عیسای گوت
ئەرد و ئەسمان دێ پویچ بن، بەلێ چ جاران پەیڤا من پویچ نابیت.

عیسای بەرسڤا وی دا:
«.... ژ بەر هندێ ئەزێ ژ دایك بوویم، و ژ بەر ڤێ ئەزێ هاتیمە جیهانێ داكو شاهدەیێ
بۆ راستیێ بدەم.هەر كەسێ ژ راستیێ بیت دێ گوهێ خۆ دەتە دەنگێ من.»

په‌رتوکا پیرۆز
ژن ئینان و ژن بەردان 
1
ژ وێرێ رابوو و هاتە دەڤەرا یەهودیایێ و ئەو ئەردێ ل لایێ دی یێ رویبارێ ئوردن[a] . ئینا جارەكا دی جەماوەر لێ خڕڤەبوو، وی وەكو هەر جار، دەست ب فێركرنا وان كر.
2
هندەك فەریسی هاتنە نك و پرسیار ژێ كرن، دا تاقی بكەن: «ئەرێ رەوایە زەڵام ژنا خۆ بەردەت؟»
3
بەرسڤا وان دا: «ما مووسای ب چ فەرمان ل هەوە كریە؟»
4
ئینا گۆتن: «مووسای دەستویری دا كو مێر بەلگەنامەیا بەردانێ بنڤیسیت و ژنا خۆ بەردەت.»[b]
5
عیسای بەرسڤا وان دا: «ژ بەر سەرهشكیا هەوە مووسای ئەڤ فەرمانە بۆ هەوە نڤیسی.
6
لێ ژ دەستپێكا ئافراندنێ ‹خودێ مرۆڤ نێر و مێ یێن داین.›[c]
7
‹ژ بەر ڤێ چەندێ زەڵام دێ دایك و بابێن خۆ هێلیت و ب ژنا خۆ ڤە نویسیێت
8
و دێ هەردوو بنە ئێك لەش›،[d] هۆسا ئێدی ئەو نە دوونە، لێ ئێك لەشن.
9
ئەڤجا ئەوێن خودێ ئەو كرینە ئێك، بلا مرۆڤ ژێكڤە نەكەت.»
10
پاشی ل مال ژی شاگردێن وی دەربارەی ڤێ چەندێ پرسیار ژێ كرن.
11
ئینا گۆتە وان: «هەر كەسێ ژنا خۆ بەردەت و ئێكا دی بینیت، ئەو د دەرهەقا ژنا خۆ دا دەهمەنپیسیێ دكەت
12
و ئەگەر ژنێ زەڵامێ خۆ هێلا و شوی ب ئێكێ دی كر، ئەو دەهمەنپیسیێ دكەت!»
عیسا زاڕۆكان بەرەكەتدار دكەت 
13
هندەكان زاڕۆك ئینانە نك دا دەستێ خۆ بدانیتە سەر وان، شاگردان ژی ل وان حەیتاند.
14
لێ دەمێ عیسای ئەڤ چەندە دیتی، تۆڕە بوو و گۆتە وان: «بهێلن زاڕۆك بهێنە نك من و رێ لێ نەگرن، چنكو پاشایەتیا خودێ بۆ یێن وەكو وانە.
15
ب راستی دبێژمە هەوە: هەر كەسێ وەكو زاڕۆكەكی پاشایەتیا خودێ قەبیل نەكەت، ئەو ناچیتە د وێ دا.»
16
پاشی زاڕۆك هەمبێز كرن و دەستێن خۆ دانانە سەر وان و بەرەكەتدار كرن.
گەنجێ دەولەمەند 
17
پشتی ب رێ كەفتی، زەڵامەك ب لەز گەهشتێ و كەفتە سەر چۆكان و پرسیار ژێ كر: «مامۆستایێ چاك، ئەز چ بكەم دا ببمە میراتگرێ ژیانا هەروهەر؟»
18
عیسای گۆتێ: «بۆچی تۆ دبێژیە من چاك؟ كەسێ چاك نینە ژبلی ئێكی، ئەو ژی خودێیە.
19
تۆ فەرمانان دزانی: ‹كوشتنێ نەكە، دەهمەنپیسیێ نەكە، دزیێ نەكە و شاهدەییا ب درەو نەدە›، مافێ كەسێ نەخۆ، ‹رێزێ ل دایك و بابێن خۆ بگرە.›»[e]
20
ئینا زەڵامی بەرسڤا وی دا و گۆت: «مامۆستا، من هەر ژ لاوینیا خۆ ئەڤە هەمی ب جهـ ئیناینە.»
