عیسای گوت
ئەرد و ئەسمان دێ پویچ بن، بەلێ چ جاران پەیڤا من پویچ نابیت.

عیسای بەرسڤا وی دا:
«.... ژ بەر هندێ ئەزێ ژ دایك بوویم، و ژ بەر ڤێ ئەزێ هاتیمە جیهانێ داكو شاهدەیێ
بۆ راستیێ بدەم.هەر كەسێ ژ راستیێ بیت دێ گوهێ خۆ دەتە دەنگێ من.»

په‌رتوکا پیرۆز
ژیانا نوی یا ب مەسیحی 
1
ئەڤجا ئەگەر هوین ل گەل مەسیحی ژ مرنێ هاتینە راكرن، بزاڤێ بۆ تشتێن ل سڵال[a] بكەن، ل وی جهی یێ مەسیح لێ، كو ل دەستێ راستێ یێ خودێ یێ روینشتیە.[b]
2
بلا هزرا هەوە ل سەر تشتێن ل سڵال بیت، نە یێن ل سەر ئەردی.
3
چنكو هوین مرین، ژیانا هەوە ژی ل گەل مەسیحی ل نك خودێ هاتیە هەلگرتن.
4
دەمێ مەسیح، ئەوێ كو ژیانا هەوەیە، دیار دبیت، هنگی هوین ژی دێ ل گەل وی د مەزناهیێ دا دیار بن.
5
ژ بەر هندێ حەزێن خۆ یێن ڤێ جیهانێ بمرینن: دەهمەنپیسی، پویچاتی، گڕ[c] ، حەزێن خراب و چاڤبرساتی كو پووتپەرێسیە[d] ،
6
ژ بەر وان تشتان تۆڕەبوونا خودێ یا ب سەر مرۆڤێن نەگوهدار[e] دا دهێت.
7
هەوە ژی دەمەكی ئەو تشت دكرن، دەمێ هوین د ناڤ وان تشتان دا دژیان.
8
لێ نوكە ڤان هەمی تشتان ژ نك خۆ بهاڤێژن: كەرب، تۆڕەبوون، كین، بوهتان[f] و ئاخفتنێن كرێت ئەوێن ژ دەڤێ هەوە دەردكەڤن.
9
درەوان ل ئێكودوو نەكەن، چنكو هەوە مرۆڤێ كەڤن ب كریارێن وی ڤە ژ بەر خۆ كریە[g]
10
و مرۆڤێ نوی كریە بەر خۆ، ئەوێ دهێتە نویكرن ل گۆر وێنەیێ ئافرێندەرێ خۆ، دا ب دروستی ئافرێندەری بنیاسیت.[h]
11
د وێ نویكرنێ دا چ جوداهی د ناڤبەرا نەجوهی[i] و جوهی، سونەتكری[j] و سونەتنەكری، بەربەر[k] و سكێت[l] ، بەنی و ئازاد دا نینە، لێ مەسیح هەمی تشتە و د ناڤ مە هەمیان دایە.
12
ئەڤجا هوین ئەوێن خودێ ئەو هەلبژارتین و پیرۆز كرین و حەز ژێ دكەت: دلۆڤانی، قەنجی، دەروونبچویكی، دلنەرمی و بێهنفرەهیێ بكەنە بەر خۆ.
13
ل گەل ئێكودوو د بێهنفرەهـ بن،[m] ئەگەر ئێكی گازندە ل سەر ئێكێ دی هەبن، ل ئێكودوو ببورن. هەروەكو خودان ل هەوە بوری، هوین ژی وەسا ل ئێكودوو ببورن.[n]
14
د سەر ڤان هەمیان را، حەزژێكرنێ بكەنە بەر خۆ، كو د كاملیێ دا هەمی تشتان پێكڤە گرێ ددەت.
15
بلا د دلێ هەوە دا ئاشتیا مەسیحی حوكمداریێ بكەت، ئەو ئاشتیا هوین بۆ وێ هاتینە گازیكرن، كو ببنە ئێك لەش، هەروەسا د سوپاسدار ژی بن.
