عیسای گوت
ئەرد و ئەسمان دێ پویچ بن، بەلێ چ جاران پەیڤا من پویچ نابیت.

عیسای بەرسڤا وی دا:
«.... ژ بەر هندێ ئەزێ ژ دایك بوویم، و ژ بەر ڤێ ئەزێ هاتیمە جیهانێ داكو شاهدەیێ
بۆ راستیێ بدەم.هەر كەسێ ژ راستیێ بیت دێ گوهێ خۆ دەتە دەنگێ من.»

په‌رتوکا پیرۆز
عیسا ل كانیا بێت‌حەسدا مرۆڤەكی ساخ دكەت 
1
پشتی هنگی جەژنەكا جوهیان هەبوو، ئینا عیسا بەرەڤ ئورشەلیمێ سەركەفت.
2
ل نك دەرگەهێ پەزی ل ئورشەلیمێ، بركەك هەبوو ب عیبرانی دگۆتنێ بێت‌حەسدا، وێ پێنج ئەیوان هەبوون.
3
گەلەك نەساخێن كۆرە و لەنگ و فاڵنجی خۆ ل وان ئەیوانان درێژ كربوو، ل هیڤیا شلقاندنا ئاڤێ بوون.
4
چنكو جار جارە فریشتەیەك خواردكەفتە بركێ و ئاڤ دشلقاند. ئەوێ بەراهیێ دچوو تێدا پشتی شلقینا ئاڤێ، دا ژ هەر ئێشەكا لێ هەی ساخ بیت.
5
مرۆڤەك ل وێرێ هەبوو، ئەو سیهـ و هەشت ساڵ بوو یێ نەساخ.
6
عیسای ئەو دیت یێ درێژ كریە و زانی كو ئەڤە دەمەكێ درێژە ئەو د ڤێ رەوشێ دا، ئینا ژێ پرسی: «تە دڤێت تۆ ساخ ببی؟»
7
نەساخی بەرسڤا وی دا: «ئەزبەنی، من كەس نینە، دەمێ كو ئاڤ دشلقیت، من بكەتە د بركێ دا، لێ دەمێ ئەز دهێم، ئێكێ دی بەری من دچیتە تێدا.»
8
عیسای گۆتێ: «رابە و نڤینێن خۆ هەلگرە و بڕێڤە هەڕە.»
9
د گاڤێ دا ئەو مرۆڤ ساخ بوو و نڤینێن خۆ هەلگرتن و بڕێڤە چوو. ئەو رۆژ ژی شەمبی بوو.
10
ئینا جوهیان[a] گۆتە ئەوێ ساخ بووی: «ئەڤرۆ شەمبیە[b] ، نە رەوایە تۆ نڤینێن خۆ هەلگری.»
11
ئەوی بەرسڤا وان دا: «ئەوێ ئەز ساخ كریم گۆتە من: نڤینێن خۆ هەلگرە و بڕێڤە هەڕە.»
12
وان پرسیار ژێ كر: «ئەو مرۆڤ كیە یێ گۆتیە تە نڤینێن خۆ هەلگرە و بڕێڤە هەڕە؟»
13
ئەو نەساخێ ساخ بووی نەدزانی ئەو كیە، چنكو گەلەك مرۆڤ ل وێرێ بوون و عیسای خۆ د ناڤ وان دا بەرزە كربوو.
14
پشتی هنگی عیسای ئەو ل پەرستگەهێ دیت و گۆتێ: «بەرێ خۆ بدێ، ئەڤە تۆ ساخ بووی، ئێدی گونەهان نەكە، دا یا خرابتر ب سەرێ تە نەهێت.»
15
ئینا ئەو مرۆڤ چوو و گۆتە جوهیان كو عیسای ئەوێ ساخ كری.
16
ژ بەر ڤێ چەندێ جوهیان دەست ب تەنگاڤكرنا عیسای كر، چنكو وی ئەڤ تشتە ل شەمبیێ دكرن.
17
عیسای بەرسڤا وان دا: «بابێ من تا نوكە یێ كار دكەت، و ئەز ژی یێ كار دكەم.»
18
ژ بەر ڤێ چەندێ جوهیان پتر بزاڤا كوشتنا عیسای دكر، چنكو وی نە ب تنێ سەرپێچیا دەستوورێ رۆژا شەمبیێ دكر، لێ وی دگۆت ژی كو خودێ بابێ ویە، هۆسا ئەوی خۆ دئینا رێزا خودێ.
دەستهەلاتداریا كوڕی 
19
ئینا عیسای بەرسڤا وان دا و گۆتێ: «ب راستی ب راستی دبێژمە هەوە: كوڕ نەشێت چ تشتان ژ نك خۆ بكەت، لێ ئەو وێ دكەت یا كو دبینیت باب دكەت. هەر تشتەكێ باب بكەت، كوڕ ژی دكەت.
20
چنكو باب حەز ژ كوڕی دكەت و هەمی كارێن خۆ نیشا وی ددەت و دێ كارێن ژ ڤێ مەزنتر ژی نیشا وی دەت، دا هوین مەندەهۆش بن.
21
كا چەوا باب مریان رادكەتەڤە و زیندی دكەت، هەروەسا كوڕ ژی یێ وی بڤێت، زیندی دكەت.
22
زێدەباری ڤێ چەندێ، باب كەسێ دادگەهـ ناكەت، لێ هەمی دەستهەلاتا دادگەهكرنێ یا دایە كوڕی،
23
دا هەمی رێزێ ل كوڕی بگرن، هەروەكو رێزێ ل بابی دگرن. یێ رێزێ ل كوڕی نەگریت، ئەو رێزێ ل بابێ كوڕ هنارتی ژی ناگریت.
24
ب راستی ب راستی دبێژمە هەوە: هەر كەسێ گوهـ بدەتە پەیڤا من و باوەریێ ب وی بینیت یێ ئەز هنارتیم، وی ژیانا هەروهەر یا هەی. ئەو ناهێتە گونەهباركرن، لێ ئەو ژ مرنێ دەربازی ژیانێ بوویە.
25
ب راستی ب راستی دبێژمە هەوە: دێ دەمەك هێت، كو نوكەیە، مری دێ دەنگێ كوڕێ خودێ بهیسن و یێن دبهیسن دێ زیندی بن.
26
چنكو هەروەكو بابی ژیان د خۆ دا هەی، وی دایە كوڕی ژی كو ژیان د خۆ دا هەبیت.[c]
27
دەستهەلات یا دایێ دادگەهكرنێ ژی بكەت، چنكو ئەو كوڕێ مرۆڤە[d] .
28
ژ ڤێ چەندێ مەندەهۆش نەبن، چنكو دەمەك دێ هێت، ئەوێن د ناڤ گۆڕان دا، هەمی دێ دەنگێ وی بهیسن
29
و دێ دەركەڤن. ئەوێن كارێن باش كرین، دێ بۆ ژیانێ رابن و ئەوێن كارێن خراب كرین، دێ بۆ سزادانێ رابن.
30
ئەز ژ نك خۆ نەشێم تشتەكی بكەم. چەوا كو ئەز دبهیسم، وەسا دادگەهكرنێ دكەم و دادگەهكرنا من ژی یا دادوەرانەیە، چنكو ئەز بزاڤێ بۆ حەزا خۆ ناكەم، لێ بۆ حەزا وی دكەم یێ ئەز هنارتیم.»
شاهدەیی بۆ عیسای 
31
«ئەگەر ئەز شاهدەییێ بۆ خۆ بدەم، شاهدەییا من نە یا راستە.
32
لێ ئێكێ دی شاهدەییێ بۆ من ددەت و ئەز دزانم شاهدەییا وی بۆ من یا راستە.
33
هەوە هندەك هنارتنە نك یوحەننای و ئەوی بۆ راستیێ شاهدەیی دا.
34
من هەوجەیی ب شاهدەییا مرۆڤان نینە، لێ ئەز ڤان تشتان دبێژم دا هوین قورتال ببن.
35
یوحەننا چرایەكێ هەل و روهن بوو، هوین رازی بوون بۆ دەمەكی ل بەر رۆناهیا وی خۆشیێ ببەن.
36
لێ من شاهدەییەكا مەزنتر ژ شاهدەییا یوحەننای یا هەی. ئەو كارێن بابی داینە من دا ئەنجام بدەم، ئەوێن ئەز نوكە دكەم، ئەو ب خۆ شاهدەییێ بۆ من ددەن كو بابی ئەز یێ هنارتیم.
37
ئەو بابێ ئەز هنارتیم، ئەو ب خۆ ژی بۆ من شاهدەییێ ددەت. هەوە چ جاران نە دەنگێ وی بهیستیە و نە خولكێ وی ژی دیتیە
38
و پەیڤا وی د دلێ هەوە دا، خۆجهـ نابیت، چنكو هوین باوەریێ ب وی كەسی نائینن، ئەوێ بابی ئەو هنارتی.
39
هوین لێگەڕیانێ د نڤیسارێن پیرۆز دا دكەن، چنكو هوین هزر دكەن، ژیانا هەروهەر بۆ هەوە ب رێكا وان یا هەی و ئەو نڤیسار ب خۆ بۆ من شاهدەییێ ددەن.
40
لێ هەوە نەڤێت بهێنە نك من، كو هەوە ژیان هەبیت.
41
من هەوجەیی ب وێ مەزناهیێ نینە یا ژ مرۆڤان دهێت،
42
لێ من هوین نیاسین، كو حەزژێكرنا خودێ د دلێ هەوە دا نینە.
43
ئەز ب ناڤێ بابێ خۆ هاتم، لێ هەوە ئەز قەبیل نەكرم. ئەگەر ئێكێ دی ب ناڤێ خۆ بهێت، هوین دێ وی قەبیل كەن.
44
هوین دێ چەوا شێن باوەریێ ئینن، مادەم هوین مەزناهیێ ژ ئێكودوو وەردگرن و بزاڤێ بۆ وێ مەزناهیێ ناكەن، یا ژ خودایێ ئێكانە دهێت؟
45
هزر نەكەن ئەز دێ ل نك بابی هەوە تاوانبار كەم. یێ هەوە تاوانبار دكەت مووسایە، ئەوێ هەوە هیڤیێن خۆ پێڤە گرێ داین.
46
ئەگەر هەوە باوەر ژ مووسای كربا، دا هوین باوەر ژ من ژی كەن، چنكو وی دەربارەی من یا نڤیسی.
47
ئەڤجا ئەگەر هوین باوەر ژ نڤیسارێن وی نەكەن، پا دێ چەوا باوەر ژ ئاخفتنێن من كەن؟»
  1. a. 5‏:10 مەبەست پێ رێبەرێن جوهیانن.
  2. b. 5‏:10 بۆ جوهیان رۆژەكا تایبەت و پیرۆزە و كار تێدا ناهێتە كرن. ل فەرهەنگۆكێ بنێڕە رۆژا شەمبی*.
  3. c. 5‏:26 ئانكو: هەروەكو باب سەرەكانیا ژیانێ، هەروەسا وی دایە كوڕی كو ئەو ژی سەرەكانیا ژیانێ بیت. بنێڕە یوحەننا 1‏:4
  4. d. 5‏:27 ل فەرهەنگۆكێ بنێڕە.