عیسای گوت
ئەرد و ئەسمان دێ پویچ بن، بەلێ چ جاران پەیڤا من پویچ نابیت.

عیسای بەرسڤا وی دا:
«.... ژ بەر هندێ ئەزێ ژ دایك بوویم، و ژ بەر ڤێ ئەزێ هاتیمە جیهانێ داكو شاهدەیێ
بۆ راستیێ بدەم.هەر كەسێ ژ راستیێ بیت دێ گوهێ خۆ دەتە دەنگێ من.»

په‌رتوکا پیرۆز
دیاربوونا مەزناهیا عیسای بۆ شاگردان 
1
پشتی شەش رۆژان، عیسای پەترۆس، یەعقوب و برایێ وی یوحەننا ل گەل خۆ برن و سەرئێخستنە چیایەكێ بلند، ل وێرێ ئەو ب تنێ بوون.
2
دیمەنێ وی ل بەر چاڤێن وان هاتە گوهۆڕین و دێمێ وی وەكو رۆژێ روهن بوو، جلكێن وی وەكو رۆناهیێ سپی بوون،
3
ژ نشكەكێ ڤە مووسا و ئلیاس بۆ وان دیار بوون، كو یێ ل گەل عیسای دئاخڤن.
4
ئینا پەترۆسی گۆتە عیسای: «خودان، باش بوو ئەم ل ڤێرێ! ئەگەر تە بڤێت، ئەز دێ سێ كەپران ل ڤێرێ چێكەم: ئێك بۆ تە، ئێك بۆ مووسای و ئێك ژی بۆ ئلیاسی.»
5
هێشتا ئەو دئاخفت، وەسا چێبوو عەورەكێ رۆناهیدار سیبەر ل وان كر و دەنگەك ژ عەوری هات و گۆت: «ئەڤەیە كوڕێ من یێ خۆشتڤی، ئەوێ دلێ من پێ خۆش بووی، گوهێ خۆ بدەنێ!»
6
دەمێ شاگردان ئەو دەنگ بهیستی، دەڤ و دەڤ خۆ هاڤێتە ئەردی و گەلەك ترسیان،
7
عیسا ژی هات و دەستێ خۆ كرێ و گۆت: «رابن، نەترسن.»
8
وان سەرێ خۆ بلندكر، ژبلی عیسای كەس نەدیت.
9
دەمێ ئەو ژ چیای دهاتنە خوارێ، عیسای فەرمان ل وان كر و گۆت: «ئەوا هەوە دیتی نەبێژنە كەسێ، تاكو كوڕێ مرۆڤ ژ ناڤ مریان رانەبیت.»
10
ئینا شاگردێن وی پرسیار ژێ كر: «ئەرێ بۆچی مامۆستایێن دەستووری دبێژن پێدڤیە ل بەراهیێ ئلیاس بهێت؟»[a]
11
وی بەرسڤا وان دا و گۆت: «راستە، ئلیاس دێ هێت و هەمی تشتان رێك ئێخیتەڤە.
12
لێ ئەز دبێژمە هەوە: ئلیاس یێ هاتی و وان نەنیاسی، لێ وان چ تشتێ ڤیای ل گەل كر، هەروەسا كوڕێ مرۆڤ ژی ل سەر دەستێن وان دێ هێتە ئێشاندن.»
13
و وێ گاڤێ شاگرد تێگەهشتن، كو وی بۆ وان بەحسێ یوحەننایێ تافیركەر دكر.
عیسا زاڕۆكەكێ هنگافتی ساخ دكەت 
14
دەمێ ئەو گەهشتینە نك جەماوەری، زەڵامەك هاتە نك عیسای و كەفتە سەر چۆكێن خۆ
15
و گۆت: «خودان، دلۆڤانیێ ب كوڕێ من ببە، چنكو تەپ دهێنێ و ئازارەكا دژوار دكێشیت و گەلەك جاران دكەڤیتە د ناڤ ئاگری یان ئاڤێ دا.
16
من ئینا نك شاگردێن تە، لێ ئەو نەشیان وی ساخ بكەن.»
17
عیسای بەرسڤ دا و گۆت: «هەی نفشێ بێباوەر و خوار، تا كەنگی دێ د ناڤ هەوە دا مینم؟ تا كەنگی دێ بێهنا خۆ ل هەوە فرەهـ كەم؟ وی بیننە نك من ل ڤێرێ.»
18
عیسای ل ئەجنەی حەیتاند، ئینا ژ كوڕكی دەركەفت و د وێ گاڤێ دا ساخ بوو.
19
ئینا شاگرد ب تنێ هاتنە نك عیسای و ژێ پرسین: «بۆچی ئەم نەشیاین ئەجنەی دەربئێخین؟»
20
وی گۆتە وان: «ژ كێم باوەریا هەوەیە. ئەز راستیێ دبێژمە هەوە: ئەگەر هەوە تەمەت دندكەكا خەردەلێ باوەری هەبیت، دێ بێژنە ڤی چیای: ‹ژ ڤێرێ هەڕە وێراهە،› دێ چیت. چ تشت ل بەر هەوە ئاسێ نابن.
21
لێ ئەڤ توخمە دەرناكەڤن، ئەگەر ب نڤێژ و رۆژیان نەبیت.»
عیسا جارەكا دی پێشبینیا مرن و رابوونا خۆ دكەت 
22
دەمێ ئەو پێكڤە ل جەلیل كۆمبووین، عیسای گۆتە شاگردێن خۆ: «چ نەمایە دێ كوڕێ مرۆڤ رادەستی مرۆڤان هێتە كرن،
23
دێ وی كوژن و ل رۆژا سێیێ دێ رابیتەڤە.» ئینا گەلەك ب خەم كەفتن.
باجا پەرستگەهێ 
24
دەمێ ئەو گەهشتینە كەفەرناحوم، باجگرێن دوو دەرهەمان[b] هاتنە نك پەترۆسی و گۆتنێ: «ما مامۆستایێ هەوە باجا دوو دەرهەمی نادەت؟»
25
پەترۆسی بەرسڤ دا: «بەلێ.» دەمێ پەترۆس هاتیە د خانی ڤە، ئێكسەر عیسای پرسیار ژێ كر: «تۆ چ دبێژی شەمعون[c] : پاشایێن ئەردی باجێ یان خویكێ ژ كێ وەردگرن؟ ژ كوڕێن خۆ یان ژ بیانیان؟»
26
پەترۆسی بەرسڤ دا: «ژ بیانیان.» عیسای گۆتێ: «ئەگەر هۆسایە، كوڕ ژ وێ د ئازادن.
27
لێ داكو ئەم بۆ وان نەبینە ئاستەنگ، هەڕە دەریاكێ و شوكێ بهاڤێژە و ئێكەمین ماسیا دەردكەڤیت بگرە و دەڤێ وێ ڤەكە، دێ ستاتیرەكی[d] بینی. ببە و باجێ ژ پێش من و خۆ ڤە بدە.»
  1. a. 17‏:10 مەلاخی 4‏:5
  2. b. 17‏:24 باجەكا تایبەتە بۆ پەرستگەهێ، ساڵانە دهاتە وەرگرتن. دەركەفتن 30‏:13
  3. c. 17‏:25 شەمعون ئانكو پەترۆس. مەتتا 4‏:18
  4. d. 17‏:27 ستاتیر، پارەیەكێ یونانی بوو، دبوونە چوار دەرهەم