عیسای گوت
ئەرد و ئەسمان دێ پویچ بن، بەلێ چ جاران پەیڤا من پویچ نابیت.

عیسای بەرسڤا وی دا:
«.... ژ بەر هندێ ئەزێ ژ دایك بوویم، و ژ بەر ڤێ ئەزێ هاتیمە جیهانێ داكو شاهدەیێ
بۆ راستیێ بدەم.هەر كەسێ ژ راستیێ بیت دێ گوهێ خۆ دەتە دەنگێ من.»

په‌رتوکا پیرۆز
مەسیح حەفتێ و دوو كەسان دهنێریت 
1
پشتی هنگی خودانی حەفتێ و دوو[a] كەسێن دی ژی دەستنیشان كرن و دوو دووە ل پێشیا خۆ هنارتنە هەر جهـ و باژێڕێ كو دڤیا بچیتێ
2
و گۆتە وان: «دروین گەلەكە، لێ پالە د كێمن، لەوما ژ خودانێ دروینێ بخوازن، دا پالەیان بۆ دروینا خۆ بهنێریت.
3
هەڕن! ئەڤە ئەز هەوە وەكو بەرخان بۆ ناڤ گورگان دهنێرم.
4
نە كیسكێ پارەی، نە چانتكی و نە پێلاڤان هەلنەگرن و د رێكێ دا سڵاڤێ ل كەسێ نەكەن.
5
هەر مالا هوین بچنێ ل پێشیێ بێژن: ‹ئاشتی ل سەر ڤێ مالێ بیت.›
6
ئەگەر ل وێرێ مرۆڤەكێ هەژی ئاشتیێ هەبیت، دێ ئاشتیا هەوە ل سەر وی مینیت، ئەگەر نەبیت، دێ بۆ هەوە ڤەگەڕیتەڤە.
7
هوین د وێ مالێ دا بمینن و بخۆن و ڤەخۆن ژ وی تشتێ وان هەی، چنكو پالە هەژی كرێیا خۆیە. ژ مالەكێ بۆ مالەكێ نەچن.
8
هەر باژێڕەكێ هوین بچنێ و هەوە وەربگریت، ژ وێ خوارنێ بخۆن ئەوا بۆ هەوە دهێتە پێشكێش كرن.
9
نەساخێن تێدا ساخ بكەن و بێژنە خەلكی: ‹پاشایەتیا خودێ یا نێزیكی هەوە بووی.›
10
لێ هەر باژێڕێ هوین بچنێ و هەوە قەبیل نەكەت، دەركەڤنە كۆلانێن وی باژێڕی و بێژن:
11
‹خۆ تۆزا باژێڕێ هەوە ژی، ئەوا ب پێیێن مە ڤە مای، ب سەر هەوە دا دادقوتین، لێ ئەڤێ بزانن: پاشایەتیا خودێ یا نێزیك بووی.›
12
ئەز دبێژمە هەوە: ل وێ رۆژێ دێ رەوشا سەدۆمێ ژ یا وی باژێڕی باشتر بیت.
نەخوزیكێن باژێڕێن بێباوەر 
13
نەخوزیكێن تە خۆرازین[b] ! نەخوزیكێن تە بێت‌سایدا! ئەو حنێرێن[c] ل ناڤ هەوە روی داین، ئەگەر ل سور و سایدا روی دابان، ئەو هەر ژ مێژە دا ل خۆ زڤڕن و خراری[d] كەنە بەر خۆ و روینن خولیێ ب سەرێ خۆ دا كەن.
14
لێ ل دادكرنێ دێ رەوشا سور و سایدایێ ژ یا هەوە باشتر بیت.
15
تۆ ژی هەی كەفەرناحوم، ما دێ بۆ ئەسمانی هێیە بلندكرن؟ نەخێر! تۆ دێ كەڤیە وارێ مریان[e] .
16
ئەوێ گوهداریا هەوە بكەت، ئەوی گوهداریا من كر و ئەوێ هەوە رەت بكەت، ئەز رەت كرم و یێ من رەت بكەت، ئەوی ئەو رەت كر یێ ئەز هنارتیم.»
ڤەگەڕیانا حەفتێ و دوویان 
17
پاشی هەر حەفتێ و دوو ب دلخۆشی ڤەگەڕیان و گۆتن: «خودان، ب ناڤێ تە، خۆ ئەجنە ژی دكەڤنە ژێر دەستهەلاتا مە.»
18
عیسای گۆتە وان: «من ئبلیس دیت وەكو برویسیێ ژ ئەسمانی كەفت.
19
ئەڤە من هند دەستهەلات دا هەوە، دا هوین پێ ل مار و دویپشك و هەمی هێزا دوژمنی بكەن و چ تشت نەشێت چ زیانێ ل هەوە بكەت،
20
سەرەڕای هندێ ب ڤێ چەندێ دلخۆش نەبن، كو گیانێن پیس دكەڤنە ژێر دەستهەلاتا هەوە، لێ دلخۆش ببن، چنكو ناڤێن هەوە ل ئەسمانان یێن هاتینە نڤیسین.»
دلخۆشیا عیسای 
21
د وێ گاڤێ دا عیسا گەلەك ب گیانێ پیرۆز دلخۆش بوو و گۆت: «باب، خودانێ ئەرد و ئەسمانی، ئەز سوپاسیا تە دكەم، چنكو تە ئەڤ تشتێن هەنێ ژ تێگەهشتی و ئاقلمەندان ڤەشارتن و تە بۆ زاڕۆكان ئاشكرا كرن. بەلێ باب، چنكو هۆسا د دیتنا تە دا باش بوو.»
22
«هەمی تشت ژ لایێ بابێ من ڤە بۆ من یێن هاتینە دان. كەس نزانیت كوڕ كیە ژبلی بابی، هەروەسا كەس نزانیت باب كیە ژبلی كوڕی و هەر كەسێ كوڕی بڤێت بابی بۆ وی ئاشكرا بكەت.»
23
پاشی ل شاگردان زڤڕی و گۆتە وان ب تنێ: «خوزیكێن وان چاڤان یێن وێ چەندێ دبینن یا هوین دبینن.
24
ئەز دبێژمە هەوە: گەلەك پێغەمبەر و پاشایان حەز دكر وێ چەندێ ببینن یا هوین دبینن، لێ وان نەدیت، وان حەز دكر وێ چەندێ ببهیسن یا هوین دبهیسن، لێ وان نەبهیست.»
نموونەیا سامەریێ چاك 
25
وێ گاڤێ زانایەكێ دەستووری رابوو دا وی تاقی بكەت و گۆتێ: «مامۆستا، ئەز چ بكەم دا ببمە میراتگرێ ژیانا هەروهەر؟»
26
عیسای گۆتێ: «د دەستووری دا چ هاتیە نڤیسین؟ تۆ چەوا دخوینی؟»
27
ئینا بەرسڤ دا: «‹ژ هەمی دلێ خۆ و ژ هەمی دەروونێ خۆ و ب هەمی هێزا خۆ و ژ هەمی هزرا خۆ حەز ژ خودان خودایێ خۆ بكە›[f] و ‹حەز ژ نێزیكێ خۆ بكە، وەك چەوا تۆ حەز ژ خۆ دكەی.›[g] »
28
عیسای گۆتێ: «بەرسڤا تە یا دروستە، ئەگەر تە پێ كر دێ ژی.»
29
لێ ئەوی دڤیا خۆ وەك مرۆڤەكێ چاك دەربئێخیت. ئەڤ پرسیارە ژ عیسای كر: «نێزیكێ من كیە؟»
30
عیسای بەرسڤا وی دا و گۆتێ: «مرۆڤەك ژ ئورشەلیمێ ژۆردا دهاتە ئەریحا، ئەو مرۆڤ كەفتە د لەپێ رێگران دا و شەلاند و قوتا و نیڤ كوشتی هێلا و چوون.
