عیسای گوت
ئەرد و ئەسمان دێ پویچ بن، بەلێ چ جاران پەیڤا من پویچ نابیت.

عیسای بەرسڤا وی دا:
«.... ژ بەر هندێ ئەزێ ژ دایك بوویم، و ژ بەر ڤێ ئەزێ هاتیمە جیهانێ داكو شاهدەیێ
بۆ راستیێ بدەم.هەر كەسێ ژ راستیێ بیت دێ گوهێ خۆ دەتە دەنگێ من.»

په‌رتوکا پیرۆز
پرسیاركرن ل دۆر دەستهەلاتا عیسای 
1
رۆژەكێ ژ وان رۆژان، دەمێ د حەوشا پەرستگەهێ دا خەلك فێر دكر و مزگینی ددا، سەرۆكێن كاهنان و مامۆستایێن دەستووری ل گەل ریهسپیان ل بەرامبەری وی راوەستیان
2
و گۆتنێ: «بێژە مە، تۆ ب چ دەستهەلات ڤان كاران دكەی؟ ئەو كیە ئەڤ دەستهەلاتە دایە تە؟»
3
ئینا عیسای بەرسڤا وان دا و گۆت: «ئەز ژی دێ پرسیارەكێ ژ هەوە كەم، بێژنە من:
4
تافیركرنا یوحەننای ژ ئەسمانی بوو یان ژ مرۆڤان؟»
5
ئینا دانوستاندن د ناڤ خۆ دا كر و گۆتن: «ئەگەر ئەم بێژین ‹ژ ئەسمانی بوو،› دێ بێژیت، ‹ئەڤجا بۆچی هەوە باوەر ژێ نەكر؟›
6
لێ ئەگەر ئەم بێژین ‹ژ مرۆڤان بوو› ئەڤ خەلكە هەمی دێ مە بەرباران كەن، چنكو ئەو دپشتڕاستن كو یوحەننا پێغەمبەرە.»
7
ئینا وان بەرسڤ دا كو ئەو نزانن ژ كێ بوو.
8
عیسای گۆتە وان: «ئەز ژی نابێژمە هەوە ب چ دەستهەلات ئەز ڤان كاران دكەم.»
نموونەیا رەزڤانان 
9
ئەوی دەست پێ كر ئەڤ نموونەیە بۆ خەلكی ئینا: «مرۆڤەكی رەزەك دانا و كرە د دەستێ هندەك رەزڤانان دا و بۆ دەمەكێ درێژ چوو وەڵاتەكێ دی.
10
ل دەمێ چنینێ، بەنیەك هنارتە نك رەزڤانان، داكو پشكا وی ژ بەرهەمێ رەزی بدەنێ، لێ رەزڤانان بەنی قوتا و دەستڤاڵا زڤڕاند.
11
پاشی ئەوی بەنیەكێ دی هنارت، لێ ئەو ژی قوتا و كرێت كر و دەستڤاڵا زڤڕاند.
12
پاشی بەنیێ سێیێ هنارت، ئینا ئەو ژی بریندار كر و دەرئێخست.
13
ئینا خودانێ رەزی گۆت: ‹ئەز چ بكەم؟ ئەز دێ كوڕێ خۆ یێ خۆشتڤی هنێرم، بەلكو رێزێ لێ بگرن.›
14
لێ دەمێ رەزڤانان دیتی، دانوستاندن د ناڤبەرا خۆ دا كر و گۆت: ‹ئەڤە میراتگرە، وەرن ئەم وی بكوژین، دا میرات بۆ مە بمینیت.›
15
ئینا وان ئەو دەرئێخستە ژ دەرڤەی رەزی و كوشت. ئەڤجا خودانێ رەزی دێ چ ل وان كەت؟
16
ئەو دێ هێت و وان رەزڤانان ژ ناڤ بەت و رەزی دەتەڤ هندەكێن دی.» دەمێ خەلكی گوهـ ل ڤێ چەندێ بووی، گۆتن: «خودێ نەكەت!»
17
لێ ئەوی بەرێ خۆ دا وان و گۆت: «ئەڤجا رامانا ئەڤا هاتیە نڤیسین چیە؟
‹ئەو بەرێ هۆستایان رەتكری،
یێ بوویە بەرێ بنیاتی.›[a]
18
هەر كەسێ بكەڤیتە سەر ڤی بەری، دێ پرتكیت و هەر كەسێ بەر بكەڤیتە سەر، دێ وی هەڕشینیت.»
19
ئینا هەر د وی دەمی دا، سەرۆكێن كاهنان و مامۆستایێن دەستووری بزاڤ كر عیسای بگرن، چنكو ئەوان زانی وی ب ڤێ نموونەیێ بەحسێ وان دكر، لێ ئەو ژ خەلكی ترسیان.
دانا باجێ بۆ قەیسەری 
20
ئینا دویڤچوونا وی كر و هندەك سیخوڕ هنارتنە دۆرێن وی و خۆ ب هندێ دئینا دەر كو ئەو مرۆڤێن راستدارن، داكو عیسای ل سەر ئاخفتنەكا وی بگرن و رادەستی دادگەهـ و دەستهەلاتا والی بكەن.
