عیسای گوت
ئەرد و ئەسمان دێ پویچ بن، بەلێ چ جاران پەیڤا من پویچ نابیت.

عیسای بەرسڤا وی دا:
«.... ژ بەر هندێ ئەزێ ژ دایك بوویم، و ژ بەر ڤێ ئەزێ هاتیمە جیهانێ داكو شاهدەیێ
بۆ راستیێ بدەم.هەر كەسێ ژ راستیێ بیت دێ گوهێ خۆ دەتە دەنگێ من.»

په‌رتوکا پیرۆز
داوەتا ل باژێڕێ قانا ل دەڤەرا جەلیل 
1
دوو رۆژان پشتی هنگی داوەتەك ل قانایا جەلیلێ هەبوو و دایكا عیسای ل وێرێ بوو.
2
عیسا و شاگردێن وی ژی بۆ داوەتێ هاتبوونە داخوازكرن.
3
دەمێ شەراب نەمای، دایكا عیسای گۆتە وی: «وان شەراب نەما.»
4
عیسای گۆتە وێ: «خانم، من چ پەیوەندی پێڤە هەیە؟ دەمێ من هێشتا نەهاتیە.»
5
دایكا وی گۆتە خزمەتكاران: «چ دبێژیتە هەوە، هوین وێ بكەن.»
6
شەش جڕنیێن[a] بەری، كو ژ بۆ داب و نەریتێن پاقژكرنێ یێن جوهیان، ل وێرێ بوون، هەر ئێك ژ وان هەشتێ هەتا سەد و بیست لیترێن ئاڤێ[b] دچوونێ.
7
عیسای گۆتە وان: «جڕنیان تژی ئاڤ بكەن.» ئینا وان هند كرێ هەتا دایە د لێڤان را.
8
پاشی گۆتە وان: «نوكە ژێ ببەن و بۆ رێبەرێ مێڤانداریێ پێشكێش بكەن.» وان ژی وە كر.
9
دەمێ رێبەرێ مێڤانداریێ تام كریە وێ ئاڤا بوویە شەراب، وی نەدزانی كا ئەو ژ كیڤە ئینایە، لێ خزمەتكارێن ئاڤ كێشای دزانی، ئینا رێبەرێ مێڤانداریێ گازی زاڤای كر
10
و گۆتێ: «هەمی كەس ل بەراهیێ شەرابا باش پێشكێش دكەن و پشتی مێڤان سەرخۆش دبن، یا ئەرزانتر پێشكێش دكەن، لێ تە شەرابا باش بۆ نوكە یا هەلگرتی!»
11
عیسای ئەڤ تشتە ل قانایا جەلیلێ كر، ئەڤە نیشانا وی یا دەستپێكێ بوو. ئەوی هۆسا مەزناهیا خۆ دیار كر و شاگردێن وی باوەری پێ ئینا.
12
پشتی ڤێ چەندێ، عیسا و دایكا خۆ و برایێن خۆ و شاگردێن خۆ خواركەفتنە باژێڕێ كەفەرناحومێ و چەند رۆژەكان ل وێرێ مان.
عیسا پەرستگەهێ پاقژ دكەت 
13
جەژنا دەربازبوونێ[c] یا جوهیان نێزیك بوو، ئینا عیسا سەركەفتە ئورشەلیمێ.
14
وی د حەوشا پەرستگەهێ دا فرۆشكارێن چێل، پەز و كووتران و پارەگوهۆڕێن روینشتی دیتن،
15
ئینا قامچیەك ژ بەندكان ڤەهاند و هەمی، ل گەل چێل و پەزێن وان، ژ پەرستگەهێ كرنە دەرێ، مێزێن پارەگوهۆڕان ب سەرئێك دا ئینانە خوار و پارەیێن وان بژاڵە كرن،
16
گۆتە كووترفرۆشان: «ئەڤان ژ ڤێرێ راكەن، مالا بابێ من نەكەنە جهێ بازرگانیێ!»
17
هاتە بیرا شاگردێن وی كو یا نڤیسیە: «ئیرەیی[d] ل سەر مالا تە دێ من خۆت.»[e]
18
وی دەمی جوهیان پرسیار ژێ كر: «دێ تۆ چ نیشان نیشا مە دەی، كو تە دەستهەلاتا هەی، بۆ ڤان تشتێن تۆ دكەی؟»
19
عیسای بەرسڤ دا و گۆتە وان: «ئەڤێ پەرستگەهێ بهەڕفینن و د سێ رۆژان دا دێ ئاڤا كەم.»
20
جوهیان گۆت: «ئەڤ پەرستگەهە ب چل و شەش ساڵان هاتیە ئاڤاكرن، ئەرێ تۆ د سێ رۆژان دا دێ ئاڤا كەی؟»
21
لێ ئەوی بەحسێ پەرستگەها لەشێ خۆ دكر.
22
دەمێ ژ ناڤ مریان رابووی، هاتە بیرا شاگردێن وی كو وی ئەڤ ئاخفتنە گۆتبوو، ئینا باوەر ژ نڤیسارێ[f] و ئاخفتنا عیسای گۆتی كر.
دلێ هەر كەسەكی بۆ عیسای یێ ئاشكرایە 
23
دەمێ ل جەژنا دەربازبوونێ، ئەو ل ئورشەلیمێ، گەلەكان باوەری ب ناڤێ وی ئینا، چنكو وان ئەو نیشانێن كرین دیتن.
24
لێ عیسای خۆ ب دەست وان ڤە بەرنەددا، چنكو وی هەمی دنیاسین.
25
ئەو یێ پێدڤی نەبوو كەس بۆ وی دەربارەی مرۆڤان شاهدەییێ بدەت، چنكو ئەوی دزانی كا چ د دلێ مرۆڤان دا هەیە.
  1. a. 2‏:6 q جڕنی: جۆرەكێ ئامانێن ئاڤێیە.
  2. b. 2‏:6 دەقێ یونانی دبێژیت ‹دوو تا سێ مێترێتێس› و هەر مێترێتێسەك نێزیكی چل لیترایە.
  3. c. 2‏:13 ل فەرهەنگۆكێ بنێڕە جەژنا دەربازبوونێ*.
  4. d. 2‏:17 q ئیرە: ب عەرەبی ‹غیرە›.
  5. e. 2‏:17 زەبوور 69‏:9
  6. f. 2‏:22 زەبوور 16‏:10