16
بلا پەیڤا مەسیحی ب دەولەمەندیا خۆ د دلێ هەوە دا ئاكنجی ببیت، هوین ژی ب هەمی ئاقلمەندی ئێكودوو فێر بكەن و ئاگەهدار بكەن، زەبووران و سروود و سترانێن روحانی، ب سوپاسداری ژ دلێ خۆ بۆ خودێ بسترن.
17
هەر تشتێ هوین بكەن، ب گۆتن یان كریار، ب ناڤێ خودان عیسای بكەن و ب رێكا وی سوپاسیا خودایێ باب بكەن.[o]
پەیوەندیێن ناڤ مالێ 
18
گەلی ژنان، كا چەوا هەژی خودانیە، هەر ئێك ژ هەوە ملكەچی مێرێ خۆ بیت.[p]
19
گەلی مێران، هەر ئێك ژ هەوە حەز ژ ژنا خۆ بكەت و ل گەل وان د توند نەبن.[q]
20
گەلی زاڕۆكان، د هەمی تشتان دا گوهداریا دایك و بابێن خۆ بكەن، چنكو ئەڤە جهێ رازیبوونا خودانیە.[r]
21
گەلی بابان، زاڕۆكێن خۆ تۆڕە نەكەن، دا بێ ئومێد نەبن.[s]
22
گەلی بەنیان، د هەمی تشتان دا گوهداریا خودانێن خۆ یێن ڤێ جیهانێ بكەن، نە ب وێ خزمەتێ یا ل بەر چاڤان دهێتە كرن، ب تنێ بۆ رازیكرنا مرۆڤان، لێ ب دلساخی و ترسا خودانی گوهداریێ بكەن.
23
هەر تشتەكێ هوین بكەن، وەسا ژ دل بكەن، هەروەكو بۆ خودانی بیت، نە بۆ مرۆڤان،
24
چنكو هوین دزانن دێ پاداشتی كو میراتە ژ خودانی وەرگرن، ژ بەر كو هوین خزمەتا خودان مەسیحی دكەن.
25
لێ یێ نەڕاستیێ بكەت دێ سزایێ نەڕاستیا خۆ وەرگریت و لایەنگری نینە.[t]
 1. a. 3‏:1 ئانكو ئەوێن ل ئەسمانی.
 2. b. 3‏:1 زەبوور 110‏:1
 3. c. 3‏:5 q گڕ: ب عەرەبی ‹شهوة›
 4. d. 3‏:5 q پووتپەرێسی: صەنەمپەرێسی
 5. e. 3‏:6 دەق و دەق: ‹كوڕێن نەگوهداریێ›.
 6. f. 3‏:8 q بوهتان: تاوانباركرنا بێ بنیات
 7. g. 3‏:9 ئەفەسۆس 4‏:22
 8. h. 3‏:10 ئەفەسۆس 4‏:24؛ دەستپێكرن 1‏:26
 9. i. 3‏:11 q نەجوهی: دەقێ رەسەن دبێژیت: ‹یونانی›.
 10. j. 3‏:11 q سونەتكرن: ل وی سەردەمی ب تنێ جوهیان زاڕۆكێن خۆ سونەت دكرن.
 11. k. 3‏:11 q بەربەر: ئەو مللەتن یێن ب زمانێ یونانی نەئاخڤن و ب كەسێن دویر ژ شارستانیێ دهاتنە هژمارتن.
 12. l. 3‏:11 q سكێتی: مللەتەكن، ب هزرا رۆماییان، هۆڤن و گەلەك ژ شارستانیێ د دویرن.
 13. m. 3‏:12‏-13 ئەفەسۆس 4‏:2
 14. n. 3‏:13 ئەفەسۆس 4‏:32
 15. o. 3‏:16‏-17 ئەفەسۆس 5‏:19‏-20
 16. p. 3‏:18 ئەفەسۆس 5‏:22؛ 1 پەترۆس 3‏:1
 17. q. 3‏:19 ئەفەسۆس 5‏:25؛ 1 پەترۆس 3‏:7
 18. r. 3‏:20 ئەفەسۆس 6‏:1
 19. s. 3‏:21 ئەفەسۆس 6‏:4
 20. t. 3‏:22‏-25 ئەفەسۆس 6‏:5‏-8