21
عیسای سەحكرێ و حەز ژێ كر و گۆتێ: «تشتەك ب تنێ یێ ژ تە كێمە: هەڕە هەمی تشتێ تە هەی بفرۆشە و بدە هەژاران، دێ تە گەنجینەیەك ل ئەسمانی هەبیت. پاشی وەرە ب دویڤ من بكەڤە.»
22
لێ ئەو ب ڤێ گۆتنێ دلگران بوو و چوو یێ خەمبار، چنكو ئەو خودان سامانەكێ مەزن بوو.
23
عیسای بەرێ خۆ دا دەوروبەرێن خۆ و گۆتە شاگردێن خۆ: «چەند یا ب زەحمەتە دەولەمەند بچنە د پاشایەتیا خودێ دا!»
24
شاگرد ژ گۆتنا وی گوهشین، لێ عیسای جارەكا دی گۆتە وان: «لاوێن من، ب ژۆركەفتنا پاشایەتیا خودێ، چەند یا ب زەحمەتە!
25
چوونا حێشترێ د كونا دەرزیكێ را ب ساناهیترە ژ ب ژۆركەفتنا دەولەمەندەكی بۆ پاشایەتیا خودێ.»
26
هندی بێژی ئەو حێبەتی بوون و گۆتنە ئێكودوو: «ئەڤجا كی دشێت قورتال ببیت؟»
27
عیسای بەرێ خۆ دا وان و گۆت: «ئەڤە ل نك مرۆڤان مەحالە، لێ نە ل نك خودێ، چنكو ل نك خودێ هەمی تشت د شیان دانە.»
28
ئینا پەترۆسی گۆتێ: «ئەڤە مە هەمی تشت یێن هێلاین و ئەم یێ ب دویڤ تە كەفتین.»
29
عیسای بەرسڤ دا: «راستیێ دبێژمە هەوە: هەر كەسێ ژ پێخەمەت من و مزگینیێ خانی، یان برا، یان خویشك، یان دایك، یان باب، یان هەڤژین، یان زاڕۆك یان زەڤی هێلا بیت،
30
دێ سەد جاركی بەرامبەری ڤان مال، خویشك، برا، دایك، زاڕۆك و زەڤیان، ل گەل تەپەسەریان، ل ڤێ جیهانێ هەر ب دەست ڤە ئینیت و دێ د سەردەمێ داهاتی ژی دا، ژیانا هەروهەر وەرگریت.
31
لێ گەلەكێن پێشیێ دێ بنە یێن پاشیێ و گەلەكێن پاشیێ دێ بنە یێن پێشیێ.»
عیسا بۆ جارا سێیێ بەحسێ مرن و رابوونا خۆ دكەت 
32
ئەو بەرەڤ ئورشەلیمێ ب سەر دكەفتن، عیسا ل پێشیا وان بوو. شاگرد د مەندەهۆش بوون و ئەوێن ب دویڤ كەفتین، د ترسیای بوون. جارەكا دی ئەو دوازدە شاگرد ڤەدەر كرن و دەربارەی ئەوا دێ ب سەرێ وی هێت ئاگەهدار كرن
33
و گۆت: «ئەڤە ئەم یێ بەرەڤ ئورشەلیمێ ب سەر دكەڤین، دێ كوڕێ مرۆڤ رادەستی سەرۆكێن كاهنان و مامۆستایێن دەستووری هێتە كرن و ئەو دێ حوكمێ مرنێ ل سەر دانن و دێ وی رادەستی نەجوهیان كەن.
34
نەجوهی ژی دێ تڕانەیان پێ كەن و تف كەنێ و قامچی دەن و كوژن. پشتی سێ رۆژان دێ رابیتەڤە.»
داخوازا یەعقوبی و یوحەننای 
35
ل وی دەمی یەعقوب و یوحەننایێ كوڕێن زەبەدی هاتنە نك و گۆتنێ: «مامۆستا، ئەم حەز دكەین هەر تشتەكێ ژ تە بخوازین، تۆ بۆ مە بكەی.»
36
گۆتە وان: «هەوە چ دڤێت ئەز بۆ هەوە بكەم؟»
37
وان بەرسڤ دا: «دەمێ مەزناهیا تە یا ب روومەت دهێت، دەستویریێ بدە مە، ئێك ژ مە ل دەستێ راستێ یێ كورسیكا تە روینیت و یێ دی ل دەستێ چەپێ.»
