عیسای گوت
ئەرد و ئەسمان دێ پویچ بن، بەلێ چ جاران پەیڤا من پویچ نابیت.

عیسای بەرسڤا وی دا:
«.... ژ بەر هندێ ئەزێ ژ دایك بوویم، و ژ بەر ڤێ ئەزێ هاتیمە جیهانێ داكو شاهدەیێ
بۆ راستیێ بدەم.هەر كەسێ ژ راستیێ بیت دێ گوهێ خۆ دەتە دەنگێ من.»

په‌رتوکا پیرۆز
ئاخفتنا عیسای ل گەل نیكودیمۆسی 
1
كەسەكێ فەریسی هەبوو، ناڤێ وی نیكودیمۆس بوو، ئەو ئێك ژ سەرۆكێن جوهیان بوو.
2
ئەڤە ب شەڤێ هاتە نك عیسای و گۆتێ: «رابی[a] ، ئەم دزانین تۆ مامۆستایەكی ژ نك خودێ هاتی، چنكو كەس نەشێت وان نیشانێن تۆ دكەی بكەت، ئەگەر خودێ ل گەل نەبیت.»
3
عیسای بەرسڤا وی دا و گۆتێ: «ب راستی ب راستی دبێژمە تە: كەس نەشێت پاشایەتیا خودێ ببینیت، ئەگەر جارەكا دی[b] ژ دایك نەبیتەڤە.»
4
نیكودیمۆسی پرسیار ژێ كر: «دێ چەوا مرۆڤ ژ دایك بیتەڤە و ئەو یێ پیر؟ ئەرێ ما دێ شێت چیتە د زكێ دایكا خۆ دا و پاشی ژ دایك بیتەڤە؟»
5
عیسای بەرسڤا وی دا: «ب راستی ب راستی دبێژمە تە: كەس نەشێت بچیتە د پاشایەتیا خودێ دا ئەگەر ژ ئاڤێ و گیانی ژ دایك نەبیت.
6
ئەوێ ژ لەشی دبیت لەشە و یێ ژ گیانی دبیت گیانە.
7
ئەڤجا تۆ نەگوهشە كو من گۆتە تە: دڤێت هوین جارەكا دی ژ دایك ببنەڤە.
8
بای بۆ كیڤە دڤێت دچیت، تە گوهـ ل دەنگێ وی هەیە، لێ تۆ نزانی ژ كیڤە دهێت یان كیڤە دچیت. هەر كەسێ ژ گیانێ خودێ ژی ژ دایك دبیت، یێ هۆسایە.»
9
نیكودیمۆسی بەرسڤا وی دا و گۆت: «چەوا چێدبیت ئەڤ تشتە رویبدەت؟»
10
عیسای بەرسڤا وی دا و گۆتێ: «تۆ مامۆستایێ ئیسرائیلێی و تۆ ڤان تشتان نزانی؟!
11
ب راستی ب راستی دبێژمە تە: ئەم وێ دبێژین یا ئەم دزانین و شاهدەییێ ب وێ ددەین یا مە دیتی، لێ هوین شاهدەییا مە قەبیل ناكەن.
12
من بۆ هەوە بەحسێ كاروبارێن ئەردی كر و هەوە باوەر نەكر، ئەڤجا دێ چەوا باوەر كەن، ئەگەر ئەز بۆ هەوە بەحسێ كاروبارێن ئەسمانی بكەم؟
13
كەسەك سەرنەكەفتیە ئەسمانی، ئەگەر ئەو نەبیت، ئەوێ ژ ئەسمانی هاتیە خوارێ، كو ئەو ژی كوڕێ مرۆڤە.
14
كا چەوا مووسای مار ل چۆلی بلند كر[c] ، هەروەسا دڤێت كوڕێ مرۆڤ ژی بهێتە بلندكرن،
15
داكو هەر كەسێ باوەریێ پێ بینیت، ژیانا هەروهەر هەبیت.
16
خودێ هۆسا حەز ژ جیهانێ كر، كو وی كوڕێ خۆ یێ ئێكانە دایێ، داكو هەر كەسێ باوەریێ پێ بینیت ژ ناڤ نەچیت، لێ ژیانا هەروهەر هەبیت.
17
خودێ كوڕێ خۆ نەهنارتیە جیهانێ، دا جیهانێ گونەهبار بكەت، لێ دا جیهانێ ب وی قورتال بكەت.
18
ئەوێ باوەریێ پێ بینیت ناهێتە گونەهباركرن، لێ ئەوێ باوەریێ پێ نەئینیت، ئەو هەر ژ نوكە هاتیە گونەهباركرن، چنكو وی باوەری ب ناڤێ كوڕێ خودێ یێ ئێكانە نەئینا.
19
گونەهباركرن ژی ل سەر وی بنەمایە كو رۆناهی هاتە جیهانێ، لێ مرۆڤان ل شوینا رۆناهیێ حەز ژ تاریاتیێ كر، چنكو كارێن وان د خراب بوون.
20
هەر كەسێ خرابیێ دكەت، وی كەرب ژ رۆناهیێ ڤەدبن و ناهێتە نك رۆناهیێ، دا كریارێن وی ئاشكرا نەبن.
21
لێ ئەوێ ل سەر راستیێ دچیت، دهێتە نك رۆناهیێ، دا دیار ببیت كو كارێن وی ل دویڤ حەزا خودێ هاتینە كرن.»
شاهدەییا یوحەننایێ تافیركەر بۆ عیسای 
22
پشتی هنگی عیسا ل گەل شاگردێن خۆ چوو دەڤەرا یەهودیایێ و ل وێرێ ل گەل وان ما و تافیركرن دكر.
23
یوحەننای ژی ل عەینونێ ل نك سالیم تافیركرن دكر، چنكو ل وێرێ ئاڤ یا مشە بوو. خەلك دهاتن و دهاتنە تافیركرن.
24
هێشتا یوحەننا نەهاتبوو زیندان كرن.
25
وی دەمی گەنگەشەیەك دەربارەی داب و نەریتێن پاقژكرنێ د ناڤبەرا شاگردێن یوحەننای و جوهیەكی دا پەیدا بوو.
26
ئەو چوونە نك یوحەننای و گۆتنێ: «رابی[d] ، ئەو كەسێ ل لایێ دی یێ رویبارێ ئوردن[e] ل گەل تە بوو، ئەوێ كو تە شاهدەیی بۆ دای، ئەڤە ئەو یێ تافیركرنێ دكەت و هەمی خەلك دچنە نك وی.»
27
یوحەننای بەرسڤ دا و گۆت: «كەس نەشێت تشتەكی وەرگریت، ئەگەر بۆ وی ژ ئەسمانی نەهاتبیتە دان.
28
هوین ب خۆ شاهدەییێ بۆ من ددەن، كو من یا گۆتی: ئەز نە مەسیحم، لێ ل پێشیا وی ئەز یێ هاتیمە هنارتن.
29
بویك بۆ كێ بیت، ئەو زاڤایە. لێ هەڤالێ زاڤای، ئەوێ كو د خزمەتا زاڤای دا راوەستیایە و گوهـ ل دەنگێ وی دبیت، ب دەنگێ وی دلخۆش دبیت. ئەڤجا ئەڤ دلخۆشیە یا منە، كو ئەو نوكە تەمام بوویە.
30
پێدڤیە ئەو زێدە ببیت و ئەز كێم ببم.»
ئەوێ ژ ئەسمانی دهێت 
31
ئەوێ ژ ژۆری بهێت، ئەو د سەر هەمیان دایە، لێ یێ ژ ئەردی بیت، ئەو یێ ئەردیە و ئاخفتنێن ئەردی دكەت. یێ ژ ئەسمانی دهێت ئەو د سەر هەمیان دایە.
32
ئەو شاهدەییێ ب وێ ددەت، یا وی دیتی و بهیستی و كەس شاهدەییا وی قەبیل ناكەت.
33
ئەوێ شاهدەییا وی قەبیل دكەت، ئەو پەسەند[f] دكەت كو خودێ یێ راستە.
34
ژ بەر كو یێ خودێ ئەو هنارتی، ئەو ئاخفتنێن خودێ دبێژیت، چنكو خودێ بێ پیڤان گیانێ خۆ ددەت.
35
باب حەز ژ كوڕی دكەت و هەمی تشت یێن كرینە د دەستێ وی دا.
36
ئەوێ باوەریێ ب كوڕی بینیت، ژیانا هەروهەر یا هەی. ئەوێ ب گۆتنا كوڕی نەكەت، ئەو ژیانێ نابینیت، لێ تۆڕەبوونا خودێ ل سەر وی دمینیت.
  1. a. 3‏:2 ئانكو مامۆستا
  2. b. 3‏:3 پەیڤا یونانی بۆ ‹جارەكا دی› رامانەكا دی ژی هەیە، ئەو ژی ‹ژ سڵال›ە.
  3. c. 3‏:14 ژ بەر گونەهان ئیسرائیلی تووشی ماران بوون، چارەسەری ژ لایێ خودێ ڤە هەلاویستنا مارێ سفری* بوو. ل فەرهەنگۆكێ بنێڕە.
  4. d. 3‏:26 ئانكو مامۆستا
  5. e. 3‏:26 رویبارێ ئوردن دكەڤیتە رۆژهەلاتێ ئورشەلیمێ و ‹لایێ دی یێ رویبارێ ئوردن› رۆژهەلاتێ رویباریە.
  6. f. 3‏:33 دەق و دەق: ‹ئەو موهر دكەت›.