عیسای گوت
ئەرد و ئەسمان دێ پویچ بن، بەلێ چ جاران پەیڤا من پویچ نابیت.

عیسای بەرسڤا وی دا:
«.... ژ بەر هندێ ئەزێ ژ دایك بوویم، و ژ بەر ڤێ ئەزێ هاتیمە جیهانێ داكو شاهدەیێ
بۆ راستیێ بدەم.هەر كەسێ ژ راستیێ بیت دێ گوهێ خۆ دەتە دەنگێ من.»

په‌رتوکا پیرۆز
ئاخفتنا عیسای ل گەل ژنكەكا سامەری 
1
فەریسیان بهیست كو عیسا ژ یوحەننای پتر مرۆڤان دكەتە شاگرد و تافیركرنێ دكەت،
2
هەر چەندە عیسای ب خۆ تافیركرن نەدكر، لێ شاگردێن وی دكر.
3
دەمێ عیسای ئەڤ چەندە زانی[a] ، دەڤەرا یەهودیایێ هێلا و دیسان قەستا جەلیلێ كرەڤە.
4
پێدڤی ژی بوو ئەو د سامەریایێ را دەرباز ببیت.
5
گەهشتە باژێڕەكێ سامەریایێ دگۆتنێ سوخار، نێزیكی وی ئەردی بوو، ئەوێ یەعقوبی دایە كوڕێ خۆ یوسڤی،
6
بیرا یەعقوبی ژی ل وێرێ بوو. عیسا ژ رێڤنگیێ وەستیا بوو، ئینا ل سەر لێڤا بیرێ روینشت، دەمژمێر نێزیكی دوازدەی نیڤرۆ بوو.
7
ژنكەكا سامەری هات دا ئاڤێ ببەت. عیسای گۆتێ: «كا هندەك ئاڤێ بدە من، دا ڤەخۆم.»
8
شاگردێن وی چووبوونە باژێڕی، دا خوارنێ بكڕن.
9
ئینا ژنكا سامەری گۆتێ: «چەوا تۆ داخوازا ئاڤێ ژ من دكەی؟ تۆ جوهی و ئەز ژنكەكا سامەریمە.» چنكو جوهی تێكهەلیا سامەریان ناكەن.
10
عیسای بەرسڤا وێ دا و گۆتێ: «ئەگەر تە دانا خودێ زانیبا و ئەگەر تە زانیبا كا كیە دبێژیتە تە: ‹ئاڤێ بدە من،› تۆ دا ژێ داخواز كەی و ئەو دا ئاڤا ژیانێ دەتە تە.»
11
ژنكێ گۆتێ: «ئەزبەنی، تە چ ئامان نینن و بیر یا كویرە. ئەڤجا تۆ دێ وێ ئاڤا ژیانێ ژ كیڤە ئینی؟
12
ما تۆ ژ بابێ مە یەعقوبی، ئەوێ ئەڤ بیرە دایە مە، مەزنتری؟ ئەوا وی ب خۆ و كوڕێن وی و كەوالێن وی ئاڤ ژێ ڤەخواری.»
13
عیسای بەرسڤ دا و گۆتێ: «هەر كەسێ ژ ڤێ ئاڤێ ڤەخۆت دێ تێهنی بیتەڤە،
14
لێ ئەوێ ژ وێ ئاڤا ئەز ددەمێ ڤەخۆت، ئەو چ جاران تێهنی نابیت. ئەو ئاڤا ئەز ددەمێ، د وی دا دێ بیتە كانیەكا ئاڤێ، كو بزێت و ژیانا هەروهەر بدەت.»
15
ئینا ژنكێ گۆتێ: «ئەزبەنی، وێ ئاڤێ بدە من، داكو تێهنی نەبم و ئێدی نەهێمە ڤێرێ داكو ئاڤێ بكێشم.»
16
عیسای گۆتێ: «هەڕە و گازی هەڤژینێ خۆ بكە و ڤەگەڕە ڤێرێ.»