38
عیسای گۆتە وان: «هوین نزانن كا هوین چ دخوازن. ما هوین دشێن ژ وێ پەرداغێ ڤەخۆن یا ئەز دێ ژێ ڤەخۆم، یان ب وێ تافیركرنێ بهێنە تافیركرن یا ئەز دێ پێ هێمە تافیركرن؟»
39
وان بەرسڤا وی دا: «ئەم دشێین.» عیسای گۆتە وان: «بەلێ، ئەو پەرداغا ئەز دێ ژێ ڤەخۆم، هوین دێ ژێ ڤەخۆن و ئەو تافیركرنا ئەز دێ پێ هێمە تافیركرن، هوین دێ پێ هێنە تافیركرن.
40
لێ دەستویریا روینشتنێ ل لایێ منێ راستێ یان یێ چەپێ نە د دەستێ من دایە بدەم، لێ ب تنێ بۆ وانە یێن بۆ وان هاتیە ئامادە كرن.»
41
دەمێ هەر دەهـ شاگردێن دی ئەڤ تشتە بهیستی، ژ یەعقوب و یوحەننای دلگران بوون.
42
لێ عیسای گازی وان هەمیان كر و گۆتە وان: «هوین دزانن ئەوێن ب سەرۆكێن مللەتان دهێنە نیاسین زاڵدەستیێ ل وان دكەن و مەزنێن وان ژی دەستهەلاتداریێ ل سەر دكەن،
43
لێ د ناڤ هەوە دا وەسا نابیت. ئەوێ حەز بكەت د ناڤ هەوە دا یێ مەزن بیت، دڤێت ببیتە خزمەتكارێ هەوە
44
و ئەوێ حەز بكەت د ناڤ هەوە دا یێ پێشیێ بیت، دڤێت ببیتە بەنیێ هەمیان.
45
چنكو خۆ كوڕێ مرۆڤ ژی نەهاتیە داكو خزمەتا وی بهێتە كرن، لێ دا ئەو خزمەتێ بكەت و خۆ ژ پێش گەلەكان ڤە گۆری بكەت.»
ساخبوونا بارتیماوسێ كۆرە 
46
ئەو گەهشتنە ئەریحا. دەمێ ئەو ژ ئەریحا دەردكەفت ل گەل شاگردێن خۆ و جەماوەرەكێ مەزن، بارتیماوس كوڕێ تیماوسی، خوازۆكەكێ كۆرە بوو، ل رەخێ رێكێ یێ روینشتی بوو.
47
دەمێ گوهـ لێ بووی كو ئەو عیسایێ ناسیرەییە، كرە هەوار و گۆت: «عیسایێ كوڕێ داوودی، دلۆڤانیێ ب من ببە!»
48
گەلەكان ئەو پاشڤە بر دا بێدەنگ ببیت، لێ ئەوی گەلەك پتر كرە هەوار: «كوڕێ داوودی، دلۆڤانیێ ب من ببە!»
49
ئینا عیسا راوەستیا و گۆت: «گازی كەنێ.» گازی كرنە كۆرەی و گۆتنێ: «پشتڕاست بە و رابە! ئەوێ گازی تە دكەت.»
50
ئەوی ژی كراسێ خۆ هاڤێت و ب لەز رابوو و هاتە نك عیسای.
51
ئینا عیسای گۆتێ: «تە چ دڤێت ئەز بۆ تە بكەم؟» یێ كۆرە گۆت: «مامۆستا، بیناهیێ بكەم.»
52
ئینا عیسای گۆتێ: «هەڕە، باوەریا تە تۆ ساخ كری.» د جهـ دا بیناهی كر و ل دویڤ عیسای كەفتە رێكێ.
  1. a. 10‏:1 رویبارێ ئوردن دكەڤیتە رۆژهەلاتێ ئورشەلیمێ و ‹لایێ دی یێ رویبارێ ئوردن› رۆژهەلاتێ رویباریە.
  2. b. 10‏:4 گۆتارا مووسای 24‏:1‏-3
  3. c. 10‏:6 دەستپێكرن 1‏:27؛ 5‏:2
  4. d. 10‏:8 دەستپێكرن 2‏:24
  5. e. 10‏:19 دەركەفتن 20‏:12‏-16؛ گۆتارا مووسای 5‏:16‏-20؛هەروەسا ل فەرهەنگۆكێ بنێڕە دەهـ فەرمان*.