عیسای گوت
ئەرد و ئەسمان دێ پویچ بن، بەلێ چ جاران پەیڤا من پویچ نابیت.

عیسای بەرسڤا وی دا:
«.... ژ بەر هندێ ئەزێ ژ دایك بوویم، و ژ بەر ڤێ ئەزێ هاتیمە جیهانێ داكو شاهدەیێ
بۆ راستیێ بدەم.هەر كەسێ ژ راستیێ بیت دێ گوهێ خۆ دەتە دەنگێ من.»

په‌رتوکا پیرۆز
ژن بەردان 
1
پشتی عیسای ئەڤ ئاخفتنە ب دویماهی ئیناین، ژ جەلیلێ دەركەفت و چوو دەڤەرا یەهودیایێ، ئەوا دكەڤیتە لایێ دی یێ رویبارێ ئوردن[a] .
2
گەلەك جەماوەر ب دویڤ كەفتن و نەساخێن وان ل وێرێ ساخ كرن.
3
هندەك فەریسی هاتنە نك عیسای، داكو تاقی بكەن، ژێ پرسین: «ئەرێ رەوایە زەڵام ژ بەر هەر ئەگەرەكێ هەبیت، ژنا خۆ بەردەت؟»
4
وی بەرسڤ دا و گۆت: «ئەرێ ما هەوە نەخواندیە، كو ئافرێندەری ‹ژ دەستپێكێ مرۆڤ نێر و مێ یێن داین› [b] ؟
5
و گۆت: ژ بەر ڤێ چەندێ زەڵام دێ دایك و بابێن خۆ هێلیت و ب ژنا خۆ ڤە نویسیێت و دێ هەردوو بنە ئێك لەش،[c]
6
هۆسا ئێدی ئەو نە دوونە، لێ ئێك لەشن. ئەڤجا ئەوێن خودێ ئەو كرینە ئێك، بلا مرۆڤ ژێكڤە نەكەت.»
7
ژێ پرسین: «لێ بۆچی مووسای فەرمان دابوو كو مێر بەلگەنامەیا بەردانێ بدەتە ژنا خۆ، دەمێ وێ بەرددەت؟»[d]
8
عیسای بەرسڤا وان دا: «ژ بەر سەرهشكیا هەوە مووسای هێلا هوین ژنێن خۆ بەردەن، لێ ل دەستپێكێ هۆسا نەبوو
9
و ئەز دبێژمە هەوە: هەر كەسێ ژبلی ئەگەرێ دەهمەنپیسیێ ژنا خۆ بەردەت و بۆ خۆ ئێكا دی بینیت، ئەو دەهمەنپیسیێ دكەت.»
10
ئینا شاگردێن وی گۆتێ: «ئەگەر كاودانێ مێری ل گەل ژنێ یێ هۆسا بیت، باشترە ژنێ نەئینیت.»
11
عیسای بەرسڤا وان دا: «هەمی كەس نەشێن ڤێ گۆتنێ قەبیل بكەن، ژبلی یێن بۆ هاتیە دان.
12
چنكو هندەك ژ زكماكی د خەساندینە و هندەك ژی ژ لایێ خەلكی ڤە هاتینە خەساندن و یێن دی ژ بەر پاشایەتیا ئەسمانان خۆ خەساندیە. ئەڤجا یێ بشێت ڤێ چەندێ قەبیل بكەت، بلا قەبیل بكەت.»
عیسا زاڕۆكان بەرەكەتدار دكەت 
13
پشتی هنگی هندەك زاڕۆك ئینانە نك عیسای، دا دەستێن خۆ بدانیتە سەر وان و نڤێژێ بكەت، شاگردان ژی ل وان حەیتاند.
14
لێ عیسای گۆت: «بهێلن زاڕۆك بهێنە نك من و رێ لێ نەگرن، چنكو پاشایەتیا ئەسمانان بۆ یێن وەكو وانە.»
15
وی دەستێن خۆ دانانە سەر وان و ژ وێرێ چوو.