17
ژنكێ بەرسڤ دا و گۆت: «من هەڤژین نینە.» ئینا عیسای گۆتێ: «تە راست گۆت دەمێ تە گۆتی: ‹من هەڤژین نینە.›
18
چنكو تە پێنج هەڤژین هەبوون، ئەوێ نوكە تە هەی، نە هەڤژینێ تەیە. تە ئەڤە راست گۆت.»
19
ژنكێ گۆتێ: «ئەزبەنی، ئەز یا دبینم كو تۆ پێغەمبەری!
20
بابكالێن مە ل ڤی چیای پەرستن دكر و هوین دبێژن، جهێ كو پێدڤیە مرۆڤ پەرستنێ لێ بكەت، ل ئورشەلیمێیە.»
21
ئینا عیسای گۆتێ: «باوەر ژ من بكە خانم، دەمەك دێ هێت، كو هوین دێ بابی[b] پەرێسن، لێ نە ل ڤی چیای و نە ل ئورشەلیمێ.
22
هوین[c] وی دپەرێسن، یێ هوین نەنیاسن، لێ ئەم[d] وی دپەرێسین، یێ ئەم دنیاسین، چنكو قورتالبوون ژ نك جوهیان دهێت.
23
لێ دێ دەمەك هێت، كو نوكەیە، پەرستڤانێن راستەقینە ب گیان و راستیێ، بابی دپەرێسن، چنكو باب ل وان دگەڕیێت، یێن هۆسا وی دپەرێسن.
24
خودێ گیانە و پێدڤیە ئەوێن وی دپەرێسن، ب گیان و راستیێ پەرستنێ بكەن.»
25
ژنكێ گۆتێ: «ئەز دزانم كو مەسیح[e] »، ئەوێ دبێژنێ یێ زەیتكری[f] ، «دێ هێت. دەمێ ئەو بهێت، دێ بۆ مە هەمی تشتان دیار كەت.»
26
عیسای گۆتێ: «ئەز ئەوم، ئەوێ كو ل گەل تە دئاخڤیت.»
27
هنگی شاگرد گەهشتن و گوهشین دەمێ وان دیتی ئەو یێ ل گەل ژنكەكێ دئاخڤیت. لێ كەسێ ژ وان نەگۆت: «تە چ ژێ دڤێت؟» یان «بۆچی تۆ ل گەل وێ دئاخڤی؟»
28
ئینا ژنكێ جەڕكێ خۆ هێلا و ڤەگەڕیا باژێڕی و گۆتە خەلكی:
29
«وەرن، مرۆڤەكی ببینن كو هەمی ئەو تشتێن من كرین، گۆتنە من. ئایا چێدبیت ئەو مەسیح بیت؟»
30
ئەڤجا ژ باژێڕی دەركەفتن و هاتنە نك وی.
31
د وی دەمی دا، شاگردان هیڤی ژێ دكرن و دگۆتنێ: «رابی[g] ، تشتەكی بخۆ!»
32
لێ گۆتە وان: «من خوارنەكا هەی ئەز بخۆم، كو هوین نزانن چیە!»
33
ئینا شاگردان گۆتە ئێكودوو: «ئەرێ كەسەكی تشتەكێ خوارنێ بۆ ئینایە؟»
34
عیسای گۆتە وان: «خوارنا من ئەوە كو ئەز ب حەزا وی بكەم یێ ئەز هنارتیم و كارێ وی ب دویماهی بینم.
35
ما هوین نابێژن: ‹هێشتا چوار هەیڤ بۆ دروینێ یێن ماین›؟ ئەڤە ئەز دبێژمە هەوە: چاڤێن خۆ ڤەكەن و ببینن كو زەڤیێن زەر بووین و دەمێ دروینا وان یێ هاتی!
36
پالەیێ دروینێ ژی یێ كرێیا خۆ وەردگریت و بۆ ژیانا هەروهەر یێ بەرهەمی كۆم دكەت، دا تۆڤچین و پالەیێ دروینێ پێكڤە دلخۆش ببن.
37
ل ڤێرێ ئەو گۆتن راستە یا دبێژیت: ‹ئێك دچینیت و ئێكێ دی ددرویت.›
38
من هوین هنارتن، دا وی بدروین یێ هوین پێڤە نەوەستیاین. هندەكێن دی یێن وەستیاین و هوین بەرهەمێ وەستیانا وان دچنن.»
گەلەك ژ سامەریان باوەریێ دئینن 
39
گەلەك ژ سامەریێن وی باژێڕی، باوەری پێ ئینا، ژ بەر ئاخفتنا وێ ژنكێ، یا شاهدەیی ددا، كو: «وی هەمی ئەو تشتێن من كرین، گۆتنە من.»
40
دەمێ سامەری هاتینە نك وی، داخواز ژێ كر كو ل نك وان بمینیت. ئەو ژی دوو رۆژان ما ل وێرێ.
41
گەلەكێن دی ژ بەر ئاخفتنا وی، باوەری پێ ئینا
42
و گۆتنە ژنكێ: «ئێدی نە ژ بەر ئاخفتنا تە، ئەم باوەریێ دئینین، لێ چنكو مە ب خۆ بهیست و ئەم دزانین كو ب راستی ئەڤە قورتالكەرێ جیهانێیە.»
ساخكرنا كوڕێ كاربدەستێ پاشای 
43
پشتی وان هەردوو رۆژان، ژ وێرێ چوو جەلیلێ.
44
عیسای ب خۆ شاهدەیی دابوو، كو پێغەمبەرەكی د باژێڕێ خۆ دا رێز نینە.
45
دەمێ گەهشتیە جەلیلێ، خەلكێ وێ پێشوازی لێ كر، چنكو هەر تشتێ وی ل جەژنا دەربازبوونێ ل ئورشەلیمێ كری، وان دیتبوو، ژ بەر كو ئەو ژی هاتبوونە جەژنێ.
46
عیسا جارەكا دی هاتە قانایا جەلیلێ، ئەو جهێ ئاڤ لێ كریە شەراب. ل وێرێ كاربدەستەكێ پاشای هەبوو، كوڕێ وی ل كەفەرناحومێ یێ نەساخ بوو.
47
دەمێ بهیستی كو عیسا ژ یەهودیایێ یێ هاتیە جەلیل، چوو نك و هیڤی ژێ كرن، كو خواركەڤیتە كەفەرناحوم و كوڕێ وی ساخ بكەت، چنكو ل بەر مرنێ بوو.
48
وی دەمی عیسای گۆتێ: «هوین باوەریێ نائینن تا هوین نیشانان و مەندەهۆشیان نەبینن.»
49
كاربدەستێ پاشای گۆتێ: «ئەزبەنی، بەری زاڕۆكێ من بمریت، وەرە!»
50
عیسای بەرسڤا وی دا: «هەڕە، كوڕێ تە یێ ساخە.» ئەڤجا زەڵامی باوەر ژ وێ ئاخفتنێ كر یا عیسای گۆتیێ و چوو.
51
دەمێ ئەو ب رێ دچوو، هندەك بەنیێن وی گەهشتنێ و گۆتنێ كو كوڕێ وی یێ ساخە.
52
ئینا پرسیار ژ وان كر: «كیژ دەمژمێرێ، باشبوونا وی دەست پێ كریە؟» ئەوان گۆتێ: «دوهی دەمژمێر ئێكی پشتی نیڤرۆ، تایێ ئەو بەردا.»
53
هنگی بابێ كوڕكی زانی، كو ئەو دەمژمێر بوو، یا عیسای گۆتیێ: «كوڕێ تە یێ ساخە.» ئەڤجا وی و خەلكێ مالا وی هەمیان باوەری پێ ئینا.
54
ئەڤە نیشانا دوویێ بوو عیسای كری، پشتی دەركەفتنا وی ژ یەهودیایێ بۆ جەلیل.
  1. a. 4‏:3 د زمانێ یونانی دا رستەیا ‹دەمێ عیسای زانی› ل دەستپێكا ئایەتا ئێكێیە.
  2. b. 4‏:21 ئانكو خودێ
  3. c. 4‏:22 مەبەست پێ خەلكێ سامەریێیە.
  4. d. 4‏:22 مەبەست پێ جوهینە.
  5. e. 4‏:25 ب یونانی ‹مەسیا›یە.
  6. f. 4‏:25 ل فەرهەنگۆكێ بنێڕە.
  7. g. 4‏:31 ئانكو مامۆستا