21
ئەوان ئەڤ پرسیارە ژ عیسای كر: «مامۆستا، ئەم دزانین تۆ د ئاخفتن و فێركرنا خۆ دا یێ راستی، تۆ لایەنگریا كەسێ ناكەی، لێ تۆ رێكا خودێ راست نیشا خەلكی ددەی.
22
بۆ مە رەوایە باجێ بدەینە قەیسەری یان نە؟»
23
عیسای هەست ب فێلبازیا وان كر و گۆتە وان:
24
«كا دینارەكێ نیشا من بدەن. ئەڤ وێنە و ناڤێ ل سەر یێن كێنە؟» وان گۆت: «یێن قەیسەرینە.»
25
ئینا گۆتە وان: «ئەڤجا یێ قەیسەری بدەنە قەیسەری و یێ خودێ ژی بدەنە خودێ.»
26
ئینا ئەو نەشیان بەرامبەری خەلكی، عیسای ب ئاخفتنەكا وی گونەهبار بكەن. ب بەرسڤا وی حێبەتی بوون و بێدەنگ بوون.
پرسیاركرن دەربارەی رابوونا مریان 
27
سەدوقی، ئەوێن دبێژن رابوونا مریان نینە، هندەك ژ وان هاتن و پرسیار ژێ كر و گۆتێ:
28
«مامۆستا، مووسای بۆ مە یا نڤیسی: ئەگەر برایێ ئێكی مر و زاڕۆك ژ هەڤژینا خۆ نەبوون، پێدڤیە برایێ وی هەڤژینا وی بۆ خۆ بینیت و دویندەهێ[b] بۆ ناڤێ برایێ خۆ پەیدا بكەت.
29
ئەڤجا حەفت برا هەبوون، یێ ئێكێ ژن ئینا و بێ دویندەهـ مر.
30
ئینا یێ دوویێ ئەو بۆ خۆ ئینا،
31
پاشی یێ سێیێ بۆ خۆ ئینا و هۆسا هەر حەفتان. هەمی مرن و چ زاڕۆك ل دویڤ خۆ نەهێلان.
32
ل دویماهیێ ژن ژی مر.
33
ئەڤجا ل رۆژا رابوونێ، ئەو ژن دێ هەڤژینا كێ بیت، چنكو هەڤژینا هەر حەفتان بوو؟»
34
عیسای بەرسڤا وان دا و گۆت: «مرۆڤێن ڤی سەردەمی شوی دكەن و ژنێ دئینن،
35
لێ ئەوێن دهێنە هژمارتن كو د هەژینە بگەهنە وێ جیهانێ و رابوونا مریان، نە ژنێ دئینن و نە شوی دكەن،
36
ئێدی ئەو نەشێن بمرن ژی، چنكو ئەو وەكو فریشتەیانن. ئەو كوڕێن خودێنە، چنكو كوڕێن رابوونێنە.
37
مووسای ژی د سەرهاتیا تڕاشێ دا[c] ، دیار كر كو مری رادبن، دەمێ دەربارەی خودانی دبێژیت: ئەو خودایێ ئیبراهیمی و خودایێ ئیسحاقی و خودایێ یەعقوبیە.
38
ئەڤجا ئەو نە خودایێ مریانە، لێ یێ زیندیانە، چنكو بۆ وی، هەمی د زیندینە.»
39
ئینا هندەك مامۆستایێن دەستووری گۆتن: «مامۆستا، تە باش گۆت.»
40
پشتی هنگی نەوێریان چ پرسیاران ژێ بكەن.
مەسیح كوڕێ كێیە؟ 
41
عیسای گۆتە وان: «چەوا دبێژن مەسیح كوڕێ داوودیە؟
42
چنكو داوود ب خۆ د پەرتووكا زەبوورێ دا دبێژیت:
‹خودانی گۆتە خودانێ من:
ل دەستێ من یێ راستێ روینە،
43
تاكو ئەز دوژمنێن تە بكەمە تەختەپێ بۆ پێیێن تە.›[d]
44
مادەم داوود دبێژیتێ ‹خودان›، پا چەوا كوڕێ ویە؟»
ئاگەهداریكرن ژ مامۆستایێن دەستووری 
45
دەمێ هەمی خەلكی گوهێ خۆ ددایێ، گۆتە شاگردێن خۆ:
46
«هشیاری مامۆستایێن دەستووری بن. ئەو حەز دكەن ب جلكێن شۆڕ دەركەڤن و حەز دكەن ل بازاڕان سڵاڤ لێ بهێنە كرن و د كنیشتەیان دا ل كورسیكێن پێشیێ بن و ل مێڤانداریان ل سەرێ ژۆری بن.
47
ئەو مالێ بیژنان دخۆن و بۆ رویمەتی نڤێژان درێژ دكەن. ئەو دێ سزادانەكا گرانتر وەرگرن.»
  1. a. 20‏:17 زەبوور 118‏:22
  2. b. 20‏:28 q دویندەه: نەسل یان زوڕیەت
  3. c. 20‏:37 دەركەفتن 3‏:6
  4. d. 20‏:43 زەبوور 110‏:1