گەنجێ دەولەمەند 
16
پاشی وەسا چێبوو ئێك ب نك عیسای ڤە هات و گۆتێ: «مامۆستا، چ چاكی بكەم دا ژیانا هەروهەر ب دەست خۆ ڤە بینم؟»
17
عیسای بەرسڤا وی دا: «بۆچی تۆ دەربارەی چاكیێ پرسیارا من دكەی؟ ب تنێ ئێكێ هەی یێ چاكە. لێ ئەگەر تە بڤێت تۆ بچیە د ژیانێ دا، فەرمانان ب جهـ بینە.»
18
وی گۆتێ: «كیژ فەرمانان؟» عیسای بەرسڤ دا: « ‹كوشتنێ نەكە، دەهمەنپیسیێ نەكە، دزیێ نەكە، شاهدەییا ب درەو نەدە،
19
رێزێ ل دایك و بابێن خۆ بگرە›[e] و ‹حەز ژ نێزیكێ خۆ بكە، وەك چەوا تۆ حەز ژ خۆ دكەی›[f]
20
گەنجی گۆتێ: «من ئەڤە هەمی ب جهـ ئیناینە. ئێدی چ یێ ژ من كێمە؟»
21
عیسای گۆتە وی: «ئەگەر تە بڤێت تۆ یێ كامل بی، هەڕە تشتێن خۆ بفرۆشە و بدە هەژاران، دێ تە گەنجینەیەك ل ئەسمانان هەبیت، پاشی وەرە ب دویڤ من بكەڤە.»
22
دەمێ گەنجی ئەڤ ئاخفتنە بهیستی، چوو یێ خەمبار، چنكو ئەو خودان سامانەكێ مەزن بوو.
23
ئینا عیسای گۆتە شاگردێن خۆ: «راستیە دبێژمە هەوە: زەحمەتە مرۆڤێ دەولەمەند بچیتە د پاشایەتیا ئەسمانان دا.
24
دیسان دبێژمە هەوە: چوونا حێشترێ د كونا دەرزیكێ را ب ساناهیترە ژ ب ژۆركەفتنا دەولەمەندەكی بۆ پاشایەتیا خودێ.»
25
دەمێ شاگردان ئەڤ تشتە بهیستی، گەلەك حێبەتی بوون و گۆتن: «ئەڤجا كی دشێت قورتال ببیت؟»
26
عیسای بەرێ خۆ دا وان و گۆت: «ئەڤە ل نك مرۆڤان مەحالە، لێ ل نك خودێ، هەمی تشت د شیان دانە.»
27
وی دەمی پەترۆسی لێ ڤەگێڕا و گۆت: «ئەڤە مە هەمی تشت یێن هێلاین و ئەم یێ ب دویڤ تە كەفتین. ئەڤجا بۆ مە دێ چ هەبیت؟»
28
عیسای بەرسڤا وان دا: «ب راستی دبێژمە هەوە: د نویكرنێ دا، دەمێ كوڕێ مرۆڤ ل سەر تەختێ مەزناهیا خۆ دروینیت، هوین ئەوێن ب دویڤ من كەفتین، دێ ل سەر دوازدە تەختان روینن و دادوەریێ ل سەر هەر دوازدە هۆزێن ئیسرائیل كەن.
29
هەر كەسێ خانی، یان برا، یان خویشك، یان باب، یان دایك، یان زاڕۆك یان زەڤی ژ پێخەمەت ناڤێ من هێلا بیت، دێ سەد جاركی هندێ وەرگریت و دێ ژیانا هەروهەر ب میرات وەرگریت.
30
لێ گەلەكێن پێشیێ دێ بنە یێن پاشیێ و گەلەكێن پاشیێ دێ بنە یێن پێشیێ.»
  1. a. 19‏:1 رویبارێ ئوردن دكەڤیتە رۆژهەلاتێ ئورشەلیمێ و ‹لایێ دی یێ رویبارێ ئوردن› رۆژهەلاتێ رویباریە.
  2. b. 19‏:4 دەستپێكرن 1‏:27
  3. c. 19‏:5 دەستپێكرن 2‏:24
  4. d. 19‏:7 گۆتارا مووسای 24‏:1
  5. e. 19‏:19 دەركەفتن 20‏:12‏-16؛ گۆتارا مووسای 5‏:16‏-20
  6. f. 19‏:19 پەرستن و پیرۆزی 19‏:18