31
وەسا چێبوو كاهنەك د وێ رێكێ را بوری و چاڤێ وی ب وی مرۆڤی كەفت، لێ ئەو چوو رەخێ دی یێ رێكێ و ژێ دەرباز بوو.
32
هەروەسا ئێك ژ لێڤیان[h] د وێ رێكێ را هات، بەرێ خۆ دایێ و ئەو ژی چوو رەخێ دی یێ رێكێ و ژێ دەرباز بوو.
33
لێ رێڤنگەكێ سامەری د وێرێ را بوری و دەمێ چاڤێ وی ڤێ كەفتی، دلێ وی پێ سۆت.
34
ئینا خۆ نێزیك كر و زەیت و شەراب ب برینێن وی دا كرن و پێچان، پاشی ل دەوارێ خۆ سیار كر و گەهاندە خانێ و چاڤێ خۆ دایێ.
35
ل رۆژا پاشتر، دوو دینار[i] ئینانە دەرێ و دانە خودانێ خانێ و گۆتێ: ‹چاڤێ خۆ بدێ و هندی تۆ پتر ل ڤی مرۆڤی بمەزێخی، دەمێ ئەز ڤەدگەڕم دێ دەمە تە.›
36
ئەڤجا ب هزرا تە كی ژ وان هەر سێیان نێزیكێ وی كەسی بوو یێ كەفتیە دەستێ رێگران؟»
37
ئەوی بەرسڤا عیسای دا و گۆت: «ئەو مرۆڤێ دلۆڤانی پێ بری.» عیسای گۆتێ: «هەڕە تۆ ژی وەكو وی بكە.»
عیسا ل مالا مەرتایێ و مەریەمێ 
38
دەمێ عیسا و شاگردێن خۆ ب رێ دچوون، گەهشتنە گوندەكی. ژنكەكێ دگۆتنێ مەرتا ئەو ل مالا خۆ مێڤان كر.
39
ئەوێ ژنكێ خویشكەك هەبوو دگۆتنێ مەریەم، ل نك پێیێن خودانی روینشت و گوهێ خۆ ددا گۆتنێن وی.
40
هندی مەرتا بوو گەلەك ب خزمەتێ ڤە شەپرزە ببوو، ئینا هات و گۆتە عیسای: «خودان، تە های ژێ نینە كو خویشكا من ئەز یا هێلایم دا ب تنێ خزمەتێ بكەم؟ بێژێ بلا هاری من بكەت.»
41
خودانی بەرسڤا وێ دا و گۆت: «مەرتا، مەرتا، تۆ خەما گەلەك تشتان دخۆی و یا شەپرزەیی،
42
لێ ب تنێ تشتەك یێ پێدڤیە و مەریەمێ بۆ خۆ بەهرا باش یا هەلبژارتی كو ژێ ناهێتە ستاندن.»
  1. a. 10‏:1 ل دویڤ هندەك دەقان حەفتێ كەس بوون.
  2. b. 10‏:13 خۆرازین و بێت‌سایدا دوو گوندێن دەڤەرا جەلیل بوون.
  3. c. 10‏:13 q حنێر: ب عەرەبی ‹معجزة›.
  4. d. 10‏:13 q خرار: نیشان بوو بۆ تۆبەكرنێ. ل فەرهەنگۆكێ بنێڕە.
  5. e. 10‏:15 q وارێ مریان: ئانكو دۆزەخ. ل فەرهەنگۆكێ بنێڕە.
  6. f. 10‏:27 گۆتارا مووسای 6‏:5
  7. g. 10‏:27 پەرستن و پیرۆزی 19‏:18
  8. h. 10‏:32 q لێڤی: بابكەكێ جوهیانە، خزمەتكارێن پەرستگەهێ بوون. ل فەرهەنگۆكێ بنێڕە.
  9. i. 10‏:35 ل وی سەردەمی هەر دینارەك، كرێیا رۆژەكێ یا پالەی بوو.