤم، لێ دێ ب ئاشكرایی بۆ هەوە بەحسێ بابی كەم.
26
د وێ رۆژێ دا، هوین دێ ب ناڤێ من خوازن. ئەز نابێژمە هەوە كو ئەز دێ بۆ هەوە ژ بابی خوازم،
27
ژ بەر كو باب ب خۆ حەز ژ هەوە دكەت، چنكو هەوە حەز ژ من كر و باوەری ئینا كو ئەز ژ نك خودێ هاتیمە.
28
ئەز ژ نك بابی دەركەفتم و هاتمە جیهانێ، ئەز دێ جیهانێ هێلم و جارەكا دی چمە نك بابی.»
29
ئینا شاگردێن وی گۆتێ: «ئها ئەڤە تۆ ب ئاشكرایی یێ ل گەل مە دئاخڤی، نە ب نموونەیان.
30
نوكە ئەم دزانین تۆ هەمی تشتی دزانی و تۆ نە یێ پێدڤی كەس پرسیارێ ژ تە بكەت. ژ بەر ڤێ چەندێ ئەم باوەریێ دئینین كو تۆ یێ ژ نك خودێ هاتی.»
31
ئینا عیسای بەرسڤا وان دا: «ئایا هوین نوكە باوەریێ دئینن؟
32
ئەڤە دەمەك دێ هێت و نوكە یێ هاتی ژی، كو هوین دێ بەڵاڤ بن، هەر ئێك دێ چیتە مالا خۆ و دێ من ب تنێ هێلن. لێ ئەز نە یێ ب تنێمە، چنكو باب یێ ل گەل من.
33
من ئەڤ تشتە بۆ هەوە گۆتن، دا هەوە ئاشتی د ناڤ من دا هەبیت. د جیهانێ دا هوین دێ د تەنگاڤیێ دا بن. لێ د وێرەك بن: من سەركەفتن ل سەر جیهانێ ئینا.»
  1. a. 16‏:7 q هاریكار: ب یونانی: ‹پاراكلێتۆس›. مەبەست پێ گیانێ پیرۆزە كو گیانێ خودێیە. ل فەرهەنگۆكێ ل پەیڤا پاراكلێتۆس* بنێڕە.
  2. b. 16‏:8 q راستداری: راست و دروستی
  3. c. 16‏:11 مەبەست پێ ئبلیسە. بنێڕە 